Kritiky.cz > Horory > Curse of Chucky (2013)

Curse of Chucky (2013)

rp Curse of Chucky 28201329.jpg
rp Curse of Chucky 28201329.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chceš si hrát ty zmr­de, tak pojď!
Nica je již od malič­ka upou­tá­na k inva­lid­ní­mu vozí­ku a žije se svou mat­kou v nepří­liš har­mo­nic­kém vzta­hu. Jednoho dne obdr­ží balí­ček, kte­rý obsa­hu­je jed­nu z pane­nek kdy­si oblí­be­ných Good Guys. Bere to však jako nejap­ný žert a tak panen­ka skon­čí v koši. Během násle­du­jí­cí noci však usly­ší křik své mat­ky a když se jede podí­vat, co se s ní děje, najde jí mrt­vou v kaluži vlast­ní krve. Vše nasvěd­ču­je tomu, že spácha­la sebe­vraž­du. Po pohřbu se k ní domů nastě­hu­je její sest­ra Barb i s celou svou rodi­nou a mla­dou chů­vou. Její neteř Alice se ihned zami­lu­je do podiv­né panen­ky Chuckyho, kte­rý již pota­jí spřá­dá své dal­ší ďábel­ské plá­ny. Nica začí­ná mít pode­zře­ní, že s panen­kou není něco v pořád­ku, ale dřív než to sta­čí něko­mu „vysle­pi­čit“ začne Chucky jed­nat. Během násle­du­jí­cích hodin se ve starém domě roz­pou­tá dal­ší krva­vý masa­kr.  

