Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Štěstí

Štěstí

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Photo © Bontonfilm

Film  reži­sé­ra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojem­ným pří­bě­hem o křeh­kém vzta­hu dvou mla­dých lidí, jenž postup­ně pře­ros­te v oprav­do­vou lás­ku. Herecké obsa­ze­ní i atmo­sfé­ra fil­mu nava­zu­je na Slámův úspěš­ný debut Divoké vče­ly, kte­rý měl mimo­řád­ný ohlas u čes­kých divá­ků a při­ne­sl mu i řadu cen na mezi­ná­rod­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lech.

Photo © Bontonfilm

Odehrává se v nehos­tin­né kra­ji­ně Mostecka, kde mla­dá dív­ka Monika (Tatiana Vilhelmová) řeší slo­ži­tou život­ní situ­a­ci. Její pří­tel odjel pra­co­vat do Ameriky a ona by ráda jela za ním, pro­to­že rov­něž nevi­dí v živo­tě na Mostecku žád­nou per­spek­ti­vu. Její kama­rád­ka Dáša (Aňa Geislerová) je svo­bod­ná mat­ka dvou dětí, kte­rá se topí v psy­chic­kých pro­blé­mech a neper­spek­tiv­ních vzta­zích, což vede až její­mu psy­chyc­ké­mu zhrou­ce­ní. Monika by hroz­ně moc chtě­la odjet za svým pří­te­lem, ale záro­veň tady nechce nechat Dášiny děti samot­né.

Photo © Bontonfilm

Cestu do Ameriky, přes nesou­hlas rodi­čů, pro­za­tím odklá­dá a začí­ná být čím dál tím jas­něj­ší, že ji v nej­bliž­ší době neu­sku­teč­ní. Jedinou opo­rou v této nevlíd­né době jí je kama­rád Toník (Pavel Liška), dob­rák, kte­rý Monice se vším rád pomů­že a vel­mi by o ni stál. Ona ho má také ráda, ale jas­ně mu dává naje­vo, že milu­je své­ho pří­te­le a jakmi­le to bude mož­né, poje­de za ním.

Photo © Bontonfilm

Jedná se o poměr­ně depre­siv­ní sní­mek - oblast Mostecka v kom­bi­na­ci se zou­fa­lý­mi osu­dy hlav­ních postav sku­teč­ně nevzbu­zu­je žád­né pozi­tiv­ní poci­ty. Herecké obsa­ze­ní je téměř hvězd­né. I pro ved­lej­ší role byly vybrá­ny samé zná­mé tvá­ře a herec­ké výko­ny tomu odpo­ví­da­jí. V kom­bi­na­ci se skvě­lou kame­rou tak vzni­kl film, kte­rý patr­ně pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co bylo v Čechách letos nato­če­no.


Podívejte se na hodnocení Štěstí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Horem pádem - film roku 200422. února 2021 Horem pádem - film roku 2004 Hranice, náklaďák, dvojice řidičů na česko-německém přechodu, nervozita, že nevyjde to co má vyjít. Takhle začíná jeden ze dvou hlavních příběhů filmu Horem Pádem. Ta dvojice řidičů osob […] Posted in Retro filmové recenze
  • Venkovský učitel - nejlepší český film roku 200728. května 2019 Venkovský učitel - nejlepší český film roku 2007 Režisér Bohdan Sláma, autor ceněných filmů Štěstí nebo Divoké včely, přivedl na světlo světa pozoruhodný film, u kterého se zase jednou nemusíte stydět za českou kinematografii. Venkovský […] Posted in Retro filmové recenze
  • Grand Prix16. listopadu 2022 Grand Prix Snem bratranců Romana (Kryštof Hádek) a Emila (Robin Ferro) je dostat se na závody Formule 1. Roman vede ušmudlaný autobazar na okraji města, má tři děti a živelnou manželku (Anna […] Posted in Filmové recenze
  • Horem pádem - Ten, kdo je nahoře, bude nahoře. Kdo je dole, zůstane dole.15. ledna 2020 Horem pádem - Ten, kdo je nahoře, bude nahoře. Kdo je dole, zůstane dole. Aspoň to se nám snaží říct nový film Jana Hřebejka Horem pádem. O čem vlastně Horem pádem je? Je o dvojici tiráků, kteří převážejí v kamionu utečence tmavší pleti. Jednou jim ale v autě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník19. března 2019 Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník Od filmu Protektor jsem si toho zprvu mnoho nesliboval. Prostě asi jen nějaký další snímek ve stylu "musíme si pomáhat" s profláknutými tvářemi sterilního českého filmu nového tisíciletí. […] Posted in Retro filmové recenze
  • V nových dílech seriálu Osada II. půjde hodně o vztahy22. srpna 2023 V nových dílech seriálu Osada II. půjde hodně o vztahy Dnes proběhla novinářská projekce druhého dílu druhé řady seriálu OSADA, který pro Českou televizi natočil režisér Radek Bajgar s oblíbenými herci na osadě Záhoří u romantického rybníčku. […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Princ Mamánek – Recenze – 30 %1. listopadu 2022 Princ Mamánek – Recenze – 30 % Česká pohádka Princ Mamánek je vysněným projektem herce Jana Budaře, který ji režíroval, napsal a produkoval coby svůj celovečerní debut. Kromě toho ji natočil podle vlastní stejnojmenné […] Posted in Filmové recenze
  • Princ Mamánek25. října 2022 Princ Mamánek Princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený Vznešený (Jan Budař) je velmi spjatý se svou milující maminkou, královnou Ludmilou (Jana Nagyová). Jenže Ludvík je princ už poněkud přerostlý, je mu […] Posted in Filmové recenze
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78232 s | počet dotazů: 271 | paměť: 69530 KB. | 07.12.2023 - 08:12:59