Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Ve Varech vyhrál film Křižáček v hlavní roli s Karlem Rodenem

Ve Varech vyhrál film Křižáček v hlavní roli s Karlem Rodenem

herec Karel Roden foto ALZE
herec Karel Roden foto ALZE
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Letošním vítěz­ným fil­mem na 52. roč­ní­ku MFF KV, vyhrál čes­ký kopro­dukč­ní film reži­sé­ra Václava Kadrnky, ve kte­rém si hlav­ní roli rytí­ře Bořka zahrál Karel Roden. Film kte­rý byl jedi­ným čes­kým zástup­cem v Hlavní sou­tě­ži je inspi­ro­ván bás­ní Svojanovský kři­žá­ček od Jaroslava Vrchlického a reži­sér i pro­du­cent zís­ka­li finanč­ní odmě­nu 25 000 Dolarů. Pro reži­sé­ra je to dal­ší úspěch, kdy na sebe popr­vé upo­zor­nil oce­ňo­va­ným fil­mem Osmdesát dopi­sů (201o), jenž byl dal­ší rok na to oce­něn Cenou čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky za objev roku. Pro her­ce Karla Rodena, kte­rý si zahrál v řadě úspěš­ných fil­mů( Čas dlu­hů, Čas slu­hů, Fotograf, Nikdy nejsme sami, Rodinný film, Habermannův mlýn, Lidice, Bestiář, aj) . Posledním je film Masaryk, reži­sé­ra Juliuse Ševčíka, za kte­rý letos na Českém lvu zís­kal cenu za  je to dal­ší úspěch jeho herec­ké kari­é­ry. Letos na Českém lvu zís­kal oce­ně­ní pro nej­lep­ší­ho her­ce v hlav­ní roli.

Členy hlav­ní poro­ty byli : Štefan Uhrik, Anna Bruggemann, Sarah Flack, Ciro Guerra a Michel Merkt.

Úspěch čes­ké­ho fil­mu v Hlavní sou­tě­ži (kopro­duk­ce Slovenská repub­li­ka, Itálie) na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech se dosta­vil po pat­nác­ti letech. Naposled čes­ký film vyhrál v roce 2002 vyhrál a to s fil­mem Rok ďáb­la, reži­sé­ra Petra Zelenky o pís­nič­ká­ři Jarku Nohavicovi.

Křižáček vstu­pu­je přes dis­tri­bu­to­ra CinemArt 3. Srpna 2017 do kin.

Video zdroj : KVIFF, foto hlav­ní ALZE, foto z fil­mu CinemArt.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30668 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71954 KB. | 23.04.2024 - 12:56:03