Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-21.epizóda(SK-37.,38.)-„Zahoďte šátky“

Survivor-21.epizóda(SK-37.,38.)-„Zahoďte šátky“

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 9
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 9
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 9

„Zahoďte šát­ky“ je veta, kto­rej sa chce dožiť kaž­dý hráč Survivora a v tej­to epi­zó­de sme sa jej konečne dočka­li.

SK-37.epizóda

Nový kmeň nesie názov Bonao a v ňom máme 10 hrá­čov. Práve teraz sa začí­na pra­vá hra. Klasicky začí­na­me týž­deň súbo­jom o odme­nu, no ale keď­že kme­ne už nee­xis­tujú, tak je potreb­né vybrať tímy inak. V ori­gi­ná­le je to tak, že buď sa vyberú dva­ja kapi­tá­ni a tí si vyberú hrá­čov do svoj­ho tímu ale­bo sa pro­s­te vyžre­bujú tímy. U nás sa spra­vi­lo to isté až na to, že aj pri tej voľbe kapi­tá­nov hodi­li súťaž, ale to snáď niko­ho neprekva­pi­lo.

Súboj o kapi­tá­na bol jed­no­du­chý a spo­čí­val v tom, že súťa­ži­a­ci musia posta­viť čo naj­vyššiu vež z dosti­čiek, kto­ré mali k dis­po­zí­cii. Mali na to 7 min­út. Tá sed­mič­ka je už sym­bo­lic­ká v tej­to hre. Musím oce­niť, že kaž­dý mal svoj­ský postup, ale naj­lep­šie to zvlád­la Chilli a tak sa sta­la kapi­tán­kou s mož­nos­ťou vybrať dru­hé­ho kapi­tá­na. Tu už pred súťa­žou som si hovo­ril, že na 90% ten dru­hý bude Braňo a bolo to tak. Proste ako aj sám Braňo neskôr pove­dal, Chilli šla na to, že Braňo väč­ši­nou pre­hrá­va, no a to jej vlast­ne aj vyšlo, len ten zvy­šok už nie. Chilli si do tímu vybra­la Vladimíra, Johy, Veroniku a Nicol a Braňo si vybral Toma, Xéniu, Veve a Dominiku.

Klasicky sa hra­lo na 7 bodov a odme­nou bol pobyt na Sauna beach, kde mali k dis­po­zí­cii neal­ko, ovo­cie, san­dwiche, hra­nol­ky a neal­ko piňa­ko­lá­du. Odmenu zís­kal tím Braňo po výhre 7:3. Mňa zau­ja­li namä prvé tri súbo­je a to Chilli vs Veve, kde Chilli totál­ne poka­zi­la skla­dač­ku, potom Braňo premr­hal obrov­ský náskok pro­ti Vladimírovi a pri tre­ťom mala Nicol vôbec pro­blém doho­diť s tou tyčou. Je však zau­ji­ma­vé, že na záver pro­ti Tomovi sa jej to raz náhod­ne poda­ri­lo a bola jed­nu tyč od pora­ze­nia Toma. To sa ale nesta­lo a tak sa z výhry tešil Braňo a spol.

SK-38.epizóda

Táto časť nám začí­na tým, ako Vladimír hľa­dá skry­tú imu­ni­tu a aj ju našiel. Dá sa vyu­žiť do počtu šiestich súťa­ži­a­cich a verím tomu, že prá­ve on ju doká­že vyu­žiť v správ­ny moment. Taktiež mňa osob­ne prekva­pi­lo to, že Johy reál­ne uva­žu­je o tom, že pôjde s Vladimírom do finá­le. Popravde minu­lu epi­zó­du som aj písal, že tomu neverím, no zjav­ne je to fakt reál­ne.

Po dob­rom zači­at­ku ide­me zase k ďal­šej odme­ne. Tímy osta­li rov­na­ké čo ma síce naj­prv prekva­pi­lo, no potom som sa na to pozrel logic­ky a pred­sa nebudú na kaž­dú odme­nu súťa­žiť o kapi­tán­stvo. Stretol som sa v komen­tá­roch na inter­ne­te s názo­rom, že ako je mož­né, že stá­le súťa­žia v tímoch, keď sa zlúči­li. No dámy a páni toto je aj v ori­gi­ná­le, čiže tu je to v pori­a­d­ku. Fakt súbo­je o odme­nu sú indi­vi­du­ál­ne len nie­ke­dy a väč­ši­nou je to v „súbo­ji o lás­ku“, keď prí­de rodi­na súťa­ži­a­cich pri­a­mo za nimi. Iné je to v súbo­ji o imu­ni­tu, tam už by to malo byť indi­vi­du­ál­ne a malo by to mať rov­na­ký for­mát ako súbo­je o indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu dote­raz. Poďme ale k súťa­ži a odme­nu, kto­rou bol milkshake a donut. Súboj spo­čí­val v tom, že súťa­ži­a­ci vo dvo­ji­ci­ach mali držať koc­ku jed­nou rukou čo najdlh­šie. Vyhrali nako­niec Chilli a Johy pro­ti Veve a Xénii a súboj trval dlhých 31 min­út a za to dávam klob­úk dole. K sebe moh­li vybrať ešte dvoch a vybra­li Vladimíra a Veroniku, ktorí minu­lú odme­nu nema­li. V záve­re už bola len hád­ka pri jed­le, keď­že Veve s Tomom nechce­li vo výva­re rybu, to pek­ne naštva­lo ostat­ných a prá­ve o tom je Survivor. Lebo keď sa hádajú na jed­le, tak vie­te, že je ho nedo­sta­tok.

