Kritiky.cz > Horory > Panic at Rock Island (2011)

Panic at Rock Island (2011)

rp Panic at Rock Island 2011.jpg
rp Panic at Rock Island 2011.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na hudeb­ním kon­cer­tě se mezi návštěv­ní­ky začne šířit smr­tí­cí virus, kte­rý naka­že­né doslo­va vyže­re zevnitř…


Obyvatelé Sydney potaž­mo pře­de­vším tam­ní omla­di­na se těší na vel­ko­le­pý hudeb­ní kon­cert, kte­rý za něko­lik hodin odstar­tu­je na ost­rův­ku neda­le­ko pří­sta­vu. Hlavním láka­dlem má být zná­má kape­la Cobra Zone. Mladý pár Ari a Zed však nechtě­jí pla­tit dra­hé líst­ky a tak to vez­mou přes sta­rou síť kana­li­za­ce, kte­rá ost­rov spo­ju­je s pev­ni­nou a záhy se uká­že, že jejich vol­ba odstar­tu­je hoto­vou kata­stro­fu. V jed­né z cho­deb totiž nara­zí na umí­ra­jí­cí­ho muže, kte­rý je vidi­tel­ně naka­žen něja­kou cho­ro­bou nebo virem. Sice se jim poda­ří vzít hned nohy na rame­na, ale virus je pře­nos­ný a Zed ho „zatáh­ne“ mezi ostat­ní návštěv­ní­ky fes­ti­va­lu. Během násle­du­jí­cích hodin se virus začne šířit enorm­ní rych­los­tí a pro­puká pani­ka. Vláda a armá­da je nuce­na ost­rov zce­la izo­lo­vat, aby se náka­za neší­ři­la dále a to i za cenu, že na něm všich­ni umřou. Ukáže se totiž, že jde o extrém­ně nebez­peč­ný virus, na kte­rý dosud neby­la ofi­ci­ál­ně nale­ze­na pro­ti­lát­ka. Nakažení jsou totiž postup­ně doslo­va roze­žrá­ni zevnitř. Jejich jedi­nou nadě­jí je Jim Quinn, stát­ní pra­cov­ník a odbor­ník na bez­peč­nost, jehož děti jsou rov­něž na kon­cer­tu. I přes neli­bost nad­ří­ze­ných se vše­mož­ně sna­ží zjis­tit původ viru a najít pro­ti­lát­ku, což ho při­ve­de k šoku­jí­cí­mu odha­le­ní…


Český název: Panika na Rock Island

Režie: Tony Tilse
Rok výro­by: 2011
Délka: 95 min
Země: Austrálie / Nový Zéland
Hrají:
Grant Bowler...(Jim Quinn)
Vince Colosimo...(Hirsch)
Zoe Cramond...(Ari)
Eli Kent...(Zed)
Jessica Tovey...(Nina Quinn)
Dee Smart...(Denny Quinn)
Simone Kessell...(Louise Olsson)
Viva Bianca...(Paige)
...a dal­ší


V rych­los­ti jsem si pře­če­tl struč­ný popis děje na inter­ne­tu a tak nějak pod­vě­do­mě jsem se těšil na podob­nou podí­va­nou, jakou byl Cabin Fever. Navíc jde o australsko-novozélandskou tvor­bu, kte­rou mám doce­la rád. Jenže jsem jak­si pře­hlé­dl, že jde o tele­viz­ní kou­sek – což ostat­ně pozná­te již v prv­ních minu­tách a zázrak se ten­to­krát neko­nal. Nejde o vylo­že­ně špat­ný film, ale je prav­dou, že je zde spous­ta nedo­stat­ků a hlav­ně samot­ná záplet­ka není zrov­na moc záživ­ná. Což byla vel­ká ško­da, když už zde figu­ro­val zákeř­ný virus.
Bohužel se uká­za­lo, že v tom­to podá­ní vás spí­še unu­dí k smr­ti, než abys­te se dočka­li něja­ké záživ­né podí­va­né. Nečekejte žád­né zom­bie, žád­né roz­klá­da­jí­cí se těla, žád­nou pořád­nou por­ci bru­tál­ní podí­va­né. Jen tu všich­ni zvra­cí, násled­ně jim po těle vyra­ší bolá­ky a těs­ně před smr­tí vykaš­lou troš­ku krve. Toť vše přá­te­lé. Tím pádem straš­ně trpě­la i samot­ná atmo­sfé­ra, pro­to­že o něja­kém postup­ném budo­vá­ní napě­tí si může­me nechat jenom zdát. Objeví se tu pár názna­ků, ale na tak dlou­hou sto­páž jich bylo sak­ra málo. Navíc si nemůžu pomo­ci, ale kame­ra a střih rov­něž odved­li hod­ně sla­bou prá­ci. Místy mě z toho cha­o­tic­ké­ho vizu­ál­ní­ho pato­su doslo­va bole­li oči.
Co se herec­kých výko­nů týče, tak ty neby­li vylo­že­ně tra­gic­ké. Objevilo se tu něko­lik zná­měj­ších tvá­ří jako Viva Bianca (znát jí může­te ze seri­á­lu Spartacus), nebo Simone Kessell - ta se zase obje­vi­la v něko­li­ka fil­mech s Herculesem (Kevin Sorbo). Jinak je to ovšem pod­prů­měr­ná podí­va­ná, kte­rá asi pří­liš divá­ků neza­ujme. Má to něko­lik svět­lej­ších chvi­lek, ale zápo­ry zde pře­vlá­da­jí na plné čáře.

