Kritiky.cz > Články > Mission: Impossible III - preview

Mission: Impossible III - preview

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je tomu 10 let co se Tom Cruise jako Ethan Hunt před­sta­vil ve fil­mu Mission: Impossible Briana De Palmy. A je tomu 6 let od jeho dru­hé­ho nástu­pu na plát­na kin v režii Johna Woo. Letos nás čeká již tře­tí pokra­čo­vá­ní, ten­to­krát pod vede­ním (v Čechách zce­la nezná­mé­ho) J.J. Abramse.Jeden z nej­o­če­ká­va­něj­ších fil­mů letoš­ní­ho roku je už sko­ro za dveř­mi a mi stá­le neví­me o čem vlast­ně bude. Chápu, že se Vám to nechce věřit, vždyť pří­běh kaž­dé­ho vel­ké­ho fil­mu víme hned jak se začne točit, nebo už při psa­ní samot­né­ho scé­ná­ře se k nám dosta­ne hlav­ní záplet­ka. Z tea­se­rů a trai­le­rů jenž se dosta­li do obě­hu to vypa­dá zatím jen na to, že Cruise bude mít za nepří­te­le Philipa Seymoura Hoffmana a že se bude jed­nat o sluš­nou akci. Takže o  pří­bě­hu Vám bohu­žel nic neřek­nu. Zato něja­ké ty zají­ma­vos­ti by se urči­tě našli. Například obsa­ze­ní reži­sé­ra, kte­ré­ho si Cruise co by pro­du­cent vybí­ral byl zají­ma­vý. Snaží se totiž o  zfil­mo­vá­ní 6 let, což je od uve­de­ní M:I 2. Mluvilo se o spous­tě reži­sé­rů. Zprvu se pře­mýš­le­lo o Johnu Woo, neboť točil dvoj­ku. Jeho jmé­no, ale neby­lo moc dlou­ho v kolon­ce reži­sér, pokud tam vůbec někdy bylo a neby­la to jen fanouš­kov­ská fáma. Dalším adep­tem měl prý být Oliver Stone. O těch­to dvou jmé­nech se mlu­vi­lo už před veli­ce dlou­hou dobou. Nakonec to vypa­da­lo, že se fil­mu ujme David Fincher (Klub rvá­čů). A bylo tomu sku­teč­ně tak, jen­že od toho odstou­pil, když viděl že se všech­no nějak začí­ná pro­ta­ho­vat. Pak se měl stát reži­sé­rem Joe Carnahan, ale nako­nec si Cruise vybral prá­vě J.J. Abramse. I přes­to, že na svém kon­tě nemá dopo­sud žád­ný celo­ve­čer­ní film. V Americe se pro­sla­vil seri­á­ly „Alias“ a „Ztraceni“. Mimochodem „Alias“ může­te sle­do­vat kaž­dé pon­dě­lí v noci v tele­vi­zi. I sleč­ny, kte­ré měli s Crusem hrát po jeho boku se vystří­da­la pěk­ná řada. Jmenujme napří­klad Scarlett Johansson nebo Carie-Anne Moss (Matrix). Mluvilo se, že bude ve fil­mu Cruiseův seskok z nej­vět­ší­ho mra­kodra­pu svě­ta. Nebo jeho výstup na Mount Everest. Co ale ve fil­mu sku­teč­ně uvi­dí­me, tak na to se běž­me podí­vat do kina 4. květ­na 2006. Kdy má M:I 3 v Česku pre­mi­é­ru.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38638 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71631 KB. | 28.02.2024 - 18:12:13