Záver: Zlúčenie, dob­ré súbo­je o odme­nu, nájde­ná skry­tá imu­ni­ta a zau­jí­ma­vé spo­je­nec­tvá. Musím pove­dať, že na epi­zó­du bez kme­ňo­vej rady to bola fajn epi­zó­da a pre­to dostá­va hod­no­te­nie 7/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Po boku zla vždycky kráčí láska20. prosince 2018 Po boku zla vždycky kráčí láska Švédsko stojí na prahu druhé světové války a sirotky Magdalenu a Nilse potkalo nečekané štěstí. Jejich jediný příbuzný, strýc, který se vrátil z Ameriky, jim odkázal veškerý svůj majetek. […] Posted in Recenze knih
  • Prima Comedy Central přivítá seriál Rick a Morty do své rodiny animáků pro dospělé14. září 2017 Prima Comedy Central přivítá seriál Rick a Morty do své rodiny animáků pro dospělé Co začalo jako krátká parodie na sérii filmů Návrat do budoucnosti, se postupně přerodilo v jeden z nejikoničtějších animovaných pořadů tohoto století. Prima Comedy Central již tento pátek […] Posted in Články
  • Pátek třináctého - Vítejte v táboře Crystal Lake.13. listopadu 2020 Pátek třináctého - Vítejte v táboře Crystal Lake. Když se v roce 1980 Cunnigham rozhodl natočit tento horror, měl téměř mizivý rozpočet 700 tisíc dollarů a po boku několik přátel a zástup prakticky neznámých mladých herců (a kteří […] Posted in Retro filmové recenze
  • Batman16. února 2023 Batman 8/10 – Všemi mastmi ujetá taškaříce s Batmanem a Robinem z doby, kdy se ještě superhrdinové nebrali zas tak vážně. Doporučuju zhlédnout s kouzelným českým dabingem, který pomyslný […] Posted in Krátké recenze
  • Forrest Gump - Existují filmy o životě. A pak je tu Forrest Gump9. listopadu 2020 Forrest Gump - Existují filmy o životě. A pak je tu Forrest Gump Prosťáček Forrest Gump (Tom Hanks), typický obyčejný muž od dětství dělal, co se mu řeklo. Do života si tak odnesl několik ponaučení své pečlivé maminky (Sally Field) a osvědčené pravidlo, […] Posted in Retro filmové recenze
  • AVH: Alien vs. Hunter (2007)24. listopadu 2011 AVH: Alien vs. Hunter (2007) Takhle to dopadá, když se špatný film napodobuje ještě mnohem horším! Novinář Lee Cussler žije v malém horském městečku, kde se toho nikdy moc neděje. Jednoho dne však z nebe spadnou […] Posted in Horory
  • Zuzana Kajnarová alias kapitán Zuzana Májová29. března 2019 Zuzana Kajnarová alias kapitán Zuzana Májová Komisařka Májová to s majorem Strouhalem nebude mít zpočátku jednoduché. Nový šéf zkouší její psychickou odolnost. Brzy však zjistí, že Zuzana zvládá i náročné úkoly, nemění názory bez […] Posted in Profily postav
  • Pacific Rim - Útok na Zemi | Pacific Rim [35%]15. října 2013 Pacific Rim - Útok na Zemi | Pacific Rim [35%] Jméno Guillerma del Tora snad netřeba představovat. Mexický talent, který si udělal jméno především temnými snímky a jeho Faunův labyrint byl dokonce nominován na Oscara, už patří k těm […] Posted in Filmové recenze
  • Na jaké filmy se těšit v dubnu?3. dubna 2017 Na jaké filmy se těšit v dubnu? Konečně skončila dlouhá zima a začalo jaro. Zpříjemnit si dubnové dny můžete například v kině, a proto se pojďme podívat, na co se v tomto měsíci můžeme těšit.Power Rangers: Strážci […] Posted in Kritický Klub
  • Horná Dolná12. března 2017 Horná Dolná Původní televizní tvorba patří mezi velké zbraně všech televizí. Některé se tomu sice cíleně vyhýbají, to však není případ Markízy na Slovensku. Tam trhá rekordy ve sledovanosti seriál […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76589 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71644 KB. | 17.06.2024 - 21:41:48