Kritiky.cz > Horory > Monster Man (2003)

Monster Man (2003)

rp Monster man.jpg
rp Monster man.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Měla to být poklid­ná jíz­da, ale to by klu­ci nesmě­li natre­fit na psy­cho­pa­tic­ké mon­strum v obřím truc­ku.

Adam nased­ne do své­ho auta a vyrá­ží napo­sle­dy říct své ex, že jí stá­le milu­je a ať si nebe­re jiné­ho. Během ces­ty zjis­tí, že se na zad­ním seda­dle celou dobu scho­vá­vá jeho pří­tel (exot) Harley. Oba si během jízdy začnou lézt tro­chu na ner­vy, ale na spo­leč­né taš­ka­ři­ce jsou zvyklí. Vše se však náh­le změ­ní poté, co na ně začne dorá­žet obří mon­ster truck, kte­rý se je poku­sí vytla­čit ze sil­ni­ce. Po této mrzu­té pří­ho­dě si potře­bu­jí odsko­čit, ale auto se obje­ví rov­něž na par­ko­viš­ti. Zatímco Adam vyko­ná­vá potře­bu na špi­na­vých záchod­cích, Harley vyu­ži­je nepří­tom­nos­ti šíle­né­ho řidi­če a vymo­čí se do kabi­ny. Tím mají být účty srov­ná­ny, jen­že nao­pak všech­no tepr­ve začne. Po ces­tě vez­mou pěk­nou sto­pař­ku Sarah, ale vzá­pě­tí se ve zpět­ném zrcát­ku opět obje­ví truck. Nejde totiž jen o oby­čej­né­ho šílen­ce, ale zne­tvo­ře­né mon­strum, kte­ré má straš­ně rádo lid­ské kon­če­ti­ny a své vyhléd­nu­té obě­ti se jen tak nevzdá…

Režie: Michael Davis
Rok výro­by: 2003
Délka: 95. min
Země: USA
Hrají:
Eric Jungmann ………………….(Adam)
Justin Urich ……………………..(Harley)
Aimee Brooks ……………………(Sarah)
Michael Bailey Smith …………….(Monster Man / Bob)
Joe Goodrich ………………………(Fred)
…a dal­ší

Zapomeňte na Road Trip, tohle je sice taky svým způ­so­bem kome­die, ale pře­de­vším jde o sluš­nou béč­ko­vou horo­ro­vou podí­va­nou. Zpočátku sice může­te být lehce zna­ve­ni nepří­liš zda­ři­lým poku­sem o humor (něko­mu se to líbit může), ale po chví­li se to změ­ní v pěk­ně krva­vé­ho žrou­ta času oko­ře­ně­né­ho čer­nou magií, gore, leh­kou ero­ti­kou (spíš jen naráž­ka­mi) a dal­ší ulítlou honič­kou. Mám rád podob­né fil­my, kte­ré se nebe­rou sami moc váž­ně a divák se tak dočká rych­le odsý­pa­jí­cí­ho děje, kte­rý ani moc nenu­dí a čert vem to všu­dy pří­tom­né klišé. Davis si zřej­mě při tvor­bě mon­stra vzal inspi­ra­ci z Leatherface – pro­to­že Bratr Bob je taky pěk­ný „fešák“.
Jupí, tak­že nech­me se uná­šet praš­ný­mi ame­ric­ký­mi cesta­mi za zvu­ku zají­ma­vé hud­by a hlu­ku moto­rů. Budeme mít šan­ci vidět kla­sic­ké vidlá­ky, kte­ří tu sice děla­jí jen kom­parz, ale navští­vit bar, kde kaž­dé­mu chy­bí něja­ká ta kon­če­ti­na, tak asi vez­mu vel­mi rych­le roha. Oba přá­te­lé jsou váž­ně vel­ké paka, což nám budou doka­zo­vat během celé­ho fil­mu a to jak hláš­ka­mi (z nichž byly někte­ré váž­ně tref­né, tak i růz­ný­mi scén­ka­mi). Asi na hod­ně dlou­ho mi uvíz­ne v pamě­ti ta s Harleym a chcípnu­tým zví­ře­tem v mote­lo­vé poste­li. Když se na pla­ce obje­vi­la Aimee Brooks, oče­ká­val jsem, že i ta to pořád­ně roz­ba­lí, ale kro­mě sexy výstři­hu a jed­né (rádo­by sexu­ál­ní – typic­ky ame­ric­ké) scé­ny, mě ten­to­krát moc neza­u­ja­la.
To náš psy­cho­pa­tic­ký vra­houn to už byla jiná káva. Borcům se poda­ři­la pěk­ná mas­ka a ten jeho ksicht bude v noci stra­šit nejed­nu padav­ku. Jen tro­chu ško­da toho finál­ní rozuz­le­ní, pro­to­že jsem oče­ká­val tro­chu jiný konec. Ale zas na dru­hou stra­nu ani tady tvůr­ci neza­po­mně­li nato­čit vše v humor­ném duchu, tak­že jsem byl cel­kem spo­ko­je­ný. Klidně by tako­vých fil­mů moh­lo být nato­če­no víc, pro­to­že sluš­ných béček není nikdy dost. Moc nechá­pu, proč se Michael Davis dál nevě­no­val horo­ro­vé­mu žán­ru, jeli­kož tohle moh­la být pří­jem­ná roz­cvič­ka. 

