Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Battlefield: Hardline

Battlefield: Hardline

52 300x155 1
52 300x155 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

9 10

Hra Battlefield: Hardline jed­no­znač­ně vede a před čtvr­tým dílem se nemá co sty­dět. Hra nám nabíd­ne Singlaplayer i Multiplayer. Navzdory prvot­ním nega­tiv­ním výsled­ků z Bety je cel­ko­vý dojem z vyda­né hry uspo­ko­ji­vý. Hratelnost je vel­mi podob­ná Call of Duty, už to pros­tě není jen hra na vál­ku, kde bez­hla­vé stří­le­ní je na běž­ném pořád­ku, ale zahra­je­te si i jako sluš­ný člo­věk.

5 1

V Singlaplayeru si zahra­je­te jako začí­na­jí­cí poli­cajt jmé­nem Nick Mendoza, kte­rý chce ve svých uli­cích pořá­dek. Jako par­ťač­ku má půvab­nou Khai Minh Dao, kte­ré kry­je záda a hra jako z kri­mi­nál­ky může začít. Ve hře zatý­ká­te pode­zře­lé, na kte­ré je napří­klad vypsa­ná odmě­na, a čím více těch­to pode­zře­lých zatkne­te a méně lidí zabi­je­te, tím více bodů zís­ká­te. Postupně se může­te těšit i na vět­ší pře­střel­ky, kde si koneč­ně může­te pořád­ně zastří­let, tak jak se slu­ší a pat­ří. Jako poli­cajt a detek­tiv v jed­nom se od Vás oče­ká­vá také zatý­ká­ní a obvi­ňo­vá­ní osob v tichos­ti, to dá doce­la zabrat pro­plí­žit se mezi dro­go­vé dea­le­ry a poté se na ně vrh­nout a zatknout, dří­ve než Vás gan­gs­te­ři obje­ví a zabi­jí. Singlaplayer se vyda­řil a z mého pohle­du hru hod­ně nad­zve­dl a s Multiplayerem je to 50 na 50. Příběh lze dohrát cca za 10 hodin, což není zrov­na málo u toho­to typu her. Graficky sice oprav­du hra zao­stá­vá, ale zase pří­běh neo­mr­zí a dá se to ože­let.

2 6

Co se týká Multiplayeru, ten už máme osa­ha­ný z bety, tak­že není asi moc o čem psát. Ve vyda­né finál­ní hře při­by­lo pár her­ních módů, kte­ré nám tvůr­ci mož­ná záměr­ně uta­ji­li, kon­krét­ně se jed­ná o mód Rescue a Crosshair, tady jsou mapy men­ší a hra­je vždy deset hrá­čů, tzn. pět pro­ti pěti. Úkolem v módu Crosshair je bez­peč­ně dopro­vo­dit urče­nou oso­bu na pře­dem dané mís­to, v čemž Vám bude chtít dru­há stra­na zabrá­nit. V módu Rescue je to troš­ku jinak, tam se zase sna­ží­te zachrá­nit rukojmí. A nemu­sí­te se bát, že by jeden z týmů byl zne­vý­hod­něn, v půl­ce času se totiž scé­nář obra­cí. Tyto dva módy pře­kva­pi­li a roz­hod­ně hře při­da­li ješ­tě vět­ší grá­dy na hra­tel­nos­ti.

8 11

Multiplayer běží jako po más­le, sem tam se, ale chy­bič­ka vlou­dí, což má za násle­dek slab­ší náro­ky na gra­fi­ku, gra­fic­ké poje­tí bylo na tuto dobu dost prů­měr­né.  Odměňovací sys­tém není nic moc, je vel­mi poma­lý, což hře dost ubí­rá na zají­ma­vos­ti. Celkově, ale hra zaba­ví jak v Singlaplayeru, tak pře­kva­pi­la i v Multiplayeru, hra se se za nás vyda­ři­la opro­ti před­cho­zí­mu dílu je vidět vel­ký pokrok vpřed.

14 13 12 4 3 7

 


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Hodnocení: 60%

Žánr: akč­ní

Jazyk: ang­lic­ky (pro xbox 360 s čes­ký­mi titul­ky)

Multiplayer: sin­gla­pla­yer, mul­tipla­yer

Výrobce: EA

Datum vydá­ní: 17. 3. 2015


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hoteliér - 65 %17. května 2022 Hoteliér - 65 % Herec Pavel Landovský má života plné zuby, nemoci mu ztrpčují každý den a nejraději by se vším skončil. Má však kolem sebe lidi, kterým stojí za zájem a úctu. Herecký kolega a režisér Jan […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrt ve tmě 2 (2021)10. září 2021 Smrt ve tmě 2 (2021) Don´t Breath 2 je tak trochu zbytečný Sequel, který nikdo nepotřeboval, ale naštěstí vyšel v době, kdy je hororové sucho, takže technicky a řemeslně nadstandartně natočenou podívanou beru […] Posted in Krátké recenze
  • Zkouškové 5 - Plán29. března 2019 Zkouškové 5 - Plán Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Bohéma18. května 2023 Bohéma Posted in Videa
  • Muž z oceli - 75%16. června 2013 Muž z oceli - 75% Po pět a třiceti letech se znovu vrací Superman. Pod tvůrčím dohledem Christophera Nolana a v režii Zacka Snydera. Film je to povedený, ale má několik ale, které sráží jeho kvalitu. Zack […] Posted in Filmové recenze
  • Malibu Shark Attack (2009)13. března 2021 Malibu Shark Attack (2009) Na Malibu a plavčici Petu Wilson se kromě tsunami řítí i hejno agresivních prehistorických žraloků…Podzemní zemětřesení způsobí vznik obrovské vlny tsunami, která následně zasáhne […] Posted in Horory
  • USA Top 10 Plays | #IIHFWorlds 20214. června 2021 USA Top 10 Plays | #IIHFWorlds 2021 Posted in Videa
  • MO: Astray - Skrytý klenot Steam knihovny15. února 2022 MO: Astray - Skrytý klenot Steam knihovny MO: Astray (2019) vydaná společností ArchPray a dohlížející společností Rayark inc., je akční sandboxová puzzle-plošinovka neobvyklého tématu, která opravdu stojí za zahrání. Ze začátku […] Posted in Recenze her
  • Opět na sálech1. června 2021 Opět na sálech Posted in Komiks
  • Death's Game29. února 2024 Death's Game Korejský Masterpiece alá všechny filmové korejské trumfy narvané do 8 hodinového seriálu. Hlavní hrdina během jednoho dne příjde absolutně o vše ( o vysněnou práci, o přítelkyni, je […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27360 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71639 KB. | 18.06.2024 - 23:02:48