Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-27.epizóda(SK-49.,50.)-Survivor song pokračuje

Survivor-27.epizóda(SK-49.,50.)-Survivor song pokračuje

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 5
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 5
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 5

Po posled­nej skve­lej čas­ti som oča­ká­val ďal­šiu slab­šiu epi­zó­du s odme­nou, no nako­niec som dostal odme­nu ja a to vďaka epi­zó­de s kme­ňo­vou radou.

SK-49.epizóda

Na zači­at­ku sme videli ublí­že­né Chilli a Veroniku, no to je pro­s­te hra a ten­to ťah bol dôle­ži­tý a správ­ne nača­so­va­ný. Po tom­to 15-minútovom výle­ve sme šli na súťaž. No nebo­la to súťaž o odme­nu ako sme zvyk­nu­tý, ale súboj o indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu. To mňa osob­ne veľ­mi pote­ši­lo a obli­a­lo ma živou vodou aj o tej pol dva­ná­stej večer kedy to u nás vysie­lajú. Súboj o imu­ni­tu sa odo­hrá­val v tra­dič­nom pav­úku.

Veronika pora­zi­la Xéniu 2:0, no tu ma zau­jal ten lejak daž­ďa počas prvé­ho súbo­ja, kto­rý sa už potom nezo­pa­ko­val a v ňom by som byť teda nechcel. Nasledne sa Braňo stretol s Johy a sko­ro ju aj vyra­dil, no Johy to nako­niec zvlád­la lep­šie. Čo ma prekva­pi­lo bolo štvr­ť­fi­ná­le č.3 a to med­zi Veve a Vladimírom, kto­rý sko­ro vyhra­la Veve, no Vladimír pri­šiel s úpl­ne iným sys­té­mom posúva­nia tých lop­ti­čiek ako ostat­ní a tak doká­zal súboj s Veve oto­čiť aj keď pre­hrá­val 1:0. Chilli dosta­la voľ­ný žreb, čo podľa mňa prá­ve v tom­to bola nevý­ho­da, lebo si tú dráhu s lop­tič­kou nevy­sk­ú­ša­la a tak nesta­či­la na Johy v semi­fi­ná­le. To dru­hé semi­fi­ná­le už bolo vyrov­na­nej­šie a len tak tak ho vyhral Vladimír pro­ti Veronike. Popravde som čakal výhru Veroniky, lebo jej to šlo skve­le a Vladimír s tým zo zači­at­ku dosť bojo­val. No on si vždy nájde nejakú ces­tu k výhre. Vo finá­le to už tes­né nebo­lo a Vladimír zís­kal už štvr­tú imu­ni­tu v rade.

SK-50.epizóda

Hneď na zači­at­ku Veve roz­mý­šľa o tom, že je mimo top3 v ali­an­cii, no ja by som si na jej mies­te to ešte pre­mys­lel. Prečo? Lebo toto je prá­ve tak­tic­ký krok od Vladimíra a keď ju dosta­ne do finá­le, tak ma ďal­ší náboj pred poro­tu, že mal sil­né spo­je­nec­tvo s niekým od koho by to nečaka­li. Celkovo kto chce vyhrať musí vyho­diť Vladimíra, to je jas­né. Ako sa nám blí­žil duel, tak Chilli skú­ša­la všet­ko mož­né od napra­ve­nia vzťa­hov s Johy až ku klam­stvu Xénii. No Xénia jej na to nesko­či­la a drža­la sa doho­dy, no pove­da­la, že na ďal­šej kme­ňo­vej rade už pôjde po Vladimírovi ak nebu­de mať náhr­del­ník imu­ni­ty. No my vie­me, že prá­ve on urči­te nevy­pad­ne, lebo ak by aj indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu nezís­kal, tak má tu skry­tú a ďal­šia kme­ňo­vá rada bude tá posled­ná na kto­rej sa dá pou­žiť.

