Kritiky.cz > Horory > Premonition (2007)

Premonition (2007)

rp Premonition 2007.jpg
rp Premonition 2007.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dokáže ovliv­nit Sandra Bullock smut­ný osud své­ho man­že­la?

Když se na pra­hu Lindina domu obje­ví poli­cej­ní důstoj­ník a ozná­mí jí smut­nou zprá­vu, že její man­žel Jim zemřel při auto­ne­ho­dě, zdr­ce­ná žena tomu nechce uvě­řit. Jejich život byl dosud plný rados­ti, vycho­vá­va­li spo­lu dvě malé dcer­ky a ona si nedo­ká­že před­sta­vit, co budou bez něj dělat. Následující ráno je však vše úpl­ně jinak. Její muž je živý a zdra­vý, nikdo z blíz­ké­ho oko­lí nic neví o tom, že by měl umřít, jenomže násle­du­jí­cí­ho dne je zase všech­no jinak. Linda si není jis­tá, jest­li je vše jen výplod její fan­tasie, nebo je za vším něco jiné­ho? Něco nad­při­ro­ze­né­ho? Jakoby se pro­po­ji­la pří­tom­nost s budouc­nos­tí i minu­los­tí, může snad změ­nit osud své­ho man­že­la, nebo se jen dočis­ta zbláz­ni­la?Český název: Předtucha

Režie: Mennan Yapo

Rok výro­by: 2007

Délka: 96 min

Země: USA

 

Hrají:

Sandra Bullock...(Linda Hanson)

Julian McMahon...(Jim Hanson)

Peter Stormare...(Dr. Roth)

Amber Valletta...(Claire)

Nia Long...(Annie)

...a dal­ší


Když jsem ten­to film viděl zhru­ba před tři­nác­ti lety popr­vé, moc mě poprav­dě neza­u­jal. Mysteriózní dra­ma s roman­tic­kou vlož­kou, troš­kou těch horo­ro­vých prv­ků a nepří­liš pře­svěd­či­vou Sandrou Bullock – toť vše, co jsem si z toho po těch letech pama­to­val. A tak jsem se roz­ho­dl, že tomu dám ješ­tě jed­nu šan­ci. No bohu­žel můj cel­ko­vý názor na ten­to film se ani po letech moc nezmě­nil. Jako celek mě to nebra­lo ani ten­to­krát, ale musím uznat, že něko­lik pove­de­ných pasá­ží by se tu i našlo a chtěl bych se Sandře omlu­vit – zas tak hroz­ná neby­la.

 

Můj nej­vět­ší pro­blém byl v tom, že jsem od toho oče­ká­val pros­tě něco víc, než se mi nako­nec dosta­lo. Filmů s nej­růz­něj­ší­mi časo­vý­mi smyč­ka­mi (rovi­na­mi) jsem už viděl celou řadu a tady to nej­víc odnes­la špat­ná prá­ce samot­né­ho reži­sé­ra, kte­rý z toho pros­tě nedo­ká­zal vymáčk­nout ani polo­vi­nu, přes­to­že se zde jis­tý poten­ci­ál nabí­zel. Místy se tu sice obje­vi­la sluš­ná atmo­sfé­ra, kte­rá ovšem negra­do­va­la pod­le před­stav, spíš bych řekl, že mís­ty nesku­teč­ně stag­no­va­la a pře­šla­po­va­la z mís­ta na mís­to. Jako by se samot­ný reži­sér nemohl roz­hod­nout, zda má při­tvr­dit, nebo při­dat více roman­ti­ky – potaž­mo dra­ma­tic­kých emo­cí.

