Kritiky.cz > Horory > Red Sands (2009)

Red Sands (2009)

rp Red Sands 28200929.jpg
rp Red Sands 28200929.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Skupina ame­ric­kých vojá­ků během mise v Afghánistánu nevě­dom­ky osvo­bo­dí pomstych­ti­vé­ho Djinna…


Jednotka ame­ric­kých vojá­ků ope­ru­jí­cích v Afghánistánu, je pově­ře­na nebez­peč­nou misí. V tam­ní pouš­ti mají za úkol po něko­lik dní moni­to­ro­vat taj­nou sil­ni­ci, po kte­ré má Al-Káida pře­vá­žet záso­bu zbra­ní. Jenže když doje­dou na urče­né mís­to, kro­mě zni­če­né­ho domu a mrtvých oby­va­tel nic v oko­lí nena­lé­za­jí. Hodlají však zůstat na svě­ře­né pozi­ci a to i přes­to, že nedo­ká­ží navá­zat spo­je­ní s veli­tel­stvím. Brzy však všich­ni pro­ži­jí nej­hor­ší noč­ní můry své­ho živo­ta a to doslov­ně. Nevědomky totiž svou neroz­váž­nos­tí uvol­ni­li pra­sta­rou nad­při­ro­ze­nou sílu, kte­rá se za jejich opo­váž­li­vost hod­lá pomstít tím nej­kru­těj­ším způ­so­bem. Zničením sta­ré sochy totiž uvol­ni­li zlé­ho Djinna…


Český název: Rudý písek

Režie: Alex Turner
Rok výro­by: 2009
Délka: 88 min
Země: USA
Hrají:
Leonard Roberts...(Marcus Howston)
Shane West...(Jeff Keller)
Aldis Hodge...(Trevor Anderson)
Brendan Miller...(Chard Davies)
Callum Blue...(Gregory Wilcox)
Mercedes Mason...(žena)
...a dal­ší


Opravdu dob­rých horo­ro­vých fil­mů s váleč­nou téma­ti­kou je jako šafrá­nu – tuto větu jsem již něko­li­krát pou­žil a budu se opa­ko­vat stej­ně jako s tou dal­ší. Tento film mezi ty dob­ré roz­hod­ně nepat­ří. Přestože reži­sér Alex Turner není ve svém obo­ru žád­ným zele­ná­čem, mohl si z daným téma­tem pora­dit urči­tě mno­hem lépe. Bylo by však potře­ba vyšper­ko­vat i samot­ný scé­nář, kte­rý měl spous­tu hlu­chých, nedo­ta­že­ných a poprav­dě hlav­ně nud­ných míst.
Samotný digi­tál­ní Djinn vypa­dal otřes­ně, přes­to když se pře­mě­nil do někte­ré z postav – zas až tak hroz­né to neby­lo. Černé – démo­nic­ké oči a ost­ré zuby – kte­ré by jis­tě vydě­si­li hlav­ně nejed­no­ho zuba­ře – to byl sluš­ný základ. Jenže když už se pře­šlo k akci, horo­ro­vá atmo­sfé­ra moc nefun­go­va­la. Ty sno­vé pasá­že (noč­ní můry) byly ješ­tě rela­tiv­ně v pořád­ku, ovšem rea­li­ta byla čas­to zby­teč­ně nud­ně nata­ho­vá­na, vět­ši­na postav neza­jí­ma­vých a ani herec­ké výko­ny nepa­t­ři­li zrov­na k těm nej­lep­ším.
I přes pře­va­žu­jí­cí nega­ti­va jsem tu však nara­zil i na něko­lik svět­lej­ších oka­mži­ků, kvů­li kte­rým ten­to film úpl­ně zatra­co­vat nebu­du. Bylo jich však pod­stat­ně méně než těch zápor­ných, tak­že na prů­měr­né ohod­no­ce­ní Rudý písek roz­hod­ně nedo­sáh­ne. Je váž­ně ško­da, že dost čas­to napad­ne dob­rá myš­len­ka lidi, kte­ří bohu­žel její rea­li­za­ci zpac­ka­jí a totál­ně jí tak vlast­ně pohřbí. No a ten­to­krát skon­či­la pod tuna­mi pís­ku…


