Kritiky.cz > Speciály > Moderní podoba klasického hororu - Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neobvyklých rolích a nečekaném žánru…

Moderní podoba klasického hororu - Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neobvyklých rolích a nečekaném žánru…

Polednice01
Polednice01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přestože titul fil­mu odka­zu­je k slav­né bás­ni Karla Jaromíra Erbena, inspi­ra­ce pro fil­mo­vý pří­běh, zasa­ze­ný do sou­čas­nos­ti, je vel­mi vol­ná. V cen­t­ru pří­bě­hu ode­hrá­va­jí­cí­ho se v upro­střed hor­ké­ho léta v malé ves­ni­ci, žijí­cí svým neměn­ným rytmem, je mla­dá žena donu­ce­ná bojo­vat s nepříz­ní osu­du i vlast­ní­mi pří­zra­ky.

Eliška s malou dcer­kou se po mno­ha letech vra­cí do rod­né ves­ni­ce své­ho muže, aby se zde poku­si­la o nový začá­tek. Kromě vlíd­né­ho při­je­tí sou­se­dů ji tu však čeká i setká­ní s míst­ní podi­vín­kou, ženou, kte­rá ve své poma­te­né mys­li vle­če tíhu vlast­ní­ho dáv­né­ho neštěs­tí.  Kolem Elišky, vysta­ve­né trau­ma­tům z osa­mě­los­ti a postup­ně vysi­lo­va­né boji s neko­neč­ný­mi úřed­ní­mi ste­re­o­ty­py, se postup­ně začí­na­jí spřá­dat sítě pro­kle­tí. Podaří se Elišce zachrá­nit sebe i dce­ru před mys­te­ri­óz­ním zlem dřív, než ji zce­la ovlád­ne stín Polednice a nebo vlast­ní šílen­ství?

Vedle Anny Geislerové a Daniely Kolářové vytvo­ři­li dal­ší role Karolína Lipowská, kte­rá hra­je dcer­ku Anetku, Jiří Štrébl, Marie Ludvíková, Zděněk Mucha, Halka Třešňáková nebo Tomáš Bambušek.

Tvůrčí dvo­ji­ce Michal Samir (scé­náris­ta) a Matěj Chlupáček (pro­du­cent) k rea­li­za­ci fil­mu Polednice při­zva­la debu­tu­jí­cí­ho reži­sé­ra Jiřího Sádka, absol­ven­ta Akademie M. Ondříčka v Písku, kte­rý na sebe upo­zor­nil krát­ko­me­tráž­ní­mi sním­ky Neříkej hopPan Pozdě. Za kame­ru fil­mu Polednice se posta­vil jeden z před­ních čes­kých kame­ra­ma­nů Saša Šurkala. Zajímavostí je, že na fil­mu půso­bil býva­lý peda­gog Michala Samira z brit­ské­ho Drama Center James Kemp, kte­rý kou­čo­val řadu zná­mých her­ců jako Tom Hardy, Michael Fassbender a mno­ho dal­ších. Kromě Ani Geislerové pra­co­val na hle­dá­ní polo­hy role také s Danielou Kolářovou a pře­de­vším s malou herec­kou před­sta­vi­tel­kou Karolínou Lipowskou, kte­rá hra­je Eliščinu dce­ru Anetku.

Do kin film uvá­dí spo­leč­nost FALCON.

Ticho.

V domě je čím dál tím větší hor­ko.

Ticho.

BUCH! BUCH! BUCH!

Cosi třikrát uhodí do dveří.

Eliška poma­ličku sun­dá Anetku z lin­ky a posta­ví ji do kou­ta.

Pak udělá dva opa­tr­né kro­ky ke dveřím. Naslouchá.

A pak -

- Pak se ozve hlas, kte­rý je hla­si­tý, zuřivý, sípa­vý a

nelid­sky děsivý…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Polednice


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Polednice - 55 %26. února 2016 Polednice - 55 % Polednice dvéře zlehka odmyká a strach proběhne celým domem až k matce, která si neví rady se svým dítětem, ani sama se sebou. Postava z Erbenovy balady má v sobě stále dost tajemna, které […] Posted in Filmové recenze
  • Polednice vystrašila novináře13. února 2016 Polednice vystrašila novináře Tvůrci nového českého filmu představili novinářům film, jehož scénář vychází ze známé tragické básně K.J.Erbena. Lehce hororový filmový příběh se odehrává v malé vesničce, kde čas plyne […] Posted in Filmové premiéry
  • Štěstí6. září 2022 Štěstí Film  režiséra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojemným příběhem o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Herecké obsazení i atmosféra filmu navazuje na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krajina ve stínu10. září 2020 Krajina ve stínu Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý […] Posted in Filmové recenze
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […] Posted in TV Recenze
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […] Posted in Trailery
  • Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník19. března 2019 Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník Od filmu Protektor jsem si toho zprvu mnoho nesliboval. Prostě asi jen nějaký další snímek ve stylu "musíme si pomáhat" s profláknutými tvářemi sterilního českého filmu nového tisíciletí. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Čtyři slunce (2012)25. března 2012 Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typickou "slámovinu", tedy o film, který primárně pojednává o společenských ztroskotancích, outsiderech, […] Posted in Filmové recenze
  • Čtyři slunce 50 %28. února 2012 Čtyři slunce 50 % Kdo bude mít slunce v duši, ten bude šťastný? Pomůže nám víra v tajemné síly přírody vyřešit problémy reálného života? Tak tohle se mi motalo v hlavě, když jsem sledovala nový film Bohdana […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,02990 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72095 KB. | 25.04.2024 - 09:03:08