Kritiky.cz > F.F.F. > Smrtící epidemie

Smrtící epidemie

Epid
Epid
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmfanatic si posled­ní dny nakou­kal řadu fil­mů o epi­de­mi­ích. Podíval se hned na něko­lik nezná­mých sním­ků, ale při­po­me­nul si také ty nej­pro­slu­lej­ší kous­ky žán­ru. Po uváž­li­vém zhod­no­ce­ní se násled­ně roz­ho­dl zařa­dit na elit­ní list Filmů Filmového Fanatika (FFF) sní­mek z roku 1995 Smrtící epi­de­mie. Asi nej­lep­ší film o zhoub­né náka­ze, jaký kdy viděl.

Skvostnou podí­va­nou sli­bu­je už samot­né herec­ké obsa­ze­ní; Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Cuba Gooding Jr., Donald Sutherland. Všechno těž­ké váhy a v mno­ha pří­pa­dech nej­zá­ři­věj­ší hvězdy 90. let. Naštěstí pro divá­ka film nesto­jí jen na herec­kém umu všech zmí­ně­ných, ale pře­de­vším na bri­lant­ně vysta­vě­ném pří­bě­hu. Čeká vás “jen” 127 minut dlou­há podí­va­ná, ale tak hut­ná, že se nesta­čí­te ani na chvil­ku nudit.

Film je nato­če­ný pod­le fak­to­gra­fic­ké kni­hy ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Richarda Prestona Zákeřná ebo­la (The Hot Zone) z roku 1994.Tým ame­ric­kých léka­řů musí čelit nebez­peč­né­mu viru, kte­rý se do USA dosta­ne z Afriky. Spolu s vojen­ský­mi i civil­ní­mi dok­to­ry roz­plé­tá­me his­to­rii viru i tem­né tajem­ství, kte­ré mělo zůstat uta­je­no.

Filmfanatica pří­jem­ně pře­kva­pi­lo to, jak prak­tic­ky neze­stár­lo vyob­ra­ze­ní vědec­ké tech­ni­ky a postu­py lékař­ských týmů. Ano, počí­ta­čo­vé obra­zov­ky jsou sice hlu­bo­ké, jen­že jinak je Smrtící epi­de­mie mra­zi­vě aktu­ál­ní i dnes. Dočkáte se řady ner­vy drá­sa­jí­cích scén a uži­je­te si také v pří­pa­dě, že pat­ří­te mezi milov­ní­ky pro­ce­du­ál­ních dra­mat. To vše doká­že film nabíd­nout ve své veli­ce stříd­mé sto­pá­ži. Právě zhuš­tě­ný záži­tek, kdy se během jed­né scé­ny dozví­me hned něko­lik pod­stat­ných a důle­ži­tých infor­ma­cí, je tou nej­lep­ší vizit­kou, jak bra­vur­ně zvlád­li tvůr­ci meto­dy vyprá­vě­ní.

Pokud se tedy chce­te podí­vat na zřej­mě nej­lep­ší film o epi­de­mii, jaký byl kdy nato­čen, roz­hod­ně bys­te měli sáh­nout prá­vě po Smrtící epi­de­mii. Za Filmfanatica je to neod­dis­ku­to­va­tel­ný král žán­ru. Již 25 let!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Mlha války – zpověď architekta moci30. srpna 2020 Mlha války – zpověď architekta moci Robert McNamara byl jedním z nejexponovanějších ministrů obrany USA. Tenhle srategický post zastával v letech 1961 až 1968 – tedy v době vrcholné Vietnamské války. Sloužil pod […] Posted in Dokumenty
  • Nulté dny – digitální pandořina skříňka otevřena23. srpna 2020 Nulté dny – digitální pandořina skříňka otevřena V červnu 2010 objevila jedna běloruská firma počítačového červa, pro kterého se později rozšířil název Stuxnet. Byl to první známý červ, který se soustředil na kontrolu průmyslových […] Posted in Dokumenty
  • Hooligans – Zákon tribuny16. srpna 2020 Hooligans – Zákon tribuny Britský herec Danny Dyer nás v sérii 10 dokumentů provede světem fotbalových chuligánů. A podle mě je to ten nejlepší průvodce, jaký se podobného úkolu mohl zhostit. Jeho role ve filmu […] Posted in Dokumenty
  • Dycky Sunderland (1. a 2. série)9. srpna 2020 Dycky Sunderland (1. a 2. série) S fotbalovými dokumenty se poslední dobou roztrhl pytel. Není to jen slávistická Totáln! sezona, ale třeba i All or Nothing: Manchester City nebo trochu exotičtější Maradona v Mexiku. […] Posted in Dokumenty
  • JFK: V zákulisí – Stoneův dovětek k filmu2. srpna 2020 JFK: V zákulisí – Stoneův dovětek k filmu 22. listopad 1963 byl v texaském Dallasu zastřelen 35. prezident Spojených států amerických John Fitzgerald Kennedy a dokument JFK: V zákulisí je jakýmsi dovětkem ke stejnojmenému filmu […] Posted in Dokumenty
  • Žhavé výstřely I29. července 2020 Žhavé výstřely I V zájmu žánrové vyváženosti dnes do FFF zařadíme komedii, respektive parodii. Rozhodně ale nečekejte, že by kvůli téhle snaze o zastoupení všech žánrů nějak klesala úroveň Filmů Filmového […] Posted in F.F.F.
  • Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět26. července 2020 Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět Formát VHS přinesl do filmového průmyslu doslova revoluci. Videokazety pro sebe urvaly trh na dnes nepředstavitelných 15 let (!), během kterých byly médiem číslo jedna pro domácí sledování […] Posted in Dokumenty
  • Vetřelci22. července 2020 Vetřelci Ellen Ripleyová to v prvním Vetřelci natřela šmejdovi z vesmíru v souboji jeden na jednoho. Byla to klaustrofobická a hlavně atmosférická bomba, která světu představila jedno z […] Posted in F.F.F.
  • Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu19. července 2020 Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu Co olympijské zlato z Nagana znamená pro nás, pro Čechy, o tom nejspíš Filmfanatic nemusí sepisovat sáhodlouhé ódy. Kdo to nepamatuje, tomu určitě vyprávěli rodiče nebo kamarádi. Ale jednu […] Posted in Dokumenty
  • Terminátor 2: Den zúčtování15. července 2020 Terminátor 2: Den zúčtování Do kin před časem dorazila nejnovější reinkarnace Skynetu a jeho robotických zabijáků (Terminator Genisys). Že to ale není žádná sláva, o tom už psal Filmfanatic s předstihem. Nebude tedy […] Posted in F.F.F.
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44999 s | počet dotazů: 278 | paměť: 71682 KB. | 28.02.2024 - 20:24:36