Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Tv Tip: Plavec

Tv Tip: Plavec

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Burt Lancaster v podiv­ném dra­ma­tu Franka Perryho zjiš­ťu­je, kdo vlast­ně je...
Kdo je Ned Merrill?Těžko říct.Přátelé ho dlou­ho nevi­dě­li a on se teď obje­vil u jejich bazé­nu, sviž­ně ho pře­pla­val a po chvil­ce ho pak napadlo, že by mohl přes bazé­ny svých sou­se­dů dopla­vat až k sobě domů – za svý­mi dvě­mi dce­ra­mi a man­žel­kou Lucy!Jenže jak Ned postup­ně kři­žu­je bazé­ny svých sou­se­dů, začne se mozai­ka jeho živo­ta rozplétat…A kdo vlast­ně je Ned Merrill?
Těžko říct – ani já jsem se to po celou dobu sním­ku nedozvěděl.Scenáristka Eleanor Perryová poma­lin­ku roz­ví­jí Merrillovu život­ní mozai­ku, ale bohu­žel když dora­zí na samot­ný konec sním­ku, vůbec nám nevy­svět­lí o co tu vlast­ně go a sní­mek tak vlast­ně upa­dá v průměr!A kdo je Ned Merrill?To si pak může­me klid­ně domys­let, ale smy­sl to asi nebu­de dávat niko­mu, doce­la by mě zají­ma­lo jest­li v tom sce­nárist­ka a reži­sé­ři Frank Perry a Sydney Pollack měli jas­no!
No i přes­to, že scé­nář Plavce je pro mě pros­tě podiv­nost nej­vět­ší, není mož­né sní­mek jen tak zahra­bat pod zem!Jednak je tu vyni­ka­jí­cí herec Burt Lancaster, kte­rý v roli Neda Merrilla odvá­dí skvě­lý herec­ký výkon, bohu­žel je tu asi jedi­ný, pro­to­že mě snad nikdo jiný nezaujal.Možná snad ješ­tě Diane Muldaurová, ale bohu­žel je to všech­no – no vždyť tenhle sní­mek je spíš tako­vé Lancasterovo vel­ké herec­ké sólo!
No a pak je tu samo­zřej­mě režie!Ta je v někte­rých momen­tech napros­to doko­na­lá, bohu­žel nao­pak v někte­rých mís­tech je sil­ně znát, že tohle je pros­tě sní­mek z 60. let a takhle se to dří­ve točilo.S tím nikdo nic nenadělá…mimochodem mě mile potě­ši­la výbor­ná hud­ba Marvina Hamlische (Agent, kte­rý mne milo­val) – ško­da že nikdy ofi­ci­ál­ně ani neo­fi­ci­ál­ně nevy­šla!
A při­tom mohl Plavec být jed­ním ze zla­tých kle­no­tů fil­mo­gra­fie – díky skvě­lé­mu herec­ké­mu sólu Burta Lancastera by si to roz­hod­ně zaslou­žil – ale bohu­žel mu chy­bí něja­ké závě­reč­né vyús­tě­ní této Merrillovi mozai­ky, kte­ré by zaru­či­lo, že na něj divák neza­po­me­ne, ale pře­de­vším mu bude dávat i smy­sl!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58373 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71676 KB. | 17.07.2024 - 18:20:55