Kritiky.cz > Recenze knih > Vyrobte si doma šampon, zubní pastu nebo prací prášek

Vyrobte si doma šampon, zubní pastu nebo prací prášek

Děláme si to sami obálka
Děláme si to sami obálka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Alena Thomas má na svém kon­tě už dvě kníž­ky věnu­jí­cí se výro­bě domá­cí kos­me­ti­ky, dro­ge­rie a jiných nezbyt­nos­tí, kte­ré si vět­ši­na z nás kupu­je v obcho­dě. A jak zmi­ňu­je v úvo­du k dru­hé­mu dílu, v době pří­prav prv­ní kníž­ky by jí sotva napadlo, že vůbec kdy dojde na něja­ké pokra­čo­vá­ní. Pojďme to ale vzít popo­řa­dě a podí­vat se nejdří­ve prá­vě do zmi­ňo­va­né­ho prv­ní­ho dílu. Nese název Děláme si to doma sami a je plný recep­tů a návo­dů na doma vyro­be­né krášlí­cí, čis­tí­cí a léči­vé pro­střed­ky.

Domácí kos­me­ti­ka, dro­ge­rie i lékár­na

Knížka je roz­dě­le­na na tři tema­tic­ké čás­ti – prv­ní se věnu­je zkrášlo­va­cím pro­střed­kům, dru­há je zamě­ře­ná na zdra­ví a ve tře­tí na úklid domác­nos­ti. Samotným kapi­to­lám s recep­ty a návo­dy před­chá­zí ješ­tě úvod obsa­hu­jí­cí základ­ní infor­ma­ce o ingre­di­en­cích a vyba­ve­ní potřeb­né­mu k domá­cí výro­bě a také malý slov­ní­ček poj­mů. Pak už se může­te pus­tit do lis­to­vá­ní kníž­kou a pře­mýš­let, co si zku­sí­te při­pra­vit.

Receptů jsem z kníž­ky sama vyzkou­še­la oprav­du hod­ně. Některé se vám mož­ná budou znát směš­ně jed­no­du­ché nebo už je bude­te znát od svých babi­ček, ale prá­vě v tom tkví jejich kouz­lo. V kapi­to­le věno­va­né kos­me­ti­ce najde­te kro­mě kla­sic­kých recep­tů na růz­né pří­rod­ní ple­ťo­vé mas­ky nebo posi­lu­jí­cí záliv­ky na vla­sy a bylin­ko­vé tóno­va­cí pře­li­vy tu najde­te tře­ba i recep­ty na pěnu do kou­pe­le, krém na hole­ní nebo bal­zám na rty a náplň do řasen­ky. Část věno­va­ná zdra­ví zase obsa­hu­je tipy na léči­vé bylin­ko­vé čaje ane­bo bylin­ko­vé tink­tu­ry, obje­ví se tu ale i recep­ty na pří­pra­vu hoji­vých mas­tí nebo zub­ních past. V posled­ní čás­ti najde­te recep­ty na pří­pra­vu pra­cích práš­ků a gelů, pro­střed­ků na mytí nádo­bí ane­bo tře­ba i domá­cí­ho kré­me na leš­tě­ní bot nebo tablet do myč­ky.

Kromě vel­ké­ho množ­ství návo­dů, je dal­ším plu­sem kníž­ky také pře­hled­ná gra­fic­ká úpra­va. Návodů obsa­hu­je sku­teč­ně vel­ké množ­ství od těch, na kte­ré prav­dě­po­dob­ně všech­ny ingre­di­en­ce už máte doma ve spí­ži nebo v led­ni­ci a výro­ba vám zabe­re sotva pět minut, až po ty tro­chu rafi­no­va­něj­ší a slo­ži­těj­ší. Pokud vás domá­cí výro­ba kos­me­tic­kých a čis­ti­cích pro­střed­ků láká, věřím, že si v této kníž­ce urči­tě něco najde­te.

Děláme si to doma sami

Autor: Alena Thomas

Nakladatelství: Jota

Rok vydá­ní: 2014

Počet stran: 248Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Dvakrát zakázaný román "KNIHA OSUDU"12. června 2024 Dvakrát zakázaný román "KNIHA OSUDU" "Knihu osudu" od autorky Parínúš Saníí si v sobě ponesu asi velmi dlouho, neboť předkládá velmi silný příběh jedné iránské ženy, jež se snažila vzepřít zakořeněným tradicím, a pokud možno […] Posted in Recenze knih
  • Noční agent12. března 2024 Noční agent Kniha Noční agent mě zaujala nejen skvěle propracovanou obálkou, ale i tím, že na motivy této knihy vznikl i velmi populární seriál na Netflixu.  "Tajemství je jako virus. Přichází […] Posted in Recenze knih
  • "Muž, který chtěl být milován, a kocour, který se do něj zamiloval"2. ledna 2024 "Muž, který chtěl být milován, a kocour, který se do něj zamiloval" Kniha "Muž, který chtěl být milován, a kocour, který se do něj zamiloval" si mě získala a učarovala hned na první pohled, hlavně pro svojí kouzelně vymalovanou obálku, z které doslova sálá […] Posted in Recenze knih
  • Exorcismus mé nejlepší kamarádky - posedlost netřeba brát na lehkou váhu10. srpna 2018 Exorcismus mé nejlepší kamarádky - posedlost netřeba brát na lehkou váhu Rok 1982 byl pro Abby Riversovou zlomový - měla deset let a považovala se za dospělou, protože se jí povedlo v kině se rozplakat u filmu E. T. - Mimozemšťan. Týden před Díkuvzdáním […] Posted in Recenze knih
  • Drsný muž - kniha28. dubna 2018 Drsný muž - kniha Na jednoho muže přišli, když na vzdálenost pět set padesát yardů pozoruje terasu, bylo z jeho hlediska přirozené, když dělali unáhlené závěry, přičemž on byl pouze lovec, který hledal […] Posted in Recenze knih
  • Z hovna bič - kniha19. prosince 2017 Z hovna bič - kniha Daniel Richard Nixon, hrdina knihy, který však nemá s prezidentem Spojených států Amerických, vůbec nic společného, polemizuje hned na začátku o tom, proč pije. Jen tak z první ho […] Posted in Recenze knih
  • Trojhra - kniha24. července 2017 Trojhra - kniha Anna, žena ve středním věku, se dvěma dospívajícími dětmi a manželem, který je všechno, jen na pro ni ten pravý. Vyučila se švadlenou a otevřela si s kamarádkou salón, kde mimo jiné dělali […] Posted in Recenze knih
  • Šílená - kniha11. července 2017 Šílená - kniha Beth a Alvina – jednovaječná dvojčata – přesto rozdílná povahově jako den a noc. Beth byla od dětství vzor ctnosti a cílevědomosti, naproti tomu Alvina a její život nestojí za nic. Beth se […] Posted in Recenze knih
  • Sympatizant - kniha14. června 2017 Sympatizant - kniha V příběhu se setkáváme s dvojitým špiónem, který jde na dvě strany – vietnamská a jihovietnamská. Nevím, co bych k tomu měla napsat. Je to hodně politické – komunistické, což by mladší […] Posted in Recenze knih
  • Doktor Proktor a prdící prášek - kniha - recenze - 100 %7. dubna 2017 Doktor Proktor a prdící prášek - kniha - recenze - 100 % Jo Nesbo stvořil sérii o doktoru Proktorovi a byl z toho nevídaný úspěch. První díl začíná přistěhováním malého zrzavého kluka Bulíka do ulice Dělová. Tady se seznámí a posléze i skamarádí […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91841 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71630 KB. | 13.06.2024 - 21:26:10