Kritiky.cz > Domácí rady > Ricotta, hrušky a čokoládové pokušení

Ricotta, hrušky a čokoládové pokušení

img 1316n
img 1316n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Představte si chuť pome­ran­čů, hru­šek a čoko­lá­dy. Neskutečně zají­ma­vá kom­bi­na­ce, kte­rá vám pro­jas­ní den!

IMG_1321n.jpg

Moji Mírové měli svá­tek. A pro­to­že u nás lás­ka pro­chá­zí žalud­kem, udě­la­la jsem jim rych­lo koláč, ve kte­rém je toho spous­ta, co dům dal, ale výsle­dek oprav­du sto­jí za to! Při psa­ní toho­to člán­ku dojí­dám dal­ší kou­sek a počí­tám, že večer man­žel dojí i zby­tek. Takže Miroslavové, pře­ji vše nej­lep­ší k svát­ku, u nás už máme osla­ve­no 🙂

Horní vrst­va kolá­če je tvo­ře­ná z pudin­ku. Buď může­te kou­pit čoko­lá­do­vý, pro­dá­va­jí se i bio pudin­ky bez che­mic­kých pří­sad a nebo si udě­lej­te domá­cí, kde vynik­ne báječ­ná chuť čoko­lá­dy... a pak už nebu­de­te chtít jíst jiný!

Pár slov ke zdra­ví...

Ricotta je nejmé­ně kalo­ric­ký mléč­ný výro­bek - je pro­to vhod­ná při redukč­ních die­tách. Má vyso­ký obsah bíl­ko­vin a je lehce stra­vi­tel­ná. Obsahuje vita­mí­ny B-komplexu a mezi mine­rá­ly může­me najít hlav­ně fos­for, dras­lík a sodík. Velmi dob­rá je Ricotta dob­rá na regu­la­ci krev­ní­ho tla­ku a má dob­rý vliv na cévy.

8 por­cí - 30 minut pří­pra­va - 1 hodi­na peče­ní

IMG_1316n.jpg

Ingredience

Pevná spod­ní vrst­va

 • 1 pome­ranč
 • 30 g třti­no­vé­ho cuk­ru
 • 250 ml Ricotty
 • 2 vej­ce
 • 2 lží­ce medu
 • 1 lžič­ka sko­ři­ce
 • 1 lžič­ka per­ní­ko­vé­ho koře­ní
 • 40 g celo­zrn­né špal­do­vé mou­ky
 • ? balíč­ku práš­ku do peči­va bez fos­fá­tů
 • 1 hruš­ka

Domácí pudink

 • ? l čer­stvé­ho méka
 • 1 lží­ce dat­lo­vé­ho siru­pu nebo medu
 • 40 g kuku­řič­né­ho škro­bu
 • 25 g kva­lit­ní hoř­ké čoko­lá­dy
 • 1 lží­ce más­la
Postup

1.
Vymačkáme šťá­vu z pome­ran­če. Pokud máme bio pome­ranč, může­me při­dat i nastrou­ha­nou pome­ran­čo­vou kůru. Šťávu roz­mí­chá­me s cuk­rem a roz­mi­xu­je­me s ricot­tou.

2.
Zvlášť ušle­há­me vajíč­ka s medem do svět­lé pěny, při­dá­me sko­ři­ci, per­ní­ko­vé koře­ní a roz­mí­chá­me se smě­sí z ricot­ty. Postupně při­mí­chá­vá­me mou­ku, v kte­ré jsme roz­mí­cha­li prá­šek do peči­va. Celou směs nali­je­me do dor­to­vé for­my, kte­ré je vylo­že­ná pečí­cím papí­rem. Navrch roz­lo­ží­me nakrá­je­né kous­ky hruš­ky. Pečeme na 180 stup­ňů při­bliž­ně hodi­nu.

3.
Vezmeme čoko­lá­du a poma­lu jí s más­lem roz­pus­tí­me. Do hrn­ce nali­je­me mlé­ko, při­dá­me škrob a při­ve­de­me za stá­lé­ho míchá­ní k varu. Počkáme, dokud pudink nezačne houst­nout, chvil­ku míchá­me a za chvil­ku nali­je­me roz­puš­tě­nou čoko­lá­du.

4.
Vzniklou smě­sí potře­me upe­če­ný koláč a nechá­me ztuh­nout nej­lé­pe v led­ni­ci. A pak už jen hodu­je­me a hodu­je­me 🙂


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 21,00447 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71725 KB. | 28.02.2024 - 17:00:25