Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Novinky z Comic-Conu: První část

Novinky z Comic-Conu: První část

nt 16 kong skull teaser poster destacada 650x435 1
nt 16 kong skull teaser poster destacada 650x435 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Velká osla­va gee­ků se stá­le ode­hrá­vá v kali­forn­ském San Diegu, při­čemž spous­ta tvůr­ců nám před­sta­vi­la své pro­jek­ty. V tom­to člán­ku si roze­be­re­me někte­ré z nich. Začněme u pře­rost­lé opi­ce :D.
Kong: Skull Island/Kong: Ostrov lebek
Prvního trai­le­ru se na conu dočkal dal­ší rebo­ot zná­mé­ho fil­mo­vé­ho opi­čí­ho obra, kte­rý boju­je s dino­sau­ry na ost­ro­vě lebek. Ukázal nám, že Kong bude ten­to­krát o hod­ně vět­ší než v Jacksonově díle z roku 2005, pro­to­že v budouc­nu jej čeká sou­boj s moc­nou Godzillou, kte­ré by se při men­ší veli­kos­ti asi těž­ko mohl posta­vit v rov­ném boji. Dále v trai­le­ru vidí­me oby­va­te­le ost­ro­va lebek, kterak napa­da­jí sku­pi­nu fil­ma­řů, kte­rá zde chce nato­čit sen­za­ci (stej­ně jako ve zmi­ňo­va­ném fil­mu Petera Jacksona). A v nepo­sled­ní řadě je tam i Samuel L. Jackson!!! A svým svě­tozná­mým badass hla­sem vyhro­žu­je Johnu Goodmanovi. Tyto dva pány dopl­ní v hlav­ních rolích „Loki“ Tom Hiddleston a drži­tel­ka Oscara Brie Larson. Režíruje Jordan Vogt-Roberts.
King Arthur: Legend of the Sword/ Král Artuš: Legenda o meči
A je tu dal­ší zpra­co­vá­ní artu­šov­ské legen­dy. Po Excaliburu (1981), kte­rý nabí­dl mýtic­kou jízdu a skvě­lé bitvy, po con­ne­ry­ov­ském Prvním rytí­ři, jenž pro změ­nu hrál na city a po Fuquově totál­ním akč­ňá­ku pří­chá­zí na řadu film, od kte­ré­ho já osob­ně oče­ká­vám hod­ně. Měl by koneč­ně uká­zat artuš­kov­skou legen­du přes­ně tak, jak ji zapsal Thomas Malory. A jeli­kož jsem v trai­le­ru nesly­šel slo­vo Excalibur, když Artuš tahal meč z kame­ne, říkám si, že by se to koneč­ně moh­lo poda­řit. Velké výhra­dy však mám k Artušově obsa­ze­ní. Charlie Hunnam roz­hod­ně vypa­dá spí­še jako Germán pro­ti kte­rým Artuš bojo­val, než kelt­ský Říman. Avšak dal­ší her­ce vítám. Jude Law si koneč­ně střih­ne padou­cha a pře­de­vším vel­mi vítám obsa­ze­ní skvě­lé­ho Erica Bany do role Uthera Pendragona. Skvělé! V trai­le­ru máme dále mož­nost vidět i spous­tu fan­tas­tic­kých bes­tií, tak­že by nový Artuš roz­hod­ně neměl být roman­tic­kou uta­ha­ni­nou jako zmi­ňo­va­ný Pvní rytíř. Nu, nech­me se pře­kva­pit. Režíruje skvě­lý Guy Ritchie.
P.S. Ve fil­mu se obje­ví i ten­to muž. Zajímavé.
Comic-Con toho samo­zřej­mě nabí­dl více, hlav­ně DC a Marvel nabíd­ly spous­tu novi­nek. Na ty se zamě­řím v příš­tím díle novi­nek.
zdroj obráz­ků: screenrant.com, nochedecine.com
zdroj videí: youtube.com
jiné zdro­je: imdb.com, comicbook.com, metrouk2.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Ohlédnutí


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08324 s | počet dotazů: 249 | paměť: 71607 KB. | 17.06.2024 - 20:57:24