Kritiky.cz > Knihovnička > Chris-Anne: Karty posvátné kreativity

Chris-Anne: Karty posvátné kreativity

IMG 1254
IMG 1254
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nádherné kar­ty s jed­no­du­chou gra­fi­kou, ale nesmír­ně silou pří­ruč­kou a sdě­le­ní­mi. Struktura karet je nesku­teč­ně boha­tá a dá vám nespo­čet tipů a pocí­tě­ných emo­cí, kte­ré k vám při­jdou prá­vě pro­to, abys­te v sobě obje­vi­li flow, proud se svě­tem, vesmí­rem, svou duší, pros­tě to, co rádi dělá­te, dělá­te s leh­kos­tí a osud by vám to měl umož­nit dělat napl­no.

„Tvůj zázrak k tobě při­chá­zí pro­střed­nic­tvím změ­ny, kte­rá zača­la…“ Jak se otevřít změ­ně? „Otevřít se pří­li­vu hoj­nos­ti je pak kar­tou, kte­rá vyzý­vá k pro­brá­ní se vzta­hem k penězům, „mohou být dob­ří lidé boha­tí“, má tohle co do čině­ní se sebe­hod­no­tou… ban­kov­ní kon­to se jí při­způ­so­bí?“!

To je roz­hod­ně zají­ma­vá myš­len­ka…
nechám milé čte­ná­ře s tou­to myš­len­kou o samo­tě…

A pojď­me si kar­ty pro­hléd­nout dál.

Vhodné kar­tič­ky i pro úpl­né začá­teč­ní­ky

IMG 1262

Autorka sama píše, že kar­ty jsou vhod­né pro úpl­né začá­teč­ní­ky, jakož­to prv­ní kar­ty, se kte­rý­mi se sezná­mí­te, jsou skvě­lé. Můžeme na chví­li zapo­me­nout na kla­sic­ký tarot, pro­to­že tady jsou význa­my také poja­té vel­mi širo­ce, tak­že posklá­da­né význa­my a pří­běhy budou boha­té téměř stej­ně jako v kla­sic­kém taro­tu.

Barvité pří­běhy, nesku­teč­né infor­ma­ce a tolik nápa­dů na dal­ší pře­mýš­le­ní!

Dá se říci, že kon­zul­ta­ce s těmi­to kar­ta­mi je tako­vý bra­in­stor­ming, kte­rý si dělá­te sami se sebou.

Jen ty vněj­ší infor­ma­ce při­ná­ší kar­ty, pta­jí se, co je pro vás mož­né a co ne, co se vám líbí a co ne… a vy sami si z toho potom posklá­dá­te vlast­ní obraz.

Poetika je jako třpy­ti­vý hvězd­ný prach!

Už prv­ní kar­ta v sadě říká, že „Jsi kou­zel­ná!“ jako třpy­ti­vý kou­zel­ný vesmír­ný prach. Poetika, kte­rá se pro­lí­ná kaž­dou kar­tič­kou je nut­ná. Hladí. Změkčuje tvr­dé infor­ma­ce, kte­ré se ve větách obje­vu­jí a kte­ré nám dáva­jí ten pra­vý směr. Zaobaleno v hez­kých slo­vech, je to pro nás pří­vě­ti­věj­ší.

A toto umě­ní Chris Anne oprav­du umí. Impozantně jem­né a při­tom drs­né popi­sy karet jsou přes­ně tím, s čím chce­te spo­či­nout ve chví­li, kdy se vám v hla­vě rodí nápad. Nebo sto­jí­te před nut­nos­tí se pohnout v živo­tě kupře­du.

O AUTORCE: Chris-Anne si tyto kar­ty jako svůj prv­ní pro­jekt vydá­va­la sama a její ces­ta od reklam­ní agen­tu­ry ke kar­tám byla vel­mi str­má a uspo­ko­ju­jí­cí. Karty jí změ­ni­ly život… a o své bádá­ní i výsled­ky se dělí se čte­ná­ři a vyk­la­da­či na celém svě­tě.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2024, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38661 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71877 KB. | 20.07.2024 - 05:55:09