Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Srdce na dlani

Srdce na dlani

word image 15
word image 15
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Martin Horský, sce­náris­ta a reži­sér

Martin Horský vystu­do­val Pedagogickou fakul­tu a Vyšší odbor­nou ško­lu herec­kou v Praze. Jako sce­náris­ta debu­to­val fil­mem Láska je lás­ka, kte­rý se stal jed­ním z divác­ky nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů roku 2012. Druhý film pod­le jeho scé­ná­ře, Život je život, byl nej­na­vště­vo­va­něj­ším čes­kým fil­mem vdo­má­cích kinech v roce 2015. Scenáristicky se podí­lel i na úspěš­né kome­dii Bezva žen­ská na krku. Jako reži­sér debu­to­val fil­mo­vým hitem Ženy v běhu, kte­rý v čes­kých kinech vidě­lo přes 1,5 mili­ó­nu divá­ků.

Po Ženách v běhu při­chá­zí­te se Srdcem na dla­ni. Na co se můžou divá­ci těšit?

Byl bych rád, aby nový film udě­lal lidem hlav­ně radost, tak jako ji udě­la­ly Ženy vbě­hu.

Děláte kome­die. Čím vás ten­to žánr baví?

Humor pova­žu­ji za důle­ži­tou sou­část naše­ho živo­ta. Baví mě dělat lidem radost. Když vidím v kině smě­jí­cí se divá­ky, říkám si, že to, co dělám, má smy­sl.

Inspirovaly vás při psa­ní scé­ná­ře sku­teč­né osu­dy nebo pří­ho­dy, s kte­rý­mi jste se setkal? Jedná se o smyš­le­né pří­běhy a situ­a­ce, ze kte­rých by měl být cítit sku­teč­ný život.

Jak se rodi­lo herec­ké obsa­ze­ní? Měl jste jej v hla­vě již při psa­ní scé­ná­ře?

Hereckou dvo­ji­ci Bolek Polívka, Eliška Balzerová jsem si vysnil už během psa­ní scé­ná­ře. Jsem moc rád, že se mi sen spl­nil a tito skvě­lí her­ci role při­ja­li. O obsa­ze­ní dal­ších rolí jsem začal pře­mýš­let až po dopsá­ní scé­ná­ře.

V pří­bě­hu se do sebe zami­lu­jí star­ší, mlad­ší i nejmlad­ší hrdi­no­vé a dokon­ce i hrdi­no­vé psí. K těm star­ším zami­lo­va­ným pat­ří dáv­ní spo­lu­žá­ci z brněn­ské JAMU Bolek Polívka a Eliška Balzerová. Jak se s těmi­to legen­da­mi spo­lu­pra­cu­je a jak to mezi nimi ve fil­mu jis­kří?

S Bolkem Polívkou a Eliškou Balzerovou se spo­lu­pra­cu­je skvě­le, jsou to úžas­ní her­ci a hlav­ně jsou to úžas­ní lidé. Svými zku­še­nost­mi a nápa­dy doká­ží role obo­ha­tit. Já jsem vždyc­ky rád, když her­ci o roli pře­mýš­lí a sna­ží se ji vylep­šit a oboha­ tit. Bavilo mě poslou­chat, když vyprá­vě­li his­tor­ky ze spo­leč­ných stu­dií na JAMU.

Ve fil­mu je nebo spí­še vzni­ká něko­lik zami­lo­va­ných dvo­jic. Jaká byla che­mie mezi herec­ký­mi před­sta­vi­te­li? Vedle páru Bolek Polívka, Eliška Balzerová zde máme ješ­tě Vladimíra Polívku s Kristínou Svarinskou a Janu Pidrmano­ vou s Matoušem Rumlem. Stejně jako v Ženách v běhu, tak i u Srdce na dla­ni jsme měli vel­ké štěs­tí na skvě­lé a moc šikov­né her­ce. Mezi vše­mi fun­go­va­la che­mie výbor­ně, což divá­ci v kině uvi­dí.

