Kritiky.cz >

Program na ochranu princezen – šlechtičnou v každé situaci

Při koru­no­va­ci na krá­lov­nu malé­ho stá­tu Costa Luna je šest­nác­ti­le­tá prin­cez­na Rosalinda (Demi Lovato) svr­že­na zlým dik­tá­to­rem země Costa Estreia, gene­rá­lem Magnusem Canem. Aby pře­ži­la, je mat­kou zařa­ze­na do... Read more »

Výměna - Nejlepší film Angeliny Jolie.

Kdo by před čty­ři­ce­ti lety řekl, že se ten drs­ňák z Leoneho wes­ter­nů sta­ne úspěš­ným a uzná­va­ným reži­sé­rem? Asi málo­kdo, ale je tomu tak. Clint Eastwood při­čichl k reži­sér­ské­mu řemeslu a brzy si... Read more »

Palm Springs - Chytrá i ztřeštěná letní komedie vás rozesměje!

Bezstarostný poho­dář Nyles (Andy Samberg) se na opu­lent­ní kali­forn­ské svat­bě kou­še nudou. Stejně jako nevá­za­ná a mír­ně cynic­ká sest­ra nevěs­ty Sarah (Cristin Milioti). Když spo­lu uvíz­nou v časo­vé smyč­ce a pro­ží­va­jí ten... Read more »

Beze stop (Leave No Trace) – Recenze – 70%

Beze stop je dra­ma ame­ric­ké nezá­vis­lé reži­sér­ky a sce­nárist­ky Debry Granik, kte­rá vešla ve zná­most obzvlášť díky své­mu před­cho­zí­mu sním­ku Do mor­ku kos­tí z roku 2010, nomi­no­va­né­mu na čty­ři Oscary včet­ně toho za nej­lep­ší... Read more »
Stránka načtena za 2,93786 s | počet dotazů: 189 | paměť: 47755 KB. | 25.05.2024 - 10:37:29