Kritiky.cz >

Play Dead: Bailee Madisonová vnikne do márnice v pytli na mrtvoly

Mladá žena se vplí­ží do már­ni­ce v pyt­li na mrt­vo­ly, aby zís­ka­la důka­zy, kte­ré by moh­ly zachrá­nit její­ho bra­t­ra ve fil­mu Play Dead, horo­ro­vém thrille­ru reži­sé­ra Patricka Lussiera (Drive Angry,... Read more »
Stránka načtena za 3,08584 s | počet dotazů: 181 | paměť: 47529 KB. | 18.05.2024 - 18:20:05