Ve fil­mu hra­jí otce a syna Bolek aVladimír Polívkovi.

Ano. Poprvé si zde zahrá­li otce a syna. Bylo báječ­né pozo­ro­vat je, jak si spo­lu­prá­ci uží­va­jí.

Stejně jako v Ženách v běhu i zde máte děti a psy.

Na dět­ské role jsme děla­li vel­ký cas­ting a vypla­ti­lo se. Pro roli Honzíka se nám poda­ři­lo obje­vit vel­mi talen­to­va­né­ho Jendu Čadila, pro kte­ré­ho to byla prv­ní fil­mo­vá role, a zvlá­dl ji skvě­le. Pokud jde o psy, napsal jsem scé­nář, ve kte­rém jsou dva bas­se­ti Váleček a Šalina. Zpočátku jsme byli od toho­to ple­me­na odra­zo­vá­ni, že je s nimi těž­ká spo­lu­prá­ce, ale poda­ři­lo se nám najít dva šikov­né bas­se­ty Vincenta (Váleček) a Agátu (Šalina), kte­ří to ode­hrá­li na psí­ho Oscara.

Můžete něko­li­ka slo­vy pozvat divá­ky do kin?

Rád bych divá­ky pozval na kome­dii, kte­rá jim udě­lá radost, při­ne­se úsměv na rty a dodá spous­tu pozi­tiv­ní ener­gie.

Martin Horský, Jenda Čadil a bas­set Váleček při natá­če­ní fil­mu SRDCE NA DLANI


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Srdce na dlani – Recenze – 40 %19. ledna 2022 Srdce na dlani – Recenze – 40 % Srdce na dlani je nová česká romantická komedie režiséra a scenáristy Martina Horského a producenta Tomáše Hoffmana, kteří mají ve stejném žánru na kontě mimo jiné Srdce na dlani, megahit […] Posted in Filmové recenze
  • Sladký život – Recenze – 30 %14. března 2024 Sladký život – Recenze – 30 % Českou romantickou komedii Sladký život natočil, napsal a produkoval Tomáš Hoffman, autor komedie Bezva ženská na krku. Na scénáři s ním spolupracoval Martin Horský, režisér a scenárista […] Posted in Filmové recenze
  • Princ Mamánek – Recenze – 30 %1. listopadu 2022 Princ Mamánek – Recenze – 30 % Česká pohádka Princ Mamánek je vysněným projektem herce Jana Budaře, který ji režíroval, napsal a produkoval coby svůj celovečerní debut. Kromě toho ji natočil podle vlastní stejnojmenné […] Posted in Filmové recenze
  • Princ Mamánek25. října 2022 Princ Mamánek Princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený Vznešený (Jan Budař) je velmi spjatý se svou milující maminkou, královnou Ludmilou (Jana Nagyová). Jenže Ludvík je princ už poněkud přerostlý, je mu […] Posted in Filmové recenze
  • Spící město – Recenze – 60 %18. srpna 2021 Spící město – Recenze – 60 % Po úspěchu adaptace Úsměvy smutných mužů se Dan Svátek chopil další adaptace českého úspěšného románu. Tentokráte se chopil úspěšné trilogie Martina Vopěnky, kterou celou plánuje […] Posted in Filmové recenze
  • Tři bratři17. srpna 2021 Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako […] Posted in Galerie
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 %22. července 2021 Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 % Hlavním hrdinou českého rodinného filmu Gump – pes, který naučil lidi žít je nepřekvapivě pes. Pes, který je jako štěně vyhozen v pytli do popelnice, načež se ho ujme skoro-bezdomovec […] Posted in Filmové recenze
  • Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech.16. dubna 2021 Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech. Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :) Úvodní scéna dostane […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03393 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72080 KB. | 23.07.2024 - 02:00:17