Kritiky.cz > 2024 > Březen > 04

Roger Corman kdysi plánoval zfilmovat Dunu Franka Herberta v komunistickém Československu

O Duně Alejandra Jodorowského jste urči­tě sly­še­li. Ale co Duna Rogera Cormana? Legendární pro­du­cent béč­ko­vých fil­mů byl údaj­ně vůbec prv­ním, kdo zakou­pil prá­va na zfil­mo­vá­ní kla­sic­ké­ho sci-fi romá­nu Franka... Read more »

Temný případ – Noční krajina

Filmfanatic má pro Temné pří­pa­dy sla­bost hned od začát­ku série. První byla posled­ním seri­á­lem, kte­rý mě donu­til při­jmout kla­sic­ký tele­viz­ní řád a týden co týden vyhlí­žet novou epi­zo­du. Stálo to... Read more »

Rozhovor s novou „literární nadějí“ Ondřejem Kunovským

V poměr­ně nedáv­né době se na kniž­ním trhu obje­vi­la vel­mi zají­ma­vá kni­ha „PROROK a LADY KOSICE“ od naděj­né­ho mla­dé­ho tvůr­ce Ondřeje Kunovského, jež si zís­ka­la vel­ké pub­li­kum čte­ná­řů. Koho si... Read more »

Patříme k sobě-Je načase si přiznat, že…patříme k sobě

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Patříme k sobě, jehož autor­kou je Beth Moran. Věřte, že bude vel­mi a neza­po­me­nu­tel­ný, kni­ha bude ve mně oprav­du hod­ně dlou­ho dozní­vat.  Read more »

Bylinková víla-průvodce světem léčivých rostlin pro děti

Víte, co je čarov­ník, babí ucho nebo mate­řin­ka? Chcete se dozvě­dět, jak bylin­ky sbí­rat, sušit a jak je dále zpra­co­vá­vat? Máte rádi las­ka­vé a milé pohád­ky o bylin­kách? Ano, prá­vě vám je... Read more »

Kůže

"Někteří lidé se narodili, aby trpěli!"Netradiční zvrácený, nepříjemný a úchylný bizár od Španělů, který mě dostal.Zvláštní film jde o jakousi epizodickou mozaiku různých příběhů lidí, kteří mají nějakou tělesnou... Read more »
Stránka načtena za 2,84550 s | počet dotazů: 191 | paměť: 47242 KB. | 13.07.2024 - 12:40:09