Český název: Chuckyho klet­ba
Režie: Don Mancini
Rok výro­by: 2013
Délka: 97 min
Země: USA
Hrají:
Fiona Dourif...(Nica)
Brennan Elliott...(Ian)
Danielle Bisutti...(Barb)
Brad Dourif...(Charles Lee Ray / Chucky)
Maitland McConnell...(Jill)
Summer H. Howell...(Alice)
...a dal­ší
Po nepří­liš pove­de­ném dílu Chuckyho sémě se Don Mancini veřej­ně omlou­val, že to tro­chu pře­pískl a sli­bo­val, že této sérii navrá­tí její býva­lou slá­vu. Začalo se mlu­vit o nato­če­ní rema­ku, což ovšem mno­ha fan­dům nadě­la­lo spí­še vrás­ky na tvá­ři, než aby je to potě­ši­lo – vzhle­dem k upa­da­jí­cí úrov­ni před­cho­zích dílů. Navíc jed­nič­ku dodnes mno­zí pova­žu­jí za kul­tov­ní zále­ži­tost, kte­rá by měla zůstat nedo­tknu­tel­ná. Naštěstí se nako­nec uká­za­lo, že půjde jen o dal­ší vol­né pokra­čo­vá­ní a ten­to tah se nako­nec vypla­til. Režisér i scé­náris­ta v jed­né oso­bě se pře­ce jenom roz­ho­dl dostát svým sli­bům a roz­ho­dl se upus­tit od dal­ší horo­ro­vé kome­die.
Curse of Chucky se spí­še svým poje­tím podo­bá prv­ní­mu dílu, ale samo­zřej­mě i zde se dočká­me sluš­né dáv­ky čer­né­ho humo­ru a něko­li­ka oprav­du vyda­ře­ných hlá­šek. Ponurá atmo­sfé­ra na nás začne sálat již od samot­né­ho začát­ku, čemuž dopo­moh­lo jak pro­stře­dí potem­ně­lé­ho domu, tak i život­ní úska­lí hlav­ní hrdin­ky na inva­lid­ním vozí­ku. Navíc jak se poz­dě­ji uká­že je celá její rodi­na úzce spja­ta i se samot­ným Charlesem Lee Rayem, ale nech­te se pře­kva­pit, nebu­du zby­teč­ně spo­i­le­ro­vat. Od spo­leč­né veče­ře začne atmo­sfé­ra nabí­rat na obrát­kách a dosta­ví se i sluš­ná por­ce oče­ká­va­né­ho napě­tí. Chucky nám opět při­chys­tá hut­nou dáv­ku krva­vé podí­va­né. Laicky řeče­no: jde o návrat ve vel­kém sty­lu.
Chlapci od spe­ci­ál­ních efek­tů si dali pořád­nou prá­ci, aby nám Chuckyho naser­ví­ro­va­li v co nejdě­si­věj­ší podo­bě a tak se dočká­me i něko­li­ka veli­ce pěk­ně zpra­co­va­ných gore scén. Nejde sice o vylo­že­né deli­ka­te­sy, ale věřím, že při jejich sle­do­vá­ní zaple­sá nejed­no divác­ké srdíč­ko. Zvráceným před­sta­vám se meze nekla­dou a Mancini se ten­to­krát oprav­du pře­ko­ná­val. Příběh samot­ný sice v něko­li­ka situ­a­cích nepří­jem­ně skří­pe, ale ti kte­ří pocti­vě sle­do­va­li tuto sérii ví, že se vše oko­lo Chuckyho musí brát s vel­kou nad­sáz­kou. Mimochodem nevy­pí­nej­te film hned jak nasko­čí závě­reč­né titul­ky, pro­to­že by jste při­šli o závě­reč­né pře­kva­pe­ní! I ten­to­krát svůj hlas Chuckymu pro­půj­čil Brad Dourif, kte­rý si zde ten­to­krát i sám zahrál (od prv­ní­ho dílu se totiž před kame­rou neob­je­vil). Jo a jis­tě jste si všimli, že před­sta­vi­tel­ka hlav­ní hrdin­ky má stej­né pří­jme­ní jako on. Nejde o sho­du, ale je to jeho dce­ra.
Curse of Chucky bylo pří­jem­ným oži­ve­ním této série a návrat mé oblí­be­né panen­ky se dle mého pove­dl téměř na jed­nič­ku. Kéž by Mancini pokra­čo­val v podob­ném duchu i nadá­le, pro­to­že slí­bil, že tím­to dílem Chucky roz­hod­ně nekon­čí. Takže já byl nad­mí­ru spo­ko­je­ný a nemůžu dát jiné, než­li nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní. Mělo to solid­ní atmo­sfé­ru, napě­tí i mord scé­ny. Za vůbec nej­lep­ší pova­žu­ji vyproš­ťo­vá­ní kně­ze z auta.
Hodnocení:
70%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #36 - Maska rudé smrti (1964)11. listopadu 2019 #36 - Maska rudé smrti (1964) Vincent Price a Roger Corman, to je kombinace, která svého času fungovala velmi dobře. A to nemluvím ani o tom, že se k jejich mistrovskému tažení přidal i Edgar Allan Poe, i když […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Daleko od hlučícího davu - BATHSHEBA26. června 2015 Daleko od hlučícího davu - BATHSHEBA Bathsheba Everdenová je výjimečným druhem statkářky ve viktoriánských časech. Poté, co nečekaně zdědí rodinnou farmu, se stane finančně i duchem nezávislou, což z ní paradoxně dělá lákavou […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - VZHLED18. května 2018 Deadpool 2 - VZHLED              „Deadpool 2“ má hvězdný tým nejen na plátně, ale i mimo něj – někteří z nich již dříve s Leitchem spolupracovali, třeba kameraman Jonathan Sela, který natočil s Leitchem filmy […] Posted in Speciály
  • Vybíjená je natočena, film představuje první ukázky8. října 2014 Vybíjená je natočena, film představuje první ukázky Režisér Petr Nikolaev se vrátil ke komediálnímu žánru a opět podle jednoho z bestsellerů Michala Viewegha. V průběhu srpna a září 2014 natáčel novou českou komedii VYBÍJENÁ podle […] Posted in Články
  • Farma SK – 9. série – 1. díl12. září 2017 Farma SK – 9. série – 1. díl https://youtu.be/Bl0kcJNXuSY Posted in Reality show
  • Vyrobte si doma šampon, zubní pastu nebo prací prášek3. dubna 2017 Vyrobte si doma šampon, zubní pastu nebo prací prášek Alena Thomas má na svém kontě už dvě knížky věnující se výrobě domácí kosmetiky, drogerie a jiných nezbytností, které si většina z nás kupuje v obchodě. A jak zmiňuje v úvodu k druhému […] Posted in Recenze knih
  • Melancholia | Melancholia [80%]2. září 2011 Melancholia | Melancholia [80%] http://www.csfd.cz/film/268533-melancholia/ V kinech ČR od:26.05.2011 V kinech SR od:08.09.2011    Melancholia   Melanchólia Drama / Sci-Fi / Thriller […] Posted in Filmové recenze
  • Darkland: Návrat5. února 2024 Darkland: Návrat Dánové si tady nabíhají na slušnou trilogii. První díl byl více Punisher style, ale i druhý díl mi velmi sednul. První půl hodina se odehrává v Dánské věznici a to dokáže diváka […] Posted in Krátké recenze
  • Zlý časy v El Royale (2018)23. října 2018 Zlý časy v El Royale (2018) Drew Goddard režisér skvělé Chaty v Horách mě tentokrát vůbec nepotěšil a po delší době jsem odcházel z kina zcela znuděn. (Zbylí 4 lidé v kině tuším usnuli a mé kamarádky odvětili po […] Posted in Krátké recenze
  • Hororový survival Chernobylite se odkládá na druhé...24. ledna 2021 Hororový survival Chernobylite se odkládá na druhé... Hororový survival Chernobylite se odkládá na druhé čtvrtletí letošního roku. Vývojáři z polského studia The Farm 51 potřebují vzhledem k velikosti titulu více času na to, aby mohli přidat […] Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84007 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71817 KB. | 18.07.2024 - 13:30:49