Kritiky.cz > Recenze knih > Proč máma pije - Humorné čtení (nejen) pro mámy

Proč máma pije - Humorné čtení (nejen) pro mámy

ProcMamaPije
ProcMamaPije
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Deníkové zápis­ky vyčer­pa­né mat­ky. Po jeden rok máme mož­nost sle­do­vat život hlav­ní hrdin­ky, kte­rá se sna­ží vycho­vá­vat svo­je dvě děti, vyhý­bat se super doko­na­lým matkám, vytvo­řit apli­ka­ci, zbo­hat­nout, a hlav­ně se z toho nezbláz­nit.

Proč máma pije je napros­to úžas­ná humor­ná kníž­ka, kte­rá vám zved­ne nála­du i v těch nej­hor­ších dnech. Nemám moc čas­to ve zvy­ku se u kníž­ky nahlas smát, ale v tomhle pří­pa­dě se nešlo nesmát.

Hlavní hrdin­ka je skvě­lá – iro­nic­ká, sar­kas­tic­ká, vtip­ná, dra­ma­tic­ká a občas se opi­je. Úplně jsem si ji zami­lo­va­la. Je totiž tako­vá hod­ně oprav­do­vá, na nic si nehra­je, a to se mi na kni­ze hod­ně líbí. Myslím, že kni­hu by oce­ni­ly pře­de­vším mamin­ky, kte­ré mají občas pocit, že děla­jí všech­no špat­ně.

Navíc je kni­ha výbor­ně čti­vá. Je také ide­ál­ní, pokud ces­tu­je­te, pro­to­že kapi­to­ly jsou vel­mi krát­ké. Jedna kapi­to­la je vždy jeden den, tak­že kro­mě toho, že pří­běh vel­mi rych­le utí­ká, může­te kni­hu kdy­ko­li bez pro­blé­mů odlo­žit a pokra­čo­vat, až zase bude­te mít čas.

Knihu bych dopo­ru­či­la všem, kte­ří se chtě­jí zasmát. Je to jed­no­du­ché čte­ní, u kte­ré­ho si odpo­či­ne­te. Speciálně by kni­hu moh­ly oce­nit mamin­ky, pro­to­že se s hlav­ní hrdin­kou v někte­rých čás­tech roz­hod­ně zto­tož­ní, ale poba­vit může i koho­ko­li jiné­ho. Za mě je kni­ha skvě­lá a urči­tě si plá­nu­ju pře­číst dru­hý díl Proč máma nadá­vá. Mé hod­no­ce­ní je 81 %.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93104 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71828 KB. | 22.07.2024 - 06:10:32