Kritiky.cz > Recenze knih > Šílená - kniha

Šílená - kniha

page 1
page 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Beth a Alvina – jed­no­va­ječ­ná dvoj­ča­ta – přes­to roz­díl­ná pova­ho­vě jako den a noc. Beth byla od dět­ství vzor ctnos­ti a cíle­vě­do­mos­ti, napro­ti tomu Alvina a její život nesto­jí za nic. Beth se v dospě­los­ti pro­vda­la do Itálie, kon­krét­ně na Sicílii za pohled­né­ho Ambrogia, kte­ré­ho jí Alvina nepo­kry­tě závi­dí a sest­ru nená­vi­dí odma­lič­ka. Jednoho dne dosta­ne Alvina email od Beth, kte­rá ji zve na návště­vu. Zkouší to na ni mimo jiné i tím, že se nevi­dě­ly dva roky a Alvina ješ­tě ani nevi­dě­la synov­ce Ernesta. Alvie, jak si Alvina říká, nejdřív nechce, ale pak si to roz­mys­lí, pro­to­že Beth na ni z něja­ké­ho důvo­du tla­čí.

Tak tedy odje­de. Stejně jí nic jiné­ho nezbý­vá, pro­to­že ji zrov­na vyho­di­li z prá­ce v redak­ci a navíc ji její dva spo­lubyd­lí­cí nutí, aby se vystě­ho­va­la, pro­to­že nepla­tí nájem. Když při­je­de, tak se nesta­čí divit jed­nak obrov­ské­mu hor­ku a pak také vile, kde Beth s rodi­nou byd­lí. Okamžitě se jí tady však zalí­bí a vrá­tí se její sta­ré city k Ambrogiovi. Ještě kdy­si, když se sest­ry a on sezná­mi­li, tak se Alvie do něj oka­mži­tě zami­lo­va­la, ale on dal před­nost Beth. Navíc se s ním Alvie vyspa­la, ale on nevě­děl, že to není Beth, pro­to­že jsou si podob­né jako vej­ce vej­ci.

Alvie s ním otě­hot­ně­la, ale potra­ti­la. Nikomu to nikdy neřek­la, ani mat­ce, ani sestře, ba ani Ambrogiovi. Ten o ni navíc nestál. Jednoho dne donu­tí Beth Alvií, aby se s ní vymě­ni­la, jen na pár hodin. Alvií se do toho moc nechce, ale nako­nec kýv­ne. Beth se vrá­tí až večer a Alvina je prá­vem naštva­ná. Před domem se spo­lu dosti pohá­da­jí, Alvina ve vzte­ku pro­zra­dí to o potra­ce­ném dítě­ti. Beth jí samo­zřej­mě nevě­ří, ale na oplát­ku jí řek­ne, že Ambrogio si ji s ní sple­tl tu noc, kdy se spo­lu vyspa­li, pro­to­že jí to sám řekl.

Alvie ji nevě­ří a háda­jí se o to víc, až Beth ztra­tí rov­no­váhu a spad­ne do bazé­nu, kde se navíc ude­ří do hla­vy – je namís­tě mrt­vá. Alvie zpa­ni­ka­ří, pro­to­že tohle roz­hod­ně nechtě­la a pokou­ší se ješ­tě sest­ru oži­vit, ale mar­ně. Do toho při­běh­ne s kři­kem Amborgio a nadá­vá. Nakonec roz­hod­ne, že se zba­ví těla. V lož­ni­ci potom Alvií, kte­rou pova­žu­je za svou ženu Beth řek­ne, že je straš­ně rád, že to neby­la ona, pro­to­že stej­ně chtě­li zabít její sest­ru. Alvií v ten moment dojde, že to bylo celé nachys­ta­né na ni, že ji chtě­li Beth a Ambrogio zabít. Avšak netu­ši­la proč.

