Kritiky.cz > Recenze knih > PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové

PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové

18423772 10208540816710012 6593676829257381444 n
18423772 10208540816710012 6593676829257381444 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

PES! Zrovna v naší rodi­ně bylo toto téma za posled­ní rok sko­ro na den­ním pořád­ku. Máme dvě malé hol­čič­ky, kte­ré si již dlou­ho přá­ly mít doma psa. Není tedy divu, že neu­šel naší pozor­nos­ti i vítěz­ný ruko­pis lite­rár­ní sou­tě­že nakla­da­tel­ství Albatros z roku 2016 o nej­lep­ší pří­běh na téma „Na svě­tě je pře­ce krás­ně“, a to kni­ha „PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové.

Hlavní hrdi­na Jenda, malý klu­či­na, si již dlou­hou dobu moc a moc pře­je psa, své­ho čtyř­no­hé­ho kama­rá­da. Bohužel, stej­ně jako to cho­dí i v jiných rodi­nách, tak i u něj jsou rodi­če zásad­ně pro­ti. Mají spous­tu výmluv a důvo­dů, proč zrov­na teď není vhod­né poři­zo­vat si psa. A jed­ním z těch zásad­ních důvo­dů je babič­ka, kte­rá s nimi byd­lí v domác­nos­ti, a kte­rá trpí na Alzhajmra.

Nelze se tedy divit mamin­ce, že se kate­go­ric­ky odmí­tá sta­rat  navíc o psa, a že má záro­veň vel­ké pochyb­nos­ti o tom, že by se Jenda doká­zal o pej­ska posta­rat úpl­ně sám.

A tak Jenda vymys­lí a roz­pra­cu­je plán  „PROJEKT PES MILIÓN JEDNA“, jež má nená­pad­nou for­mou při­mět mamin­ku a tatín­ka k tomu, aby mu toho vytou­že­né­ho pej­ska nako­nec poří­di­li. Takový sou­hrn jed­not­li­vých kro­ků, kte­ré rodi­čům objas­ní, uká­žou, jak úžas­né a výbor­né je mít psa, kord když všech­ny meto­dy nátla­ku dopo­sud neza­bra­ly. Jenda vymys­lí spous­tu situ­a­cí, u kte­rých bude muset zasa­ho­vat a pomá­hat PES! Bohužel ne vždyc­ky jde pod­le plá­nu, a ani u Jendy tomu není jinak!

Ještě štěs­tí, že jeho nej­lep­ší kama­rád­ka Monča má mamin­ku, kte­rá cvi­čí a při­pra­vu­je asi­s­tenč­ní psy, a kte­rá mu s jeho plá­nem ráda krok za kro­kem pomů­že. A aniž by si to Jenda plně uvě­do­mo­val bude to prá­vě ona, mamin­ka Moniky, kte­rá ho nená­pad­ně začne úko­lo­vat a zasvě­co­vat do postup­né péče a výcho­vy psa. A když už to vypa­dá, že by se Jenda doká­zal o pej­ska posta­rat sám, a mohl ho i dostat, tak je všech­no najed­nou úpl­ně jinak.

Po jed­né z mno­ha nehod, jehož pří­či­nou bude pes, při­jde Jenda se zásad­ním roz­hod­nu­tím: „Dost jsem teď pře­mýš­lel. A začí­nám mít dojem, že jste měli prav­du. Mít psa je moc nároč­ný a asi na to nemám. Takže vás tím pře­sta­nu otra­vo­vat....“

To jest­li sku­teč­ně zůsta­ne u koneč­né­ho roz­hod­nu­tí Jendy, ane­bo mu jeho roz­hod­nu­tí vymlu­ví rodi­če a nako­nec poří­dí psa, ane­bo jest­li to všech­no nako­nec bude úpl­ně jinak; vám nezbý­vá, než se hez­ky usa­dit, vzít tuhle krás­nou kníž­ku do ruky a začíst se do pou­ta­vé­ho pří­bě­hu plné­ho úsměv­ných a vtip­ných situ­a­cí, do kte­rých vás chtě nechtě může dostat pes.

Knížka u našich dětí skli­di­la vel­ký úspěch. Nenásilnou for­mou jim pomo­cí pří­bě­hu uká­za­la, že mít psa není jen zába­va a hra­ní si s ním, ale i vel­ká zod­po­věd­nost umět se o něj posta­rat.

Knížka je vel­mi čti­vá a moc dob­ře se čte. Příběh je krás­ně pro­myš­le­ný, pou­ta­vý a čte­ná­ře v závě­ru kni­hy pře­kva­pí zají­ma­vým rozuz­le­ní děje, kte­ré by roz­hod­ně neče­kal. Navíc krás­né ilu­stra­ce Sylvy Francové zachy­cu­jí­cí prá­vě vtip­né a absurd­ní situ­a­ce, vám i vašim dětem vykouz­lí úsměv na tvá­ří a dokres­lí pří­běh Jendy v živých bar­vách.

Knížku s hol­čič­ka­mi dopo­ru­ču­je­me pře­číst až do kon­ce....

Název: PROJEKT PES (ten můj)

Napsala: Lucie Hlavinková

Ilustrovala: Sylva Francová

Vydalo nakla­da­tel­ství Albatros v Praze roku 2017, 1. vydá­ní

Pro děti od 9 let

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů5. listopadu 2017 JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů Pokud máte doma malého spisovatele, novináře, tvůrce komiksů anebo jen dítě toužící si naplnit svoje umělecké ambice v některém z těchto oborů, zcela určitě mu nezapomeňte pořídit tuto […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství kouzelného keře od Karin Černé23. srpna 2017 Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a výše, kteří by se rádi vydali na úžasnou cestu plnou dobrodružství, si můžou tento sen splnit […] Posted in Recenze knih
  • "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové22. srpna 2017 "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové Knížka Zuzany Pospíšilové „Školnice Valerie v podezření“ od vydavatelství Grada Publishing, a.s. pod značkou Bambook si na první pohled získala nejen mě, ale hlavně mojí starší dceru. […] Posted in Recenze knih
  • Jediný den od Martina Baltscheita22. srpna 2017 Jediný den od Martina Baltscheita Chcete-li své děti naučit vážit si jednotlivých okamžiků, drobných maličkostí, jež nám přináší samotný život, nenechte si ujít knížku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež […] Posted in Recenze knih
  • Příběhy z jižních Čech LIPENSKO9. července 2017 Příběhy z jižních Čech LIPENSKO Konečně první pořádný průvodce pro malé cestovatele - dobrodruhy, kteří se chystají navštívit kouzelný kraj jménem Lipensko. Právě pro ně jsou určeny „Příběhy z jižních Čech: LIPENSKO“ […] Posted in Recenze knih
  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […] Posted in Recenze knih
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
  • NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného!31. srpna 2018 NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného! Každý ví, že nejlépe chutná zakázané ovoce, a ani tady to není výjimkou. Tahle kniha od australského rozhlasového hlasatele a komika Andyho Leea pobaví doslova všechny věkové […] Posted in Recenze knih
  • Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké30. srpna 2018 Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké Tak u téhle knížky jsem se náramně pobavila, a abych řekla pravdu, tak jsem se občas přistihla i u toho, že mně i smíchy tekly slzy po tváři. Ještě nikdy jsem se u žádné knihy nepobavila a […] Posted in Recenze knih
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90333 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72314 KB. | 20.05.2024 - 19:53:17