Kritiky.cz >

Tekken 8: Recenze nového dílu série

Po deví­ti letech čeká­ní jsme se koneč­ně dočka­li dal­ší­ho dílu legen­dár­ní bojo­vé série Tekken. S nový­mi mecha­ni­ka­mi, vzru­šu­jí­cím pří­bě­hem a vylep­še­nou hra­tel­nos­tí sli­bu­je Tekken 8 být jed­nou z nej­lep­ších her roku 2024.... Read more »

EA odpovídá 2K a oznamuje EA Sports PGA Tour. Pyšnit se má...

EA odpo­ví­dá 2K a ozna­mu­je EA Sports PGA Tour. Pyšnit se má ohro­mu­jí­cí gra­fic­kou kva­li­tou a ohrom­ně pou­ta­vým pro­stře­dím. Na bliž­ší infor­ma­ce si bude­me muset pár týd­nů počkat. Datum vydá­ní by... Read more »

Terraria má po devíti letech od vydání na kontě 35 milionů...

Terraria má po deví­ti letech od vydá­ní na kon­tě 35 mili­o­nů pro­da­ných kusů. Read more »

Capcom ke konci jara vydá druhé bezplatné demo Resident Evil:...

Capcom ke kon­ci jara vydá dru­hé bez­plat­né demo Resident Evil: Village. Komunita pre­di­ku­je vydá­ní na polo­vi­nu dub­na. Mezitím 8. 4. odstar­tu­je tří­den­ní veřej­ná beta Resident Evil RE: Verse. Read more »

Střílečka Outriders od autorů Bulletstorm v den vydání...

Střílečka Outriders od auto­rů Bulletstorm v den vydá­ní zamí­ří do Xbox Game Pass. Hru si bude mož­né v den vydá­ní zahrát skr­ze Xbox Cloud Gaming (Beta) na kon­zo­lích Xbox a Android zaří­ze­ních.... Read more »

Studio GSC Game World umožní hráčům do S.T.A.L.K.E.R. 2...

Studio GSC Game World umož­ní hrá­čům do S.T.A.L.K.E.R. 2 při­dá­vat mody hned po vydá­ní, slí­bil PR mana­žer spo­leč­nos­ti Zakhar Bocharov. Read more »

Ambiciózní MMO New World se už potřetí odkládá. Herní...

Ambiciózní MMO New World se už potře­tí odklá­dá. Herní divi­ze Amazon Game Studios nové datum vydá­ní sta­no­vi­la na 31. 8. letoš­ní­ho roku. Read more »

NBA 2K21 od svého zářijového vydání v minulém roce...

NBA 2K21 od své­ho záři­jo­vé­ho vydá­ní v minu­lém roce pro­da­lo už 8 mili­o­nů kopií. Read more »

CD Projekt Red zveřenil harmonogram oprav, vydání...

CD Projekt Red zve­ře­nil har­mo­no­gram oprav, vydá­ní bez­plat­né­ho DLC a next-gen upda­tu pro Cyberpunk 2077. Read more »

Mass Effect: Legendary Edition vyjde 12. 3. 2021. Termín...

Mass Effect: Legendary Edition vyjde 12. 3. 2021. Termín vydá­ní před­čas­ně odha­lil sin­ga­pur­ský obchod Shopitree a turec­ký GSSHOP. Read more »

Cyberpunk 2077 již pokryl své veškeré náklady jak na hru...

Cyberpunk 2077 již pokryl své veš­ke­ré nákla­dy jak na hru jako samot­nou, tak na mar­ke­ting s hrou spo­je­ný. Společnost CD Projekt to dnes potvr­di­la na svém webu. Cyberpunk 2077 byl... Read more »

DLC pro Cyberpunk 2077 by se mělo představit až po vydání...

DLC pro Cyberpunk 2077 by se mělo před­sta­vit až po vydá­ní základ­ní hry. Read more »

JRC 23. listopadu po skoro dvou měsících od vydání začne...

JRC 23. lis­to­pa­du po sko­ro dvou měsí­cích od vydá­ní začne pro­dá­vat kra­bi­co­vou ver­zi Mafia: Definitivní edi­ce pro PC Read more »

PS5 exkluzivita Destruction AllStars byla odložena na únor...

PS5 exklu­zi­vi­ta Destruction AllStars byla odlo­že­na na únor příští­ho roku. V důsled­ku toho jsme se také dozvě­dě­li, že titul bude v den vydá­ní dostup­ný zdar­ma pro před­pla­ti­te­le PS Plus, a to po dobu dvou... Read more »

Vyjde God of War: Ragnarok už v únoru roku 2021? Poukazují na...

Vyjde God of War: Ragnarok už v úno­ru roku 2021? Poukazují na to data na IMDB kte­rá pro­zra­zu­jí, že sequel k úspěš­né­mu dílu z roku 2018 vyjde 5. 2. 2021. Sony hru potvr­di­lo na... Read more »

Nemáme se bát, vývoj Dying Light 2 jde podle plánu, uklidnil...

Nemáme se bát, vývoj Dying Light 2 jde pod­le plá­nu, uklid­nil fanouš­ky Ola Sondej, PR mana­žer pol­ské­ho stu­dia Techland (Dying Light, Dead Island, Call of Juarez). O datu­mu vydá­ní řeč nepadla. Read more »

Majitelé adventury Control získali omylem next-gen verzi...

Majitelé adven­tu­ry Control zís­ka­li omy­lem next-gen ver­zi zdar­ma, načež 505 Games jim jí násled­ně ode­bra­lo. Prý se jed­na­lo o omyl a upgra­de zdar­ma měl být navíc dostup­ný až při vydá­ní roz­ší­ře­ní AWE... Read more »

Assassin’s Creed Valhalla přesouvá své datum vydání...

Assassin’s Creed Valhalla pře­sou­vá své datum vydá­ní kvů­li kon­zo­lím Xbox Series X a Xbox Series S ze 17. 11. na 10. 11.2020 Read more »

Předběžný přístup Baldur’s Gate III se bude prodávat...

Předběžný pří­stup Baldur’s Gate III se bude pro­dá­vat rov­nou za plnou cenu, tedy €60 (1 582 Kč). Vydání Early Access hry je naplá­no­vá­no na 30. 9. na plat­for­mách Steam, GOG Galaxy 2.0 a Google... Read more »

Gameplay trailer na střílečku Scavengers láká na vydání...

Gameplay trai­ler na stří­leč­ku Scavengers láká na vydá­ní příští rok Read more »
Stránka načtena za 3,10244 s | počet dotazů: 216 | paměť: 48114 KB. | 25.05.2024 - 00:18:44