Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Karolína Lipowská

Karolína Lipowská

KL
KL
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Karolína, to je naše tur­bí­na,“ říká její fil­mo­vá mamin­ka. „Dostat tako­vé dítě jako part­ne­ra, je vždyc­ky výhra. Má v sobě dra­vost a ohrom­nou tou­hu po dob­rém výsled­ku.“

Karolínu obje­vi­la cas­tingo­vá reži­sér­ka Maja Hamplová při hle­dá­ní dět­ské tvá­ře pro rekla­mu. Klient si ji teh­dy nevy­bral, ale Matěj Chlupáček a Michal Samir  ano. „Nicméně, nechtě­li jsme pod­lé­hat eufo­rii, kte­rou v nás vzbu­zo­va­la, a tak Maja udě­la­la vel­ký cas­ting, jehož se zúčast­ni­lo 300 dětí, deset hol­či­ček pro­šlo do závě­reč­ných kame­ro­vých zkou­šek s Aňou a Karolína stej­ně všech­ny pře­hrá­la a pře­svěd­či­la nejen nás, cas­tingo­vou reži­sér­ku, ale i dal­ší lidi o správ­nos­ti naší vol­by,“ dodá­vá Matěj Chlupáček.

Jak si uží­va­la své prv­ní natá­če­ní

„Líbila se mi ta atmo­sfé­ra, líbi­lo se mi, jak se o nás sta­ra­li, ale to vedro bylo vyčer­pá­va­jí­cí,“ říká dospě­le dese­ti­le­tá hol­čič­ka.

O spo­lu­prá­ci s herec­kým kou­čem

 „Bylo to moc zají­ma­vé – sna­ži­li jsme se najít zví­ře, kte­ré by vyja­d­řo­va­lo tu moji posta­vu, já jsem navr­ho­va­la opič­ku, ale nako­nec jsme vybra­li koč­ku,“ popi­su­je malá hereč­ka. Díky prů­pra­vě v moder­ní gym­nasti­ce jí nedě­la­lo potí­že ani běhá­ní po poli v hor­ku a bavi­la ji i spo­lu­prá­ce s fil­mo­vou mamin­kou.

O své budouc­nos­ti

Přestože nyní zís­ka­la roli v tele­viz­ním seri­á­lu Opilé kuře, o své budouc­nos­ti má jas­no: „Ráda bych hrá­la ve fil­mech jako Aňa,“ říká Karolína.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,60268 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72404 KB. | 25.05.2024 - 01:27:23