Kritiky.cz > Recenze knih > Závodní kůň, který odmítá běhat - zachrání malá Kája farmu svých rodičů?

Závodní kůň, který odmítá běhat - zachrání malá Kája farmu svých rodičů?

113002 350 0 fit
113002 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Presenter Clare Balding The Racehorse Who Wouldnt Gallop UploadExpress Clair Woodward 716313

Kája Bassová je malá hol­ka, kte­rá milu­je zví­řa­ta. Doma jí dělal spo­leč­nost bor­der teri­ér Boris. V jejím poko­ji bylo plno pla­ká­tů, na kte­rých se skvě­ly koně. Kája sko­ro kaž­dou noc sni­la o tom, jak jede na koni jako vítr. S rodi­nou byd­le­la na stat­ku obklo­pe­ná samý­mi zví­řa­ty. Do nej­bliž­ší­ho měs­ta to měli tři­cet kilo­me­t­rů. Vesnice byla o něco blí­že - osm kilo­me­t­rů. Měla dva bra­t­ry, se kte­rý­mi pomá­ha­li s prá­ce­mi na stat­ku. Nyní však jejich rodi­nu postih­ly potí­že. Rodiče měli pro­blém vyjít s peně­zi a nevě­dě­li, jak dlou­ho si budou moci nechat krá­vy. Když při­šli domů i její dva brat­ři, všich­ni si sed­li a pře­mýš­le­li, co udě­lat, aby se sta­tek zacho­val v původ­ní podo­bě.

Ovšem Kája na pro­dej­ní výsta­vě pro­ved­la pro rodi­če nepřed­sta­vi­tel­nou věc - kou­pi­la koně jmé­nem Vznešený Bojovník a k němu poní­ka Percyho. Kůň rodi­čům až tak neva­dil, ale na Percyho se netvá­ři­li nijak nad­še­ně. Kája se cíti­la v tomhle momen­tě dost pro­vi­ni­le. Ona totiž nechtě­la kou­pit i Percyho. Prostě jen zamá­va­la na kama­rád­ku Polly a na výsta­vě si mys­le­li, že při­ha­zu­je. Kája zača­la jez­dit na Percym s pomo­cí tatín­ka. Kája se roz­hod­la, že poje­de Derby, což byl vůbec jeden z nepres­tiž­něj­ších dosti­hů. Cena pro vítě­ze byla mili­on liber. Nicméně Vznešený Bojovník, kte­ré­mu zača­li říkat doma Noddy odmí­tal běhat.

Kdo má rád zví­řa­ta, tahle kni­ha mu ula­ho­dí. Dnes se píše hod­ně kní­žek, kde je hlav­ní hrdi­na kůň. Byli doby, kdy se psa­lo čis­tě jen o pej­s­cích, pokud se jed­na­lo o zví­řa­ta. Podle mě je to vel­mi dob­rá kni­ha. Nikomu to nevnu­cu­ju, ale já jako extrém­ně vel­ký milov­ník zví­řat mám ráda všech­ny kni­hy, kde se o nich píše. Ilustrace jsou vel­mi stříd­mé, ale obál­ka zase moc pěk­ná. Má 168 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Clare Baldingová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 14. 10. 2020


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67436 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71619 KB. | 18.06.2024 - 02:20:41