Kritiky.cz > Domácí rady > Roubování starých stromů

Roubování starých stromů

img a304284 w1995 t1515359080
img a304284 w1995 t1515359080
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

U rou­bo­vá­ní staré­ho stro­mu by však nemě­ly být napří­klad jab­lo­ně star­ší než čty­ři­cet let. Mnohdy jsou to stro­my, kte­ré rodí neval­né ovo­ce. Byla by však ško­da tako­vý­to strom ihned poká­cet a vyko­pat. V někte­rých pří­pa­dech může jít o nebez­peč­nou prá­ci. Kácení rizi­ko­vých stro­mů nech­te radě­ji na někom z obo­ru.  Kromě toho, kdy­by se na jeho mís­to vysa­dil stro­mek nový, nemu­sel by na stej­ném mís­tě, jako je sta­rý strom, dob­ře pro­spí­vat. Na tako­vém­to mís­tě je totiž půda do jis­té míry vyčer­pán a una­ve­na. Mnohem lep­ším řeše­ním se jeví tako­vý­to strom omla­dit a pře­rou­bo­vat.
kmen stromu

Brzy zjara

Nejlepším obdo­bím pro tako­vý­to zákrok u staré­ho stro­mu, nej­lé­pe jab­lo­ně, je hned zja­ra, když začí­ná strom kvést. Je tře­ba oře­zat něko­lik z jeho kos­ter­ních vět­ví, nej­lé­pe moto­ro­vou pilou.
·         Větve, kte­ré bude­me rou­bo­vat, by potom nemě­ly mít prů­měr vět­ší než deset cen­ti­me­t­rů.
·         Roubované vět­ve rov­něž vybí­rá­me od kva­lit­ní odrů­dy jab­lo­ně, a to nej­lé­pe od polo­vi­ny led­na do polo­vi­ny až kon­ce úno­ra.
·         Roubované vět­ve by měly mít sedm, až osm pupe­nů.
·         Při tom­to rou­bo­vá­ní staré­ho stro­mu je dopo­ru­čo­vá­no pone­chat i něja­ký obrost na seříz­nu­tých vět­vích.
·         Pokud jste z Jižní Moravy a bude­te hle­dat káce­ní Brno, dopo­ru­ču­je­me fir­mu RIKAST.cz

Za kůru

Jako nej­snad­něj­ší meto­da rou­bo­vá­ní stro­mů se potom jeví rou­bo­vá­ní za kůru. Roubované vět­ve ze stro­mů potom postup­ně vklá­dá­me za kůru, kte­rou je tře­ba vždy nej­pr­ve naříz­nout ost­rým nožem až na dře­vo staré­ho stro­mu.  Každá rou­bo­va­ná větev, kte­rá nahra­zu­je odstra­ně­nou větev, by měla být umís­těn v její hor­ní čás­ti. Roubované vět­ve pak ke stro­mu při­pev­ňu­je­me umě­lo­hmot­nou rou­bo­va­cí pás­kou. Pásku oko­lo rou­bo­va­né vět­ve něko­li­krát obto­čí­me a zavá­že­me. Rány na starém stro­mu potom ješ­tě ošet­ří­me ště­pař­ským vos­kem po celé jejich řez­né plo­še.
pupeny na větvi

Následná péče

Na kon­ci násle­du­jí­cí zimy je potom tře­ba zakrá­tit rou­bo­va­né vět­ve dole a po stra­nách původ­ních vět­ví staré­ho stro­mu. Je to pro­to, aby se strom v prů­bě­hu vege­ta­ce pří­liš neza­hus­til a jabl­ka moh­la dozrát. V před­ja­ří se ješ­tě seře­zá­va­jí vět­ve, kte­ré ros­tou na stro­mě kol­mo vzhů­ru. Tyto vět­ve pří­liš zahuš­ťu­jí koru­nu stro­mu.


Foto: Pixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #1873: Modrá Crew 9: Orbital 1 a 2 - 65 %19. prosince 2018 #1873: Modrá Crew 9: Orbital 1 a 2 - 65 % Modrá Crew 9: Orbital 1 a 2Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Vydání má 112 barevných stran a prodává se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Sylvain RunbergKresba: Serge […] Posted in Recenze komiksů
  • Jednorožci z Čarovného lesa - Kouzla jednorožců - tři dívky pomáhají díky magii9. června 2021 Jednorožci z Čarovného lesa - Kouzla jednorožců - tři dívky pomáhají díky magii Lea a Jing jsou dvě sestry. Momentálně jeli do Tábořiště Na vrcholku. Těšily se, že potkají svoje sestřenice Izabelu a Emu. Jeli trochu pozdě, protože Jing se dělalo špatně a tak se muselo […] Posted in Recenze knih
  • Kooperativní adventura A Way Out prodala skvělých 3,5...20. ledna 2021 Kooperativní adventura A Way Out prodala skvělých 3,5... Kooperativní adventura A Way Out prodala skvělých 3,5 milionů kopií. Pro nezávislé švédské studio Hazelight jde o ohromný úspěch. Nyní studio pracuje na hře It Takes Two, kterou 26. 3. […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Survivor - 13. díl (SK - 21,22.) Konec "neporazitelného" Toma?6. března 2022 Survivor - 13. díl (SK - 21,22.) Konec "neporazitelného" Toma? Po kmenové radě se opět dostáváme k "nudnější" epizodě. Klasické obě soutěže o odměnu byly na 7 bodů a připadalo mi to jako nekonečno. Ale už je asi zbytečné se o tom vůbec zmiňovat. Zbývá […] Posted in Reality show
  • Nevinné lži II.27. srpna 2014 Nevinné lži II. Na podzim se začnou v České televizi vysílat další díly úspěšné minisérie Nevinné lži, vysílací čas bude v neděli ve 20 hodin, první díl se bude odvysílán 7. září. První série se […] Posted in Články
  • Staříci - 117. května 2023 Staříci - 1 Posted in Videa
  • Jannie Garth29. května 2009 Jannie Garth Jennie, celým jménem Jennifer Eve Garth se narodila 3.4.1972 v Urbaně, Ilinois v USA. Matka Carolyn a otec John mají, kromě Jennie ještě (pro Jennie nevlastní) dva syny (John a Chuck) a […] Posted in Profily osob
  • Jim Stopanni: Velká kniha posilování27. listopadu 2016 Jim Stopanni: Velká kniha posilování Pokud si tuto knihu kupujete znamená to že buď chcete začít s posilováním nebo nějak chcete rozvinout svoje tréninkové plány a musím uznat že lepší volbu jste nemohli udělat, kniha je dle […] Posted in Recenze knih
  • Mamma Mia!19. května 2022 Mamma Mia! Padly na Vás chmury? Rozveselení by Vám mohla přinést Meryl Streep a její početný doprovodný sbor křepčící na nejznámější písně od ABBY v nejkýčovitější podívané roku 2008. Muzikál Mamma […] Posted in Retro filmové recenze
  • Naučím se všechny hlásky - cvičení pro správnou výslovnost20. července 2022 Naučím se všechny hlásky - cvičení pro správnou výslovnost Některé děti v dnešní době hovoří málo, často s logopedickými vadami. Již od útlého věku se učí nápodobou od svých rodičů, sourozenců, ale i prarodičů. Postupně na ně působí mnohem více […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90165 s | počet dotazů: 265 | paměť: 69457 KB. | 05.12.2023 - 13:44:10