Hodnocení:

60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika29. května 2012 Jak poznat trombózu - Příčiny, symptomy, rizika Trombóza nastává, když se v jedné nebo více hlubokých žilách v těle tvoří krevní sraženina (trombus), obvykle je to v nohou. Hluboká žilní trombóza může způsobit bolest nebo otoky nohou, […] Posted in Domácí rady
  • Žádná volba (2017)15. prosince 2017 Žádná volba (2017) Třetí pokračování úspěšné Hongkongské série SPL je za mnou, ale tentokrát nejsem až tak unešen. Druhý díl nepřekonaný, jelikož sestava Jacky Wu, Tony Jaa a Max Zhang je prostě někde jinde […] Posted in Krátké recenze
  • Čínský Tencent koupil menšinový podíl českého studia...9. února 2021 Čínský Tencent koupil menšinový podíl českého studia... Čínský Tencent koupil menšinový podíl českého studia Bohemia Interactive. Investice zařadila české vývojáře po bok světových herních studií, ve kterých jako strategický investor působí […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Top 20171. ledna 2018 Top 2017 Nejčtenější články roku 2017 Game of Thrones S07E07 - 3 395 zobr. Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpočítávání konce 60% - 2 583 zobr. Kazma vrs. Prostřeno - 1 638 zobr. […] Posted in Články
  • Frankenstein's Daughter (1958)20. prosince 2012 Frankenstein's Daughter (1958) Potomek barona Frankensteina pokračuje v rodinné tradici. Oliver Frank bydlí v domě doktora Mortona. Pracuje u něho v laboratoři jako jeho pomocník. Doktor Morton se snaží vynalézt […] Posted in Horory
  • Dům u jezera27. května 2022 Dům u jezera  Pokud si vzpomínáte na hlavní duo filmu Nebezpečná rychlost a máte k němu kladný vztah, určitě budete potěšeni obsazením nového filmu, neznámého režiséra Alejandra Agresti, Dům u jezera. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Alwara Höfelsová26. srpna 2014 Alwara Höfelsová Alwara Höfelsová se narodila v Kronbergu im Taunus (Hesensko) v roce 1982 a odmaturovala v Berlíně-Kreuzbergu. Od roku 2002 do roku 2007 studovala na Ernst Busch Theaterhochschule für […] Posted in Profily osob
  • Budoucnost autonomních kamionů6. června 2010 Budoucnost autonomních kamionů V Německu byl v roce 2019 dokončen pilotní výzkumný projekt sponzorovaný Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury, kdy jeden řidič řídil dva dálkově elektronicky […] Posted in Domácí rady
  • Pražské vinice19. února 2019 Pražské vinice Praha je nejen krásná a stovežatá. Taky to není jenom kulturní město. je také úrodná a požitkárská. Byla taková v těch šťastnějších časech v minulosti a je takovoi i dnes. Jednou z věcí, […] Posted in Recenze knih
  • Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964)3. srpna 2018 Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964) Po úspěšné premiéře Pokladu na Stříbrném jezeře chtěli také další producenti natočit vlastní film o Vinnetouovi. Jenže Horst Wendlandt si chytře pojistil práva na všechny romány Karla Maye […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60936 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72001 KB. | 21.04.2024 - 19:28:13