Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho

Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho

OlliA1
OlliA1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Romantické dra­ma o fin­ském boxe­ro­vi zau­jal loni na fes­ti­va­lu v Cannes, kde jako vůbec prv­ní fin­ský film zví­tě­zil v sek­ci Un Certain Regard a poté se před­sta­vil na 51. MFF v Karlových Varech, kde ho osob­ně uve­dl reži­sér Juho Kuosmanem a také hlav­ní před­sta­vi­tel Olliho Mäkiho herec Jarrko Lahti.

Skutečný pří­běh o boxe­ro­vi je spo­je­ný i s Prahou, kde v roce 1957 zís­kal dru­hé mís­to v mis­trov­ství Evropy v boxu. Za dva roky poz­dě­ji nastou­pil na pro­fe­si­o­nál­ní dráhu spor­tov­ce a v roce 1962 v Helsinkách na mis­trov­ství svě­ta v boxu bojo­val pro­ti ame­ri­ča­no­vi Daveymu Mooreovi, což je poza­dím celé­ho fil­mu.

„Olliho jsem potkal v roce 2011, vyprá­věl mi o zápa­se na mis­trov­ství svě­ta a na kon­ci pří­bě­hu mi řekl: ‚Byl to ten nej­šťast­něj­ší den mého živo­ta.‘ Nevěřícně jsem se ho zeptal, jak je to mož­né, a on mi vyprá­věl, že si v ten samý den kou­pi­li s Raijou snub­ní prstýn­ky. Jak šel čas, Olliho pří­běh mi nešel z hla­vy. Proč kou­pil prstýn­ky ve stej­ný den? O boxu jsem toho moc nevě­děl, ale i tak mi bylo jas­né, že když se při­pra­vu­je­te na mis­trov­ství svě­ta, měl bys­te se zápa­su věno­vat na sto pro­cent. Začal jsem v Olliho his­to­rii šťou­rat více do hloub­ky a zjis­til jsem, že je plná krás­ných detai­lů a je nato­lik kom­plex­ní, že se svou jedi­neč­nos­tí vymy­ká běž­ným pří­bě­hům,” říká o své ces­tě k nato­če­ní sním­ku reži­sér Juho Kuosmanen.

Nejšťastnější den v  živo­tě Olliho Mäkiho / Hymyilevä mies
roman­tic­ké dra­ma, Finsko 2016, 92 minut

režie a scé­nář: Juho Kuosmanen
kame­ra: J. P. Passi
střih: Jussi Rautaniemi
hra­jí: Jarkko Lahti, Eero Milonoff, Oona Airola a dal­ší...
dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ra ČR: 16. břez­na 2017

Distributorem je KVIFF dis­tri­bu­ti­on - spo­leč­ný dis­tri­bu­tor MFF KV, České tele­vi­ze a Aerofilms.

Zdroje : pla­kát Aerofilms, video Kviff


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,14452 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72039 KB. | 13.04.2024 - 08:01:57