Kritiky.cz > Horory > Hell (2011)

Hell (2011)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Průměrná tep­lo­ta se zved­la o deset stup­ňů, což zapří­či­ní nedo­sta­tek jíd­la a vody. Co se dá jíst, když všu­de kolem vás vymře­la zvěř a doby­tek jste už dáv­no spo­řá­da­li? No pře­ce lidi…

V roce 2016 dojde k výraz­né­mu otep­le­ní na Zemi, kdy se prů­měr­ná tep­lo­ta zved­ne o deset stup­ňů. Lidem začí­ná dochá­zet voda, jíd­lo i ben­zín a postup­ně vymí­ra­jí ať už hla­dem, žíz­ní, nebo sou­bo­ji mezi sebou. Přežít můžou jen ti nej­sil­něj­ší a nej­od­váž­něj­ší. Sestry Marie a Leonie spo­leč­ně se dvě­ma muži vyrá­ží v autě zku­sit štěs­tí vyso­ko do hor. Po ces­tě však pad­nou do pas­ti sku­pi­ně far­má­řů, kte­ří chy­ta­jí náhod­né obě­ti. Lidské maso se pro ně totiž sta­lo jedi­ným dostup­ným zdro­jem potra­vy…

Režie: Tim Fehlbaum
Rok výro­by: 2011
Délka: 89. min
Země: Německo / Švýcarsko
Hrají:
Hannah Herzsprung ……………….(Marie)
Lisa Vicari ………………………...(Leonie)
Stipe Erceg ……………………….(Tom)
Lars Eidinger …………………….(Phillip)
Angela Winkler…………………...(Bäurin)
…a dal­ší
Postapokalyptické fil­my mám doce­la rád, pře­de­vším ty jenž koke­tu­jí s horo­ro­vým žánrem a neob­je­vu­jí se v nich ultra­rych­lé zom­bie. Do toho­to sním­ku jsem však šel s mír­ný­mi oba­va­mi, pro­to­že němec­ká dis­tri­buce mi toho zatím moc dob­ré­ho nena­bíd­la. Jaké však bylo mé pře­kva­pe­ní, když film skon­čil a mně nezbý­vá než hod­no­tit doce­la klad­ně. Již od samot­né­ho začát­ku máme šan­ci sle­do­vat pus­tou kra­ji­nu ala Šílený Max, kde se hrst­ka hlav­ních hrdi­nů sna­ží zís­kat cen­ný ben­zín a něja­ké suro­vi­ny. Sluneční žár je mnoh­dy oprav­do­vým nepří­te­lem a tvůr­cům pomoh­lo ono ost­ré svět­lo doce­la sluš­ně po celou dobu zakrý­vat někte­ré nedo­stat­ky, co se kulis týče. Atmosféra tajem­na však postup­ně nabí­ra­la na síle a s pří­cho­dem nové posta­vy se koneč­ně dostal film do dal­ší fáze.
Celý pří­běh totiž začí­nal dostá­vat nový nádech a to díky „nelí­tost­ným“ far­má­řům. V tuto chví­li jsem se začal i já domní­vat, že budu sle­do­vat dal­ší buran­ský kou­sek, ale neby­lo tomu tak doslo­va. Přece jenom jsem oče­ká­val tro­chu více suro­vos­ti, ale tvůr­ci se k tomu posta­vi­li dosti odliš­ným způ­so­bem, za kte­rý jsem jim byl ve finá­le vděč­ný. Ne kaž­dý film musí být pro­sák­lý krví nebo­hých obě­tí a jed­na gore scé­na stří­dá dru­hou. Zde byl zvo­len poně­kud decent­něj­ší styl, kte­rý nás ovšem o sluš­nou por­ci napě­tí urči­tě neo­chu­dil.
Herecké obsa­ze­ní sice moh­lo být urči­tě lep­ší a do jis­té míry jde i o jed­nu ze sla­bin, ale Hannah Herzsprung si mě doká­zal zís­kat na svou stra­nu a urči­tě se brzy mrk­nu na něja­ké její dal­ší fil­my. Talent po otci neza­pře­la. Trošku mě zamr­ze­la (mís­ty) leh­ká před­ví­da­tel­nost, pro­to­že sní­mek se oné šab­lo­no­vi­tos­ti držel jako klíš­tě. Našlo se zde však i dost momen­tů, kte­ré urči­tě pře­kva­pi­li a i díky jim budu hod­no­tit lehce nad­prů­měr­ně. Zásluhu na tom má urči­tě i prá­ce kame­ra­ma­na, kte­rý se mís­ty sku­teč­ně vyřá­dil (na němec­ké pomě­ry).


