Kritiky.cz > Profily osob > Zemřela umělecká ředitelka Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Eva Zaoralová

Zemřela umělecká ředitelka Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Eva Zaoralová

Eva Zaoralova
Eva Zaoralova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Eva Zaoralová (28. lis­to­pa­du 1932 v Praze - 10. břez­na 2022) byla čes­ká fil­mo­vá kri­tič­ka.

Život

Zaoralová byla redak­tor­kou fil­mo­vé­ho časo­pi­su Film a doba a vyu­ču­je ději­ny fil­mu na Filmové a tele­viz­ní fakul­tě Akademie múzic­kých umě­ní v Praze. Byla jme­no­vá­na člen­kou fes­ti­va­lo­vé poro­ty na něko­li­ka fil­mo­vých fes­ti­va­lech (Benátky, Berlín, Cannes, Mannheim, Wiesbaden, Antalya, Bitola). Pracuje také jako pře­kla­da­tel­ka z fran­couz­šti­ny a ital­šti­ny do češ­ti­ny.

V letech 1994-2010 byla Zaoralová zod­po­věd­ná za pro­gram Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech jako umě­lec­ká ředi­tel­ka. Od začát­ku roku 2011 je k dis­po­zi­ci nej­vět­ší­mu fil­mo­vé­mu fes­ti­va­lu v České repub­li­ce jako umě­lec­ká porad­ky­ně.

Ocenění

Dne 28. říj­na 2010 byla Eva Zaoralová oce­ně­na medai­lí Za záslu­hy o stát v oblas­ti kul­tu­ry.


  • Foto: Petr Novák, Wikipedie (Wikimedia Commons); CC BY-SA 2.5
  • Zdroj: Německá Wikipedie

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56857 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71884 KB. | 29.02.2024 - 06:15:25