Kritiky.cz >

V tento den roku 1971 byl uveden film „Harold a Maude“

Student Kalifornské uni­ver­zi­ty Colin Higgins napsal film Harold a Maude jako svou magis­ter­skou prá­ci. Když Higgins pra­co­val u pro­du­cen­ta Edwarda Lewise jako kuleč­ní­kář, uká­zal scé­nář Lewisově man­žel­ce Mildred. Mildred byla tak... Read more »

Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení

M*A*S*H je ame­ric­ký váleč­ný komediálně-dramatický tele­viz­ní seri­ál, kte­rý se vysí­lal na sta­ni­ci CBS v letech 1972 až 1983. Vytvořil ho Larry Gelbart jako prv­ní původ­ní spin-off seri­ál adap­to­va­ný pod­le celo­ve­čer­ní­ho... Read more »

Červený drak - konec trilogie o doktoru Lecterovi

Bývalý agent FBI Will Graham (Edward Norton) je již tře­tím rokem v pen­zi. Do důcho­du ode­šel po vyšet­řo­vá­ní série mimo­řád­ně bru­tál­ních vražd, kdy se sezná­mil i s dok­to­rem Lecterem (Anthony Hopkins). Ten mu... Read more »

Červený drak - Opět tu máme Hannibala Lectera, vysoce sofistikovaného masového vraha a kanibala labužníka.

Tentokrát se ale vrá­tí­me zpět v čase a bude­me svěd­ky toho, jak se dostal do své pro­mi­nent­ní cely a ješ­tě mno­ha a mno­ha jiných zají­ma­vých věcí Read more »
Stránka načtena za 2,29174 s | počet dotazů: 181 | paměť: 47007 KB. | 16.06.2024 - 04:55:00