Hodnocení:
60%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Město spí Víš, kdo v noci pracuje, když ty spíš?26. února 2018 Město spí Víš, kdo v noci pracuje, když ty spíš? Český scénárista, dramatik, herec, autor písňových textů a spisovatel má na kontě další knížku. Svěrák je autorem více než dvacítky dětských knih, některé napsal společně s Jaroslavem […] Posted in Recenze knih
  • Revolt of the Zombies (1936)5. ledna 2021 Revolt of the Zombies (1936) Smutná ukázka toho, že i ve starých časech se točili totální paskvily. Během první světové války je na francouzsko-rakouských zatčen orientální kněz, který ovládá nadpřirozené síly a […] Posted in Horory
  • Přes noc třicítkou - 13 Going On 306. února 2005 Přes noc třicítkou - 13 Going On 30 Přes noc třicítkou je velmi povedenou variací na dnes již klasickou komedii Velký s Tomem Hanksem. Spojuje je nejen hlavní zápletka, která spočívá v tom, že se přes noc z čerstvého […] Posted in Filmové recenze
  • Karty posvátného Světla jsou hrou s efekty23. července 2023 Karty posvátného Světla jsou hrou s efekty Je to hra s efekty, která na vás dýchne nejvíc jako první dojem. Balíček karet má úžasné zpracování umělecké, kdy karty doslova září barvami, ale hrou s bílou se stávají i hrou světel. A […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Temné tajemství a vražedné nástroje: Tajemné okno přináší napětí a strach22. září 2023 Temné tajemství a vražedné nástroje: Tajemné okno přináší napětí a strach Tajemné okno opět patří k filmům, které slabší jedinci obvykle nevidí úplně celé. Jsou zde scény, které jsem osobně neměla nervy ani poslouchat natož se na ně podívat. Otrlejším náturám […] Posted in Retro filmové recenze
  • Stříbrná zátoka29. července 2017 Stříbrná zátoka „Než jsem tě poznala“, bestsellerovou knihu, která dojala tisíce čtenářek po celém světě a byla úspěšně převedena i na filmové plátno, netřeba představovat. Její oceňovaná autorka Jojo […] Posted in Recenze knih
  • Andaluský pes (Un chien Andalou)3. dubna 2008 Andaluský pes (Un chien Andalou) Bylo nebylo… Noc. Muž brousí břitvu. Potom vyjde na balkon, kde chvíli pozoruje měsíc. Pak se vrátí zpět do pokoje, kde sedí žena. Vezme ji za hlavu a břitvou jí prořízne oko. Střih. […] Posted in Filmové recenze
  • Dům draka | S1 EP9: Uvnitř epizody (HBO)17. října 2022 Dům draka | S1 EP9: Uvnitř epizody (HBO) Posted in Videa
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta30. června 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Zdá se, že proslulého piráta Jacka Sparrowa opustilo štěstí. I když se mu povedlo vykrást banku ve městě Svatý Martin, všechny peníze stratil při útěku. Je na mizině, nemá rum, opustila ho […] Posted in Recenze knih
  • Old 37 (2015)31. ledna 2019 Old 37 (2015) Objeví-li se sanitka, kterou řídí dvojice Kane Hodder a Bill Moseley, záchranu rozhodně nečekejte! Stane-li se účastníkem autonehody ať už vlastním přičiněním, nebo ne, […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77352 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71563 KB. | 18.06.2024 - 10:55:56