Kritiky.cz > 2024 > Březen > 09

Poslední opravna hudebních nástrojů

Ve fil­mo­vém svě­tě mám kro­mě jiné­ho ráda i doku­men­tár­ní sním­ky, jež mapu­jí his­to­ric­ké udá­los­ti, výzma­né osob­nos­ti, vyná­le­zy ane­bo kuri­o­zi­ty, jež sto­jí za to, aby se dosta­li do pod­vě­do­mí širo­ké veřej­nos­ti. A... Read more »

Sestry pod vycházejícím sluncem-silný příběh odvahy a přežití z japonského zajateckého tábora

Chcete si pře­číst sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh z váleč­né­ho pro­stře­dí? Heather Morrisová je autor­kou řady romá­nů z váleč­né­ho pro­stře­dí. Tato kni­ha s názvem Sestry pod vychá­ze­jí­cím slun­cem je v pořa­dí její dal­ší.  Read more »

Armageddon

Je to totální slátanina ? Ano. Zaloužil si Bruce Willis zlatou malinu ? Ano. Je hloupost, že hoří ve vakuu vesmíru ? Ano. Je naprosto očividné že to útočí... Read more »

Posel budoucnosti

Kevin Costner je prostě můj oblíbený herec, atmosféra filmu s ústředním hudebním motivem je povedená a i když je scénář plytký a předvídatelný, tak vše ostatní to vyvažuje na... Read more »

Psanci

Španělská kinematografie je pro mě velkou neznámou, ale tento film španělským temperamentem dýchá, takže na mě absolutně fungoval. Bergoňa Vargas, hlavní hrdinka našeho příběhu mě očarovala stejně jako našeho... Read more »
Stránka načtena za 2,42739 s | počet dotazů: 190 | paměť: 48028 KB. | 21.05.2024 - 21:58:19