Kritiky.cz > Horory > Fright Night Part 2 (1988)

Fright Night Part 2 (1988)

rp Fright Night Part 2 28198829.jpg
rp Fright Night Part 2 28198829.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Charley Brewster se pros­tě kli­du asi nikdy nedo­čká! Tentokrát se mu do ces­ty posta­ví pomstych­ti­vá upír­ka, kte­rá s ním má nevy­ří­ze­né účty…


Jerry Dandrige byl pora­žen, ale Charley při­šel o své nej­bliž­ší. Od té chví­le se sna­ží žít zno­vu nor­mál­ní život po boku své nové pří­tel­ky­ně Alex, ale hrůz­né vzpo­mín­ky mu neda­jí ani na chví­li pokoj. Navíc se v jeho blíz­kos­ti začne obje­vo­vat nezná­má krás­ka, na kte­ré Charleyho něco při­ta­hu­je a ani on jí není lhos­tej­ný. Regine však tou­ží po jedi­ném, pomstít se za smrt své­ho bra­t­ra. Když si to Charley uvě­do­mí, je už poz­dě a jeho krk zdo­bí dva vpi­chy po ost­rých tesá­cích. Situace však není bez­na­děj­ná, je však potře­ba Regine a její pomoc­ní­ky zasta­vit jed­nou pro­vždy. Proti pře­si­le však bude potře­bo­vat pomoc a jedi­ný na koho se může zno­vu obrá­tit, je pla­chý lovec upí­rů a herec Peter Vincent…Český název: Hrůzná noc 2
Režie: Tommy Lee Wallace
Rok výro­by: 1988
Délka: 104 min
Země: USA
Hrají:
William Ragsdale...(Charley Brewster)
Traci Lind...(Alex)
Roddy McDowall...(Peter Vincent)
Julie Carmen...(Regine Dandrige)
Brian Thompson...(Bozworth)
Jon Gries...(Louie)
...a dal­ší
Vzhledem k tomu že jsem v mlá­dí nebyl ovliv­něn prv­ním dílem, při­stu­po­val jsem k tomu­to pokra­čo­vá­ní dost obe­zřet­ně. Ani jed­nič­ku totiž nepo­va­žu­ji za něja­ký kle­not horo­ro­vé­ho žán­ru, ale „jen“ za lehce nad­prů­měr­nou zále­ži­tost. Změna na reži­sér­ském postu taky nevzbu­zo­va­la pří­liš vel­kou důvě­ru, pro­to­že Tommy Lee Wallace roz­hod­ně nepa­t­řil mezi bůhví­jak úžas­né reži­sé­ry – hlav­ně tedy v té době, pro­to­že měl na svém kon­tě jen nepří­liš klad­ně při­ja­tý Halloween III: Season of the Witch a mno­hem zná­měj­ší It (To) tepr­ve čekal na své stvo­ře­ní.
Wallace vědom si toho, že jed­nič­ka zau­ja­la divá­ky pře­de­vším díky své­mu humor­né­mu poje­tí a sluš­ně zpra­co­va­ný­mi posta­va­mi se poku­sil napo­do­bit své­ho před­chůd­ce, ale v tom­to pří­pa­dě to skří­pa­lo ješ­tě víc než minu­le. Humorných či lehce bizar­ních scén tu bylo doce­la dost, ale pří­běh jako celek už tak okouz­lu­jí­cí nebyl. K dob­ru mu však při­po­čí­tá­vám to, že se roz­ho­dl více při­tvr­dit a nechy­bě­lo ani něja­ké to gore. Díky čemuž se atmo­sfé­ra drže­la v rám­ci při­ja­tel­nos­ti.
Navíc se tu kro­mě upí­rů (týpek s pře­li­vem na koleč­ko­vých brus­lích byl ovšem na ránu) se tu obje­vil i vlkodlak (ten se nám posta­rá o něko­lik zábav­ných chvi­lek) a slu­ha co rád papá čer­vy a brou­ky v podá­ní „drž­ky“ Briana Thompsona. Tenhle chla­pík si nikdy nezís­ká v mých očích cenu sym­pa­tie, ale ten jeho ksicht je pros­tě k neza­pla­ce­ní. Zřejmě semnou nebu­dou mno­zí sou­hla­sit, ale já vidím nako­nec i dvoj­ku jako prů­měr­nou zále­ži­tost. Je sice o chlup hor­ší než prv­ní díl, ale něko­lik slib­ných oka­mži­ků to má. 

Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51957 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71976 KB. | 25.04.2024 - 09:25:39