Hodnocení:
30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vánoční příběhy: Snížek - dokáže Bel pomoci malé Lucy a najde jejího kocourka?17. listopadu 2019 Vánoční příběhy: Snížek - dokáže Bel pomoci malé Lucy a najde jejího kocourka? Bel má rozporuplné pocity, jelikož má Vánoce strávit u babičky. To by nebyl až takový problém, kdyby babička nebydlela ve starém domě, který nebudí v Bel zrovna ten nejlepší dojem. To […] Posted in Recenze knih
  • Naplní Iskari svůj osud?17. srpna 2018 Naplní Iskari svůj osud? Kdysi dávno si osamělý Božský Stařec stvořil dva společníky, Prvního vyrobil z oblohy a duše a pojmenoval ho Namsara. Byl to zlatý hoch, který všude přinášel smích a lásku. Druhá byla […] Posted in Recenze knih
  • MARTIN DUŠEK a ONDŘEJ PROVAZNÍK, režiséři a scenáristé4. října 2019 MARTIN DUŠEK a ONDŘEJ PROVAZNÍK, režiséři a scenáristé ONDŘEJ PROVAZNÍK (1978) Narozen v Praze. Absolvoval žurnalistiku na FSV UK v Praze a obor scenáristika a dramaturgie na pražské FAMU. Debutoval společně s Martinem Duškem celovečerním […] Posted in Profily osob
  • Než jsem tě poznala13. května 2020 Než jsem tě poznala Když jsem přemýšlela, čím bych blog ozvláštnila, tak mi Kuba poradil, abych psala srovnání knihy s filmem. Kuba právě o mě ví, že poslední dobou hodně koukám na filmy právě podle knížek. […] Posted in
  • Země nomádů (Nomadland) – Recenze – 70%6. června 2021 Země nomádů (Nomadland) – Recenze – 70% Země nomádů, americký nezávislý snímek původem čínské režisérky a scenáristky Chloé Zhao, byl na Oscarech jasným favoritem. Předtím již stihl obdržet mimo jiné Zlatý glóbus za nejlepší […] Posted in Filmové recenze
  • Paura nella cittè dei morti viventi (1980)8. března 2018 Paura nella cittè dei morti viventi (1980) Pastorova sebevražda otevře pekelné brány, které je nutno zavřít dřív, než bude pozdě… Mladá žena Mary má během spirituální seance děsivou vizi, ve které vidí sebevraždu […] Posted in Horory
  • ZUZANA VEJVODOVÁ5. ledna 2015 ZUZANA VEJVODOVÁ Zuzana Vejvodová (nar. 19. 9. 1980, Praha) vystudovala hudebně-dramatický obor na pražské konzervatoři. Řadu let byla členkou souboru Divadla Na Fidlovačce, v současné době je její […] Posted in Rozhovory
  • Ceny české filmové kritiky za rok 2021 - výsledky9. března 2022 Ceny české filmové kritiky za rok 2021 - výsledky NEJLEPŠÍ FILM                Okupace– producenti Jan Hlavsa a Julie Žáčková                Moje slunce Mad – producenti Peter Badač, Ron Dyens, Petr Oukropec                            […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • JULIE ISSA (PAVLÍNA)30. května 2018 JULIE ISSA (PAVLÍNA) (Narozena 1998 v Praze). Její kořeny sahají na Blízký východ do Sýrie. Otec se narodil do arabsko-české rodiny, matka je Polka. Od útlého věku byla podle svých slov „vedena ke schopnosti […] Posted in Profily osob
  • MYCHAEL DANNA30. listopadu 2012 MYCHAEL DANNA MYCHAEL DANNA  je ve světě filmové hudby známým průkopníkem kombinace ne-Západních zvuků hudby s orchestrálními a elektronickými prvky. Danna skládá filmovou hudbu od roku 1987, kdy se […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80664 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72231 KB. | 21.05.2024 - 21:43:50