Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Preacher - South Will Rise Again

Preacher - South Will Rise Again

Preacher Episode 5 Review South Will Rise Again 1
Preacher Episode 5 Review South Will Rise Again 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Zase po týd­nu nám AMC vysla­la do svě­ta dal­ší díl Preachera. A je to opět nesmír­ně špat­ný počin, kte­rý urá­ží komik­so­vé znal­ce a divá­kům, kte­ří před­lo­hu nečet­li dělá z pří­bě­hu ješ­tě vět­ší guláš.
Jesse se po minu­lé epi­zo­dě nau­čil pou­ží­vat svůj „Boží hlas“ už napl­no a s ledo­vým kli­dem ovliv­ňu­je živo­ty lidí v Annvilu. Jeho popu­la­ri­ta ros­te, což se nelí­bí Donniemu, kte­rý má s Custerem nega­tiv­ní zku­še­nos­ti. Když si ale stě­žu­je své man­žel­ce Betsy, vidí, že ani ona mu jeho oba­vy nevě­ří.
Dále v epi­zo­dě sle­du­je­me Odina Quincannona, kterak začí­ná konat dob­ro a slou­ží Bohu, tak jak mu ve čtvr­tém díle Jesse naří­dil. Divák se při pozo­ro­vá­ní extrém­ně stu­pid­ních scén, ve kte­rých Odin vystu­pu­je neu­brá­ní dojmu, že je Rogen a spol. vytvá­ře­li nej­spí­še not­ně pod­na­pi­lí, mož­ná dokon­ce zfe­to­va­ní, neboť jsou oprav­du straš­né.
To jedi­né, co celou epi­zo­du zachra­ňu­je je nako­nec úvod­ní dese­ti­mi­nu­tov­ka, kde se roz­ví­jí pří­běh Svatého zabi­já­ka. Po hří­chu se jed­ná o jedi­nou pří­bě­ho­vou lin­ku, kte­rá se zača­la jakž takž hýbat kupře­du. No, a jeli­kož jsme v půl­ce série, tak to není zrov­na licho­ti­vé pro tvůr­ce toho­to seri­á­lu.
Sečteno pod­tr­že­no, seri­ál Preacher začal vel­mi dob­ře a prv­ní dva díly se dají pova­žo­vat za zda­ři­lé. Pak však začal obrov­ský úpa­dek a odklon od před­lo­hy. Šance na záchra­nu prv­ní série sice ješ­tě žije, ale její pla­mí­nek nadě­je počí­ná rych­le zha­sí­nat.
zdroj obráz­ku: heyuguys.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Seriálové recen­ze


Podívejte se na hodnocení Preacher na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01931 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71591 KB. | 18.06.2024 - 23:18:48