Kritiky.cz >

V Praze se natáčí adaptace párty hry „Vlkodlak“ od Netflixu s Jeanem Reno v hlavní roli

V Praze byla ofi­ci­ál­ně zahá­je­na pro­duk­ce nové fil­mo­vé adap­ta­ce popu­lár­ní fran­couz­ské karet­ní hry Les Loups Garous de Thiercelieux s názvem The Werewolves of Miller Hollow nebo jen Werewolf v ang­lič­ti­ně, jak... Read more »

Bastardi: Reparát - komediální film s nevyrovnanými výkony a slabou režií

Dnešní doba je plná fil­mo­vých pre­mi­ér, kte­ré nabí­ze­jí divá­kům roz­ma­ni­té zážit­ky. Bohužel, není kaž­dý film tak skvě­lý, jak by si divá­ci přá­li. A to pla­tí i pro film „Bastardi: Reparát“, kte­rý... Read more »

TOP 10 nejlepších PC her všech dob

Seřazeno chro­no­lo­gic­ky, od těch co jsem obje­vil v dět­ství, a stá­le mají i dodnes vyso­ký stu­peň zno­vu­hra­tel­nos­ti. Read more »

THQ Nordic představuje nové brněnské studio Ashborne Games....

THQ Nordic před­sta­vu­je nové brněn­ské stu­dio Ashborne Games. Pracovat bude na nové his­to­ric­ké stra­te­gii s RPG prv­ky. Tým o 34 lidech tvo­ří zku­še­ní vývo­já­ři, kte­ří se podí­le­li na znač­kách jako Mafia,... Read more »

Daniel Vávra poskytl pár střípků z jeho scénáře k Mafii...

Daniel Vávra posky­tl pár stříp­ků z jeho scé­ná­ře k Mafii 3, kte­rý nako­nec pou­žit nebyl. Hrát jsme prý měli za gan­gs­te­ra a poli­cis­tu, za kte­ré­ho by jste vyšet­řo­va­li sami sebe jako gan­gs­te­ra.... Read more »

Finální trailer k Mafia: Trilogy

Finální trai­ler k Mafia: Trilogy Read more »

Jak se komponovala ikonická hudba v Mafia: Definitive Edition v...

Jak se kom­po­no­va­la iko­nic­ká hud­ba v Mafia: Definitive Edition v době pan­de­mie Read more »

V Mafia: Definitive Edition nebude chybět režim volná jízda,...

V Mafia: Definitive Edition nebu­de chy­bět režim vol­ná jíz­da, kte­rá bude skom­bi­no­vá­na s extrém­ní jízdou Read more »

Seznam licencovaných písní v Mafia: Definitivní edice

Seznam licen­co­va­ných pís­ní v Mafia: Definitivní edi­ce Read more »

Embargo na recenze Mafia: Definitivní edice padá 24. 9. v...

Embargo na recen­ze Mafia: Definitivní edi­ce padá 24. 9. v 17:00 naše­ho času Read more »

Život gangstera v Mafia: Definitive Edition

Život gan­gs­te­ra v Mafia: Definitive Edition Read more »

Vítejte v The City of Lost Heaven. Mafia: Definitive Edition...

Vítejte v The City of Lost Heaven. Mafia: Definitive Edition vychá­zí už 25. září. Read more »

45 minut z hraní Mafia: Definitivní Edice

45 minut z hra­ní Mafia: Definitivní Edice Read more »
Stránka načtena za 2,83735 s | počet dotazů: 204 | paměť: 47329 KB. | 14.06.2024 - 20:14:55