Kritiky.cz > Recenze knih > Karty od Doreen Virtue: Pro chvíle zimně sváteční i svěže letní

Karty od Doreen Virtue: Pro chvíle zimně sváteční i svěže letní

IMG 20180516 120950 kopie
IMG 20180516 120950 kopie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Strávila jsem s nimi téměř půl roku, než jsem se odvá­ži­la sepsat ten­to text. A musím říci, že mimo­řád­ně krás­ný s nimi byl vánoč­ní čas. Jsou pros­tě načechra­né, svá­teč­ní, vel­mi hez­ky barev­ně upra­ve­né tak, že nevy­ční­va­jí, jsou uhla­ze­né a něž­né. A jejich sdě­le­ní nád­her­ně sedě­lo do svá­teč­ních výkla­dů, do těch zvlášt­ně těše­ním se na nový rok napja­tých výkla­dů do roku 2018. 
A s jarem a létem jsem je zača­la pou­ží­vat hod­ně pro výkla­dy obec­né, na měsí­ce, na roč­ní obdo­bí, na tako­vé otáz­ky, kte­ré sou­vi­sí i s ast­ro­lo­gií nebo obec­ný­mi vli­vy, kte­ré na nás díky cyk­lič­nos­ti pří­ro­dy mají vliv.

A byla jsem pří­jem­ně pře­kva­pe­na.
Najednou, jako když Vykládací kar­ty archan­dě­la Gabriela svlék­nou vánoč­ní šat, skli­dí svá­teč­ní talí­ře ze sto­lu, a naser­ví­ru­jí vám něco ele­gant­ní­ho, jed­no­ba­rev­né­ho, něco, co si může­te v prů­bě­hu roku při­zdo­bit čím­ko­liv sezón­ním.
Jsou vel­mi vkus­né, krás­ně gra­fic­ky zpra­co­va­né.

Autorka, Doreen Virtue, o nich říká, že se hodí pro situ­a­ce, ve kte­rých si neví­me rady, kdy cítí­me nebo máme reál­ně v živo­tě něja­ké pře­káž­ky, a neví­me, co s nimi.
Na tyto otáz­ky jsem se s nimi zamě­ři­la nej­ví­ce a musím říci, že v desít­kách výkla­dů pro čte­ná­ře se mi vel­mi osvěd­či­ly a umě­ly nazna­čit ten směr, kudy se zadí­vat, když neví­te kudy kam. A jak asi tak nějak zku­sit vyře­šit pře­káž­ku, kte­rá se před vámi rýsu­je.

Jsou to jem­né kar­ty, ale jejich infor­ma­ce a posel­ství jsou vel­mi důraz­né a jas­né. Často jsem se nepo­tře­bo­va­la dívat ani do kníž­ky, jak oka­mži­tou odpo­věď jsem dosta­la jen ze sym­bo­lů a věti­ček na samot­né kar­tě.
Takže jsou malé, snad nená­pad­né - ale obrov­ské tím, co skrý­va­jí.
Renata Petříčková, kritiky.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82773 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72256 KB. | 21.05.2024 - 21:42:18