Kritiky.cz > Hudba > Podívejte se jak vznikal první duet Karla Gotta s jeho dcerkou Charlotte Ellou

Podívejte se jak vznikal první duet Karla Gotta s jeho dcerkou Charlotte Ellou

112
112
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co by byla pohád­ka bez dopro­vod­né, dojem­né a chytla­vé hud­by. Podívejte se na záznam natá­če­ní pís­ně Andělská, kte­rou pro film Anděl Páně 2 vytvo­ři­li Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová.

„Když mi Ondřej Soukup poslal hud­bu a slo­va pís­ně Andělská k fil­mu Anděl Páně 2 s nabíd­kou nazpí­vat ji jako duet s mojí dce­rou Charlottkou, ani minu­tu jsem nevá­hal a oka­mži­tě jsem sou­hla­sil. Malebná slo­va, melo­die a instru­men­ta­ce ve mně totiž oka­mži­tě vytvo­ři­ly obraz vánoč­ní pohád­ko­vé atmo­sfé­ry. Má radost navíc byla umoc­ně­na tím, že je píseň prv­ním spo­leč­ným due­tem s dce­rou Charlottkou“, říká Karel Gott.

Autor hud­by Ondřej Soukup k výko­nu mla­dé inter­pret­ky říká: „Charlotte Gottovou jsem osob­ně neznal. Když ke mně při­šla s Karlem do stu­dia, tak jsem byl při­pra­ven na dlou­hé natá­če­ní, stři­há­ní, dola­ďo­vá­ní atd.… Nic z toho se nesta­lo. Byla skvě­lá, na deset let dost aser­tiv­ní, i vůči rodi­čům. Písničku nazpí­va­la v pod­sta­tě hned, už prv­ní nahrá­vá­ní bylo bra­tel­né. Na kon­ci “Andělské” ješ­tě nazpí­va­la k táto­vi dru­hý hlas, kte­rý jsme vymys­le­li na mís­tě, a vůbec nebyl jed­no­du­chý. Byla pro mě vel­kým pře­kva­pe­ním. V tom nej­lep­ším slo­va smys­lu“.

Charlotte Ella nejen nazpí­va­la pro film píseň, ale také se obje­ví v nebeských scé­nách jako jeden z andíl­ků. Andělskou roli vytvo­ři­la také textař­ka Gabriela Osvaldová, kte­rou uvi­dí­me v Andělu Páně jako archan­dě­la Gabriela.

Krom ní se v hvězd­ném nebi sešla řada dal­ších osob­nos­tí – Jiří Bartoška jako Bůh, Klára Issová jako pan­na Maria, Josef Abrhám v roli sva­té­ho Josefa, Martin Huba jako sva­tý Martin, u nebes­ké brá­ny pak slou­ží Petr Čtvrtníček jako sva­tý Petr.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01642 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71997 KB. | 18.04.2024 - 18:47:21