Ale i to se dozvě­dě­la – Beth ji nená­vi­dě­la. Nicméně jí to nešlo do hla­vy. V prů­bě­hu něko­li­ka minut se Alvina roz­hod­ne, že má život­ní pří­le­ži­tost a sta­ne se z ní Beth. Získá maje­tek, dítě a vytou­že­né­ho Ambrogia. Jenže ten pozná, když spo­lu skon­čí večer v poste­li, že to není Beth. Začne ji honit s pis­to­lí po zahra­dě, ale Alvií se poda­ří zabít ho – praští ho kame­nem do hla­vy. V ten oka­mžik Alvina spus­tí vlnu zabí­je­ní, jehož bude sama strůj­cem. Začne jí pomá­hat feš­ný sou­sed, kte­ré­ho však nechá také zabít a nako­nec se dá do spol­ku s Ambrogiovým kole­gou – Nino.

Krvavě thrille­rov­sky bri­lant­ní kníž­ka – takhle bych ten­to román nazva­la. Je to fan­tas­tic­ké dílo, kte­ré je prvo­ti­nou autor­ky. Na to teda klo­bouk dolů. Sepsat něco tako­vé­ho – dlou­ho bych muse­la uva­žo­vat, jest­li by toho byl někte­rý spi­so­va­tel její­ho věku schop­ný stvo­řit něco tako­vé­ho. Rozhodně dopo­ru­ču­ju k zakou­pe­ní vše­mi dese­ti. Vůbec bych se nedi­vi­la, kdy­by se sta­la jed­nou z nej­pro­dá­va­něj­ších knih. Má 400 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Jota.

 • Autor: Chloé Espositová
 • Žánr: belet­rie
 • Nakladatelství: Jota
 • Datum vydá­ní: 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Z hovna bič - kniha19. prosince 2017 Z hovna bič - kniha Daniel Richard Nixon, hrdina knihy, který však nemá s prezidentem Spojených států Amerických, vůbec nic společného, polemizuje hned na začátku o tom, proč pije. Jen tak z první ho […] Posted in Recenze knih
 • Trojhra - kniha24. července 2017 Trojhra - kniha Anna, žena ve středním věku, se dvěma dospívajícími dětmi a manželem, který je všechno, jen na pro ni ten pravý. Vyučila se švadlenou a otevřela si s kamarádkou salón, kde mimo jiné dělali […] Posted in Recenze knih
 • Exorcismus mé nejlepší kamarádky - posedlost netřeba brát na lehkou váhu10. srpna 2018 Exorcismus mé nejlepší kamarádky - posedlost netřeba brát na lehkou váhu Rok 1982 byl pro Abby Riversovou zlomový - měla deset let a považovala se za dospělou, protože se jí povedlo v kině se rozplakat u filmu E. T. - Mimozemšťan. Týden před Díkuvzdáním […] Posted in Recenze knih
 • Drsný muž - kniha28. dubna 2018 Drsný muž - kniha Na jednoho muže přišli, když na vzdálenost pět set padesát yardů pozoruje terasu, bylo z jeho hlediska přirozené, když dělali unáhlené závěry, přičemž on byl pouze lovec, který hledal […] Posted in Recenze knih
 • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […] Posted in Recenze knih
 • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […] Posted in Recenze knih
 • Naše paní doktorka - kniha12. června 2017 Naše paní doktorka - kniha Laura se po psychickém kolapsu odstěhovala nebo lépe řečeno, vzala si dlouhodobé volno a začala žít v Potters Junctionu. Jednalo se o malé městečko, kde se jí nikdo neptal odkud je a co […] Posted in Recenze knih
 • Dvakrát zakázaný román "KNIHA OSUDU"12. června 2024 Dvakrát zakázaný román "KNIHA OSUDU" "Knihu osudu" od autorky Parínúš Saníí si v sobě ponesu asi velmi dlouho, neboť předkládá velmi silný příběh jedné iránské ženy, jež se snažila vzepřít zakořeněným tradicím, a pokud možno […] Posted in Recenze knih
 • Tajemství Kremlu - 90 %24. února 2022 Tajemství Kremlu - 90 % Kreml v ruském jazyce znamená pevnost, nebo opevnění, i před cizíma očima, což tak trochu napovídá i název knihy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novinách či ve zpravodajství řečeno […] Posted in Recenze knih
 • Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté5. dubna 2019 Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout a od srdce ze zasmát, i když jim třeba zrovna dvakrát do smích není. Jednoduše si zalistovat a […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92820 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71916 KB. | 25.07.2024 - 15:50:09