Kritiky.cz > 2024 > Březen > 24

King Kong (1976) - První pokus o remake se ne tak úplně povedl

Ale stej­ně je to pro mě tele­viz­ní kla­si­ka. Když jsem byl malý – rela­tiv­ně – tak jsem si tenhle film zami­lo­val. Ano, bylo to hlav­ně pro­to, že tam byla... Read more »

Matrix: Vizionářský snímek s nadčasovým kouzlem

Matrix je kul­tov­ní film, o kte­rém bylo řeče­no už snad úpl­ně vše. Je to totiž mož­ná nej­lep­ší sci-fi sní­mek, kte­rý kdy spat­řil svět­lo svě­ta. Bez nad­sáz­ky. Ale proč vlast­ně? Mě k vyko­ná­ní... Read more »

MARVELS aneb „Marvelovka pro teenagery“

Marvels je vol­ným pokra­čo­vá­ním fil­mu Captain Marvel z roku 2019, ale milov­ní­ky „Marvelovek“ si asi zas až tolik moc nezís­ká a nepo­tě­ší. Tento film si spí­še uži­jí a oblí­bí mla­dí tea­nage­ři, kte­ří... Read more »

Alana Fairchild: Karty bohyně Kálí

Jsou tem­né a máme se jich bát? Vůbec, nao­pak, pokud cítí­te, že se potře­bu­je­te v živo­tě otře­pat. Sklepat ze sebe  minu­lost, zátě­že něco coko­liv jiné­ho, není ide­ál­něj­ších karet. A tady bych klid­ně... Read more »

Když zmizela

V kni­ze „Když zmi­ze­la“ od nor­ské autor­ky Alex Dahl se může­te těšit na famóz­ní glam-noir thriller vyprá­vě­jí­cí o všech nástra­hách mód­ní­ho prů­mys­lu a svůd­nos­ti moci, o sil­ném pou­tu mezi mat­kou a jejím synem,... Read more »
Stránka načtena za 2,41214 s | počet dotazů: 184 | paměť: 46974 KB. | 21.06.2024 - 19:14:24