Kritiky.cz >

V tento den roku 1987 byl vydán film „Good Morning, Vietnam“

Film se natá­čel pře­váž­ně v thaj­ském Bangkoku a v té době bylo jako kom­pars naja­to něko­lik sto­vek stu­den­tů z Mezinárodní (ame­ric­ké) ško­ly v Bangkoku (ISB), kte­ří vystu­po­va­li v mno­ha zábě­rech uka­zu­jí­cích ame­ric­ké vojá­ky v celém fil­mu.... Read more »

Interview s upírem se bude natáčet na Staroměstském náměstí v Praze, v Týnském chrámu

Druhá série seriálu AMC Interview s upírem se poslední dva měsíce natáčela v pražském Barrandovském studiu a nyní se natáčení přesouvá do lokací po celé české metropoli. Produkce seriálu... Read more »

Natáčení 2. série seriálu Interview s upírem v Praze

Produkce dru­hé série seri­á­lu Interview s upí­rem spo­leč­nos­ti AMC je ofi­ci­ál­ně v plném prou­du v Praze a kame­ry se na seri­á­lu točí od začát­ku minu­lé­ho týd­ne. Dlouhé praž­ské natá­če­ní potr­vá násle­du­jí­cích pět měsí­ců... Read more »
Stránka načtena za 2,33985 s | počet dotazů: 185 | paměť: 47732 KB. | 28.05.2024 - 09:00:06