Hodnocení:
30% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Profesní kompetence učitele mateřské školy - podpora profesního růstu učitele7. ledna 2019 Profesní kompetence učitele mateřské školy - podpora profesního růstu učitele Role učitele se od svých počátků nesmírně mění. Na pedagogy je kladeno mnoho nároků na práci i jejich další vzdělávání. Učitelka mateřské školy musí splňovat mnoho kritérií, aby mohla své […] Posted in Recenze knih
  • Insidious: Červené dveře11. srpna 2023 Insidious: Červené dveře 5. díl Insidious je překvapivě po finanční stránce nejvýdělečnější díl série, takže dost možná nebude poslední, avšak po kvalitativní stránce je nejslabším článkem, ikdyž už 4.díl za […] Posted in Krátké recenze
  • Americká krása - před 20 lety nebylo #MeToo22. července 2019 Americká krása - před 20 lety nebylo #MeToo Americká krása je americký a krásný film. Jeden z těch filmů, na který se můžete koukat dvakrát, třikrát a bude se vám líbit pořád stejně. Už na začátku vám totiž řeknou, jak to dopadne. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kdo je kdo v Pelíšcích - Herci21. prosince 2023 Kdo je kdo v Pelíšcích - Herci MIROSLAV DONUTIL, otec Šebek Miroslav Donutil (*1951) se po absolutoriu na brněnské JAMU stal stálým členem Divadla na provázku, kde ztvárnil výrazné role především v inscenacích Balada […] Posted in Profily osob
  • Miláček15. listopadu 2017 Miláček  „Dýchat, spát, pít, jíst, pracovat, snít – všechno, co děláme – znamená umírat. I žít nakonec znamená umírat!“ (str. 123) Autor: Guy de Maupassant 356 stran Nakladatelství […] Posted in Knihy k maturitě
  • #1955: Ve službách Nuly 2 - 55 %12. dubna 2019 #1955: Ve službách Nuly 2 - 55 % Ve službách Nuly 2 (Zero no Tsukaima 2)Vydalo nakladatelství ZonerPress v brožované vazbě v roce 2011. Původně vyšlo jako "Zero no Tsukaima 2" v roce 2007. České vydání má 180 stran a […] Posted in Recenze komiksů
  • Ještě jeden výstřel13. ledna 2024 Ještě jeden výstřel James Nunn a Scott Adkins se vrací v sequelu jednozáběrové taktické strílečky a na béčkové poměry jde o vydarečnou akční jízdu. Film navazuje hned po druhém díle, kde Scott Adkins má za […] Posted in Krátké recenze
  • Deadpool - "... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU”7. února 2016 Deadpool - "... NÁSILNÉ SCÉNY, HRUBÝ JAZYK, NAHOTA SPOJENÁ SE SEXUALITOU” Deadpoolovy souboje, vášnivé milostné scény mezi Wadem a Vanessou a Deadpoolova non-stop barvitá verbální stylistika - to vše přispívá k filmovému hodnocení R-rating (film je přístupný […] Posted in Speciály
  • The Mandalorian - Kapitola 19: Obraceni18. března 2023 The Mandalorian - Kapitola 19: Obraceni 6/10 – Zatím ze 3. řady Mandaloriana nejsem nikterak nadšený. Především mi přijde mi dosti nasílu nucené, jak se do děje pořád snaží vecpat Bo-Katan. Vnímal jsem její příběh jako […] Posted in Krátké recenze
  • Deváté srdce (1978)10. prosince 2016 Deváté srdce (1978)  K vytvoření elixíru věčného mládí je zapotřebí devíti srdcí...aneb netradiční československá pohádka… Potulný student Martin se na svých cestách zastaví v království, […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21875 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71718 KB. | 17.07.2024 - 17:32:41