 

Nějak zvlášť se nepře­trh­li ani Julian McMahon či Peter Stormare a tak nezbý­vá než oce­nit hlav­ně prů­svit­nou lát­ku v deš­ti a rýsu­jí­cí se bra­dav­ky hlav­ní hrdin­ky, páč samot­ný závěr si zas tolik potles­ku neza­slou­ží. Já nejsem moc vel­kým pří­z­niv­cem hap­pyen­dů a asi ani nikdy nebu­du, ale pokud jsem pozor­ně sle­do­val, tak jim tam někte­ré věci zas až tolik nese­dě­ly – co se nám za těch pár dnů sna­žil scé­náris­ta a reži­sér naku­kat. Takže mi nezbý­vá než potvr­dit, mé původ­ní pod­prů­měr­né ohod­no­ce­ní, kte­ré jsem tomu­to fil­mu vle­pil už v roce 2009.


Hodnocení:

40% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Strážci Galaxie - první dojem30. července 2014 Strážci Galaxie - první dojem James Gunn natočil nové Star Wars. Tentokrát se stromem jako Žvejkalem. Strážci Galaxie jsou taková letní zábavná oddychovka s mnoha popkulturními odkazy na 80. léta. Peter Quill je […] Posted in Filmové premiéry
  • První republika - nov. konference 24. 8. 2018 - 0610. května 2023 První republika - nov. konference 24. 8. 2018 - 06 Posted in Videa
  • Hamiltons, The (2006)2. listopadu 2012 Hamiltons, The (2006) Vypadají jako poklidná americká rodinka,za zdmi jejich příbytku se však odehrává něco strašného... David, Wendell, Darlene a Francis jsou sourozenci. Po smrti svých rodičů se neustále […] Posted in Horory
  • RECENZE: GoT Queen's Justice1. srpna 2017 RECENZE: GoT Queen's Justice    Příští týden nás čeká předěl řady a i když jsme se dnes dočkali především "upovídané" epizody Spravedlnost pro královnu, tak je samozřejmě stále na co se dívat, a to nejen díky […] Posted in TV Recenze
  • Enron - Lucy Prebble21. března 2020 Enron - Lucy Prebble Vím, že o padelní hrách tu moc často nepíšu, je to částečně i proto, že si mi o nich píše docela těžko. Shledal jsem totiž, že popsat něco tak unikátního a zároveň pomíjivého - jako je […] Posted in Divadelní recenze
  • Villmark 2 (2015)25. září 2017 Villmark 2 (2015) Staré sanatorium stojící uprostřed temných lesů skrývá děsivé tajemství, pro které nebudou mít pochopení nejen ústřední postavy, ale i většina příznivců prvního dílu… Pětice […] Posted in Horory
  • ÚTERÝ 29. 5.29. května 2012 ÚTERÝ 29. 5. Program Didi the Dragon, program s výukou angličtiny pro předškoláky 9.00, Otrokovická beseda, Otrokovice   Čítárna U čerta aneb Festivaloví hosté čtou dětem 9.00 a11.00, […] Posted in Články
  • Titulky k Domina S01E01 - Fall20. května 2021 Titulky k Domina S01E01 - Fall Vítejte u nového historického seriálu věnovanému životu Livie Drusilly, dcery římského aristokrata a zastánce republiky. V první epizodě se schyluje k válce mezi těmi, kteří chtějí obnovit […] Posted in Titulky
  • Nejlepší akční film desetiletí? Minimálně roku 2018 určitě. Mission: Impossible s každým pokračováním stoupá k nebesům13. srpna 2018 Nejlepší akční film desetiletí? Minimálně roku 2018 určitě. Mission: Impossible s každým pokračováním stoupá k nebesům Četl jsem názory, že Mission: Impossible – Fallout je nejlepším akčním snímkem od roku 2012, kdy si kinosály podmanil Temný rytíř povstal. Někteří filmoví fajnšmekři se mnou možná nebudou […] Posted in Filmové recenze
  • Nový film M. Nighta Shyamalana (Šestý smysl, Znamení,...23. června 2020 Nový film M. Nighta Shyamalana (Šestý smysl, Znamení,... Nový film M. Nighta Shyamalana (Šestý smysl, Znamení, Vyvolený, Rozpolcený, Skleněný), který by měl do kin dorazit 23. 7. 2021 se začne natáčet toto léto v Dominikánské republice. K […] Posted in Krátké aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50205 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72195 KB. | 20.05.2024 - 05:57:15