Kritiky.cz > Horory > Diabolical, The (2015)

Diabolical, The (2015)

rp Diabolical2C The 28201529.png
rp Diabolical2C The 28201529.png
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro Ali Larter a její děti se jejich dům stá­vá hoto­vým věze­ním a noč­ní můrou v jed­nom. Temné síly jim neda­jí odde­chu…


Svobodná mat­ka Madison žije se svý­mi dvě­ma malý­mi dět­mi ve starém leč dob­ře zacho­va­lém domě. Syn Jacob má sice pro­blémy s cho­vá­ním, od té doby co je opus­til jejich otec a man­žel, ale jinak se všich­ni sna­ží žít nor­mál­ním spo­řá­da­ným živo­tem. Ovšem jen na prv­ní pohled, pro­to­že blíz­ké oko­lí nemá o jejich pro­blé­mech ani páru. V jejich domě se totiž obje­vu­jí ducho­vé (pří­zra­ky), bou­cha­jí dve­ře a levi­tu­jí před­mě­ty a míra agre­se ze stra­ny tem­ných sil se neu­stá­le zvy­šu­je. Vystrašená rodin­ka by ráda dům opus­ti­la, ale „dru­há stra­na“ jim to nedo­vo­lí a tak nezbý­vá, než se s nad­při­ro­ze­ný­mi sila­mi pus­tit do boje…


Český název: Ďábelský dům

Režie: Alistair Legrand
Rok výro­by: 2015
Délka: 86 min
Země: USA
Hrají:
Ali Larter...(Madison)
Max Rose...(Jacob)
Chloe Perrin...(Haley)
Arjun Gupta...(Nikolai)
Kurt Carley...(vězeň, pří­zrak)
...a dal­ší


Filmů o pro­kle­tých domech nebo těch, ve kte­rých stra­ší, je jako hub po deš­ti. Některé jsou oprav­du vyni­ka­jí­cí, mají hut­nou až děsi­vou atmo­sfé­ru a divák se u nich nenu­dí. Pak jsou tu tako­vé, jenž jsou se svou kva­li­tou dost na ští­ru, přes­to doká­ží jejich tvůr­ci při­jít se zají­ma­vým nápa­dem, no a v nepo­sled­ní řadě je tu celý zástup pod­prů­měr­ných shi­tů, kte­ré se sna­ží vykrást kde­co. Tento kou­sek pat­ří někde mezi dru­hou a tře­tí sku­pi­nu.
Má sice zají­ma­vou tvůr­čí myš­len­ku, někte­ré efek­ty nejsou vylo­že­ně špat­né a dokon­ce se tu pár­krát doslo­va zablýsk­ne zají­ma­vá atmo­sfé­ra, ale jako celek to moc nefun­go­va­lo, mís­ty dost nudi­lo a „sci­fi“ závěr taky zrov­na moc neo­sl­nil. Byla vel­ká ško­da, že když už se poda­ři­lo vytvo­řit potřeb­né napě­tí a atmo­sfé­ra houst­la, vždy to trva­lo jen vel­mi kra­tič­ký oka­mžik a navíc si nešlo nevšim­nout, že spous­ta scén byla vykra­de­na z jiných fil­mů.
Nejvíc jsem se asi těšil na Ali Larter, kte­rá si mě zís­ka­la v prv­ních dvou Nezvratných osu­dech. Tady si neved­la vůbec špat­ně a i svým výko­nem pozved­la kva­li­tu celé­ho fil­mu ale­spoň na lep­ší pod­prů­měr. Nějak neu­ra­zi­li ani před­sta­vi­te­lé dět­ských rolí, což beru taky jako jed­no men­ší plus do finál­ní­ho zúčto­vá­ní. The Diabolical nebu­de pat­řit mezi moje oblí­be­né fil­my, ale podí­vat se na něj urči­tě dá – i když asi jen jed­nou a boha­tě to sta­čí…


Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Číselné omalovánky se zvířátky28. února 2017 Číselné omalovánky se zvířátky Matematika pro nejmenší, která hravou formou procvičí čísla od jedničky do devítky, ale také barvy a druhy zvířat – to jsou Číselné omalovánky se zvířátky. Vycházejí jako brožovaná lepená […] Posted in Recenze knih
  • Klasické české pohádky1. července 2017 Klasické české pohádky Které pohádky mají děti nejraději? Pokud pomineme módní trendy v podobě Mašinky Tomáše nebo Ledového království, bezesporu ty klasické české – Zlatovlásku, Hrnečku, vař!, Čerta a Káču nebo […] Posted in Recenze knih
  • Komiks 1038. května 2019 Komiks 103 Posted in Komiks
  • Wolves (2014)7. ledna 2015 Wolves (2014) Odpovědi na své otázky hledej v Lupine Ridge! Cayden je milý a úspěšný student, kterého ovšem stále častěji trápí děsivé noční můry. Jednoho dne se však všechno změní. Postihne to […] Posted in Horory
  • Škyt26. listopadu 2003 Škyt Abych mohl shlédnout maďarský film Škyt, musel jsem zapomenout na to, že bych ho viděl v některém z multikin. Byť to bylo v prvním týdnu po české premiéře, žádné multikino o tenhle film […] Posted in Filmové recenze
  • Opravdové zločiny - Zákulisí a detaily nejzásadnějších světových případů15. května 2024 Opravdové zločiny - Zákulisí a detaily nejzásadnějších světových případů Kniha se zaměřuje na vrahy, kteří zmařili mnoho lidských životů. Většina případů vražd jsou staršího data, ale v knize nalezneme také novější případy, které se staly například v roce 2021. […] Posted in Recenze knih
  • Chopping Mall (1986)9. ledna 2018 Chopping Mall (1986) Supermoderní roboti měli sloužit jako hlídači v nákupním centru, jenže vinou blesku se z nich během chvíle stanou vraždící stroje a chraň bůh toho, kdo se jim připlete do […] Posted in Horory
  • Vystup si z auta! :D29. listopadu 2020 Vystup si z auta! :D Posted in Videa
  • Daaaaaalí!: surrealistická řachanda16. dubna 2024 Daaaaaalí!: surrealistická řachanda Rozesměje vás a současně vám poskytne plnohodnotný umělecký zážitek surrealistický snímek francouzského režiséra a scénáristy Quentina Dupieuxe s herci Anaïs Demoustier a Jonathanem […] Posted in Filmové recenze
  • 19707512. června 2017 Jeden kluk z milionu – Monika Woodová Stařenka ve věku 104 let, kluk se zálibou v Guinessových rekordech a otec muzikant se setkávají v této knížce. Příběh o přátelství, předsudcích, ale i o krásách života. Šestý román […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44493 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71577 KB. | 18.06.2024 - 11:13:45