Na kme­ňo­vej rade to bolo živé a nie­len vďaka pes­nič­ke od Chilli. Keď sme už pri nej, tak mne sa fakt páči­la. No tes­ne pred hla­so­va­ním sme videli ako Johy sa pýta­la Xénie, či pla­tí doho­da. Tá jej pove­da­la, že áno, tak potom nema­lo zmy­sel dávať hlas Braňovi. No v tom vidí­me, že Johy je neis­tá a to nevi­em či je dob­ré pre jej hru do bud­úc­na. Hlasovaním sa do due­lu dosta­la Veronika a Vladimír vybral Chilli. Takže oča­ká­va­ná dvo­ji­ca v due­li a ja som čakal, že vyhrá Veronika. To sa však nesta­lo a vyhra­la už dru­hý­krát za sebou Chilli, čo ma však na dru­hú stra­nu aj pote­ši­lo, pre­to­že ona hra­la viac ako Veronika a sama má väč­šiu šan­cu roz­ví­riť vody na ďal­ších kme­ňo­vých radách.

Záver: Táto epi­zó­da ma veľ­mi milo prekva­pi­la v tom, že namies­to kla­sic­kej odme­ny sme sa dočka­li kme­ňo­vej rady. A aj keď to na minu­lú epi­zó­du nemá, tak bola tiež špe­ci­ál­na a zasl­úži si 9/10. Dúfam, že tak­to bude­me pokra­čo­vať až do kon­ca.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Arrowhead Game Studios (Helldivers) pracují na third-person...6. prosince 2020 Arrowhead Game Studios (Helldivers) pracují na third-person... Arrowhead Game Studios (Helldivers) pracují na third-person střílečce, která je určená pro next-gen. Na bližší informace si musíme počkat. Posted in Krátké herní aktuality
  • Opilí slávou -28. července 2009 Opilí slávou - Opilí slávou - Recenze 31.3.2008 dvd Přečteno: 186 krát […] Posted in Recenze
  • Demon’s Souls bude mít na PS5 režimy High Frame Rate a 4K....2. října 2020 Demon’s Souls bude mít na PS5 režimy High Frame Rate a 4K.... Demon’s Souls bude mít na PS5 režimy High Frame Rate a 4K. Na výběr bude hraní ve 4K rozlišení při 30 snímcích za sekundu nebo v rozlišení 1440p při 60 snímcích za vteřinu. Posted in Krátké herní aktuality
  • Dívka s perlou8. srpna 2004 Dívka s perlou Znova se vrhám do psaní recenze k filmu, o kterém asi normální člověk neví. Je to film z tvůrčí evropské dílny, tentokrát koprodukční Velké Británie a Lucemburska. Je to film o tom, jak […] Posted in Filmové recenze
  • Teorie všeho - Místa v srdci27. února 2015 Teorie všeho - Místa v srdci Jako šéfové jedné z vedoucích světových filmových produkčních společností dělali producenti Tim Bevan a Eric Fellner filmy po celém světě – a také v místech blízko domovu. Pro natáčení […] Posted in Speciály
  • Spectre [60%]5. listopadu 2015 Spectre [60%] James Bond se vrací již ve svém dvacátém čtvrtém dobrodružství, ve kterém se po dlouhých desetiletích postaví opět zločinecké organizaci Spectre. Znovu u toho je strůjce posledního […] Posted in Filmové recenze
  • Neplechy čerta Zbrklíka – veselé příběhy pro nejmenší26. června 2020 Neplechy čerta Zbrklíka – veselé příběhy pro nejmenší ,,Jednoho opravdu zamračeného a pošmourného rána se čertici Rozumbradě narodil malý, roztomilý čertík,“ právě tak začíná tato půvabná pohádková knížka Sandry Dražilové Zlámalové a […] Posted in Recenze knih
  • Resident Evil: Retribution (2012)26. listopadu 2017 Resident Evil: Retribution (2012) Této sérii již viditelně začíná docházet dech a nepomohl tomu ani návrat několika postav… Na loď Arcadia zaútočí komando Umbrelly Corporation pod vedením Jill Valentine a […] Posted in Horory
  • Nejhledanější muž (40%)17. dubna 2015 Nejhledanější muž (40%) Špionážní drama o sledování záhadného muže dělí diváky na dva znesvářené tábory. Do kterého se zařadíte vy? Kontroverzní je přídomek, který tomuto snímku můžeme s čistým srdcem dát. Film […] Posted in Filmové recenze
  • Assassin’s Creed - O PRODUKCI13. ledna 2017 Assassin’s Creed - O PRODUKCI Připravte se na vizionářské nové uchopení dobrodružného akčního žánru. ASSASSIN’S CREED je příběh odehrávající se napříč světy, příběh jednoho muže, který se ocitá v centru dávné bitvy […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33433 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71645 KB. | 16.06.2024 - 13:12:33