Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hranice života

Hranice života

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud rádi hlou­bá­te nad smys­lem živo­ta a vlast­ně nad smys­lem čeho­ko­liv, roz­hod­ně bys­te si nemě­li nechat ujít nový film reži­sé­ra Marca Forstera. Patří totiž do sku­pi­ny těch fil­mů, po jehož zhléd­nu­tí se kaž­dé­mu v hla­vě vyro­jí spous­ta otá­zek…

„Život je krás­ný a sto­jí za to o něj bojo­vat,“ řekl kdy­si Hemingway a pak se zastře­lil. Tutéž větu sly­ší­me ve fil­mu Hranice živo­ta z úst člo­vě­ka, jenž se před lety o sebe­vraž­du poku­sil. Poněkud úsměv­né, že? Tímto člo­vě­kem je Lila (Naomi Wats), pří­tel­ky­ně psy­chi­at­ra Sama Fostera (Ewan McGregor), jehož paci­en­tu, stu­den­tu umě­ní Henrymu (Ryan Gosling), je tato věta adre­so­vá­na.

Henry totiž plá­nu­je na den svých 21. naro­ze­nin sebe­vraž­du. Chce, aby se jeho odchod z pozem­ské­ho svě­ta stal mis­trov­ským dílem. Sam se mu to samo­zřej­mě sna­ží roz­mlu­vit, leč sám se jako malá mou­cha zaplé­tá do hus­tě protka­né pavu­či­ny, z níž se těž­ko dostá­vá ven. Ztrácí pře­hled o čase – dostá­vá se do situ­a­cí, kte­ré se již sta­ly, potká­vá se s lid­mi, kte­ří už dáv­no neži­jí a vůbec pro­ží­vá vel­mi pra­po­div­né věci.

Nutno pozdvih­nout vyni­ka­jí­cí herec­ké výko­ny, avšak nejsou to jen her­ci vede­ní reži­sé­rem, kte­ří děla­jí film tolik pou­ta­vým. Je to pře­de­vším výbor­ný střih Matta Chessea a kame­ra Roberta Schaefera. S reži­sé­rem Marcem Forsterem spo­lu­pra­co­va­li již na jeho před­cho­zích fil­mech Ples pří­šerHledání Země Nezemě. Je to prá­vě jejich záslu­ha, že jsme doko­na­le zma­te­ni a nejsme si jis­ti tím, kdo je kdo.

Tak napří­klad při scé­nách roz­ho­vo­rů Sama a Henryho je doko­na­le poru­šo­vá­no pra­vi­dlo osy. Pro lai­ky: jestli­že jsou v prv­ním zábě­ru sní­má­ny dvě posta­vy sto­jí­cí pro­ti sobě (kame­ra na ně pohlí­ží ze stra­ny) - posta­va č. 1 se dívá zle­va dopra­va a posta­va č. 2 zpra­va dole­va - musí se v kaž­dém dal­ším zábě­ru obě posta­vy dívat týmž smě­rem, aby nedo­šlo k dez­o­ri­en­ta­ci divá­ka. Leč prá­vě tohle páno­vé naschvál igno­ru­jí, což v nás vzbu­zu­je pocit, že jde o jed­nu a tutéž oso­bu. Ale to asi nebu­de tak úpl­ně prav­da…

Otázkou tedy je, co všech­no je sku­teč­nost a co už ne. Film se rov­něž zabý­vá otáz­kou iden­ti­ty člo­vě­ka a toho, kam až jsme schop­ni zajít. Kde je vlast­ně hra­ni­ce živo­ta? Zřejmě je ško­da, že ten­to film čekal dlou­ho po svém dokon­če­ní na uve­de­ní do kin, jeli­kož došlo k tvůr­čím nesho­dám. Distributoři totiž chtě­li, aby Forster pře­to­čil konec, pro­to­že byl pod­le nich pří­liš nesro­zu­mi­tel­ný, ale to on odmí­tl. Kdo ví, co by z toho nako­nec vznik­lo…

O filmu:

Stay
Režie: Marc Forster
Scénář: David Benioff
V hlav­ních rolích: Ewan McGregor, Naomi Watts, Ryan Gosling, Bob Hoskins, B.D. Wong
USA, 2005, 99 min


Podívejte se na hodnocení Hranice života na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Mal de ojo31. ledna 2023 Mal de ojo Mytologická mexická legenda o čarodějnici, která se krmí na dětech! Leden nám přinesl zatím 2 slušné hororové žánrovky. Tím prvním je překvápko Slasher Sick a druhým překvapkem je […] Posted in Krátké recenze
  • Geomgaek (2020)16. listopadu 2020 Geomgaek (2020) Nejočekávanější film z Jížní Koree letošního roku je konečně za mnou a ikdyž by se pár nedostatků našlo, tak vzhledem k tomu, že se jedná o Debut a lepší šermířský film tu od Rurouni […] Posted in Krátké recenze
  • Triple 9 [75%]20. července 2016 Triple 9 [75%] Poctivých kriminálek není nikdy dost. A právě další zajímavý adept na zmíněnou pozici se blíží na tuzemský trh s DVD a Blu-Ray. Kriminálka Triple 9 se českým kinům sice vyhnula, na DVD […] Posted in Filmové recenze
  • Hardware (1990)4. listopadu 2012 Hardware (1990) Měl se stát dekorací a posledním článkem jejího uměleckého díla, ale místo toho se bojový robot Mark 13 rozhodne eliminovat všechno živé ve svém dosahu. Svět postihla nukleární válka […] Posted in Horory
  • Storm of the Century (1999)14. ledna 2018 Storm of the Century (1999) Během zuřivé sněhové bouře přichází společně s ní do malého ostrovního městečka i záhadný cizinec Andre Linoge. Muž, který zná každé vaše hříchy, všechna tajemství i slabosti a […] Posted in Horory
  • Necessary Evil (2008)23. ledna 2012 Necessary Evil (2008) Lance Henriksen s pomocí Dannyho Treja touží po nesmrtelnosti. Tu by mu mělo zařídit podivné stvoření s krví andělů. Díky jeho nekalým praktikám jsou mu však na stopě odvážný policista […] Posted in Horory
  • Zombik – 9117. června 2019 Zombik – 91 Posted in Komiks
  • The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště10. května 2019 The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště Druhá půlka začíná tam, kde předchozí díl skončil. Zimohrad se ubránil před nemrtvými a díky Aryi zemřel i Zimní král. Čtvrtá epizoda je také dlouhá, protože se musí příběh hodně posunout […] Posted in TV Recenze
  • Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) [Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)] – Recenze – 40%5. února 2020 Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) [Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)] – Recenze – 40% Postava komiksové anti-hrdinky Harley Quinn se v podání herečky Margot Robbie objevila už jako jedna z hlavních postav v týmovém filmu Sebevražedný oddíl, nyní se však dočkala i […] Posted in Filmové recenze
  • Old Shatterhand - Průběh natáčení5. srpna 2018 Old Shatterhand - Průběh natáčení Natáčení filmu Old Shatterhand začalo 23. září 1963 v Národním parku Krka. U Skradinských vodopádů vystavěli filmaři misijní stanici, v níž pobýval pod ochranou Lata Nalguta malý Tom […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,95829 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72224 KB. | 20.05.2024 - 05:44:18