Kritiky.cz > 2024 > Březen > 27

Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny

Režisér Denis Villeneuve pat­ří k mým nej­vět­ším oblí­ben­cům. Zmizení pova­žu­ji za jeden z nej­lep­ších fil­mů o úno­sech dětí, ne-li za ten úpl­ně nej­lep­ší. Do zla­té­ho fon­du sci-fi žán­ru pak řadím také jeho... Read more »

Gump - jsme dvojka: nepředčil sám sebe

Jste-li váš­ni­vý­mi milov­ní­ky zví­řat nebo domá­cích maz­líč­ků a nene­chá vás nehez­ké zachá­ze­ní se zví­řa­ty chlad­ný­mi, mož­ná jste zatou­ži­li shléd­nout film GUMP – jsme dvoj­ka, nový film pro­du­cen­ta, scé­náris­ty a auto­ra úspěš­né... Read more »

Survivor Česko & Slovensko: Dnes večer na Voyo

Dnes večer na Voyo může­te sle­do­vat desá­tou epi­zo­du rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko. Soutěžící strá­vi­li na ost­ro­vě již 23 dní a teď se při­pra­vu­jí na dal­ší boj o kme­no­vou imu­ni­tu. Sebastianův... Read more »

Stále úžasný Rider Waite tarot má další vydání

Nejlepší tarot pro uče­ní, základ­ní výkla­dy, slo­ži­té výkla­dy a pořád­né medi­to­vá­ní. Prostě něco, co vždyc­ky zůstá­vá napros­to spo­leh­li­vé a může­te si k němu vylo­žit i coko­liv jiné­ho. Poctivý chléb mezi kar­ta­mi, při­čemž vše... Read more »
Stránka načtena za 3,40210 s | počet dotazů: 180 | paměť: 46933 KB. | 21.06.2024 - 20:31:51