Kritiky.cz > Recenze knih > Motýlí omalovánky - Yulia Mamonova

Motýlí omalovánky - Yulia Mamonova

98523255 motyli omalovanky 400
98523255 motyli omalovanky 400
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stejně jako je pes­t­ro­ba­rev­ná jar­ní kve­tou­cí pří­ro­da oko­lo, stej­ně tak pes­t­ro­ba­rev­ní mohou být motý­li, kte­ří čeka­jí v nových oma­lo­ván­kách od nakla­da­tel­ství Edika.

Motýli, tvo­ro­vé, kte­ří rádi seda­jí na pes­t­ré kvě­ti­ny a vyhří­va­jí se na slu­níč­ku, jsou sym­bo­lem křeh­kos­ti a krá­sy, urči­tě udě­la­jí radost všem milov­ní­kům pří­ro­dy a vše­ho živé­ho, pře­de­vším milov­ní­kům oma­lo­vá­nek, kte­ří rádi trá­ví vol­ný čas nad papí­rem a pro vytvo­ře­ní obra­zu pou­ží­va­jí více či méně širo­kou pale­tu barev. Vymalovávání jem­ných detai­lů motý­lích kří­del vám na chví­li dá zapo­me­nout na všed­ní sta­ros­ti a mož­nost sou­stře­dit se pou­ze na pří­tom­ný oka­mžik. Právě sou­stře­dě­ní se na jed­nu věc pomá­há člo­vě­ku se zklid­nit a napl­no pro­ží­vat aktu­ál­ní oka­mžik.

Vzniklý výtvor si díky per­fo­ro­va­ným strán­kám může­te vytrh­nout a kde­ko­li vysta­vit či jej může­te něko­mu daro­vat – daro­vat mu kus rados­ti a křeh­kos­ti.

Kniha je plná roz­lič­ných motý­lů v růz­ných veli­kos­tech i detai­lech pro­ve­de­ní, kte­ré obklo­pu­jí lis­ty, kvě­ti­ny či jiní motý­li. Nic již nebrá­ní tomu, abys­te se pus­ti­li do díla a necha­li stvo­řit jedi­neč­né­ho a uni­kát­ní­ho motý­la, kte­rý v sobě bude snou­bit půvab s křeh­kos­tí.

Omalovánky tak jis­tě potě­ší milov­ní­ky motý­lů a vše­ho živé­ho a ty, kte­ří si rádi s pas­tel­ka­mi vyhra­jí v růz­ných detai­lech.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84700 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71575 KB. | 19.06.2024 - 00:38:38