Kritiky.cz >

Novinky z filmového plátna: Francouzská komedie a sci-fi horor

Francouzská akč­ní kome­die a napí­na­vý sci-fi horor při­chá­ze­jí do kin. Ve fil­mu „Rychle a nemož­ně“ (3 jours max) se poli­cis­ta Rayane vydá­vá na nebez­peč­nou misi pro­ti mexic­ké­mu kar­te­lu, aby zachrá­nil svou... Read more »

Sestry pod vycházejícím sluncem-silný příběh odvahy a přežití z japonského zajateckého tábora

Chcete si pře­číst sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh z váleč­né­ho pro­stře­dí? Heather Morrisová je autor­kou řady romá­nů z váleč­né­ho pro­stře­dí. Tato kni­ha s názvem Sestry pod vychá­ze­jí­cím slun­cem je v pořa­dí její dal­ší.  Read more »

Koho chcete jako vítěze Survivor 2023?

Dva kme­ny se utká­va­jí o pře­ži­tí v nej­tvrd­ší rea­li­ty show na svě­tě. Hrdinové a Rebelové musí čelit hla­du, boles­ti, výzvám a pře­kva­pe­ním. Brzy se spo­jí do jed­no­ho kme­ne, ze kte­ré­ho vzejde vítěz letoš­ní... Read more »
Stránka načtena za 2,52018 s | počet dotazů: 188 | paměť: 47412 KB. | 24.07.2024 - 21:33:20