Kritiky.cz >

Filmová adaptace herní série Borderlands se bude natáčet v...

Filmová adap­ta­ce her­ní série Borderlands se bude natá­čet v Budapešti. Na pro­duk­ci se bude podí­let spo­leč­nost MidAtlantic Films, kte­rá má sta­rost také seri­á­lo­vou adap­ta­ci her­ní série Halo. Do hlav­ní role... Read more »

Konzole od KFC se bere vážně. Obchodní řetězec pro ní...

Konzole od KFC se bere váž­ně. Obchodní řetě­zec pro ní dokon­ce při­pra­vil ofi­ci­ál­ní strán­ky. KFConsole sli­bu­je hra­ní ve vir­tu­ál­ní rea­li­tě, a dokon­ce vám ohře­je i kuře. Ve 4K roz­li­še­ní má zvlá­dat... Read more »

Na Xbox Series X|S si užijete tisíce oblíbených her čtyř...

Na Xbox Series X|S si uži­je­te tisí­ce oblí­be­ných her čtyř gene­ra­cí kon­zo­le Xbox. Vaše oblí­be­né kous­ky si zahra­je­te s rych­lej­ší­mi počty sním­ků, vylep­še­nou gra­fi­kou a auto­ma­tic­kým HDR. Read more »

Forza Horizon 3 dostane next-gen vylepšení pro Xbox Series X a...

Forza Horizon 3 dosta­ne next-gen vylep­še­ní pro Xbox Series X a Xbox Series S. Bezplatná aktu­a­li­za­ce sli­bu­je chod při 30 sním­cích v roz­li­še­ní 4K na Xbox Series X a 30 sním­ků v roz­li­še­ní 1080p... Read more »
Stránka načtena za 2,61765 s | počet dotazů: 198 | paměť: 48152 KB. | 08.12.2023 - 11:05:06