Kritiky.cz > 2024 > Únor

Bylinková babička-kouzelné pohádky na dobrou noc, které voní bylinkami

Byla jed­nou jed­na babič­ka a ta měla sedm vnou­čat: čty­ři hol­čič­ky a tři klu­ky. Tak začí­ná ano­ta­ce kni­hy Bylinková babič­ka. Víte, co je sva­to­ján­ská bylin­ka, smradlav­ka, marun­ka či voně­kras? Máte rádi bylin­ky... Read more »

Death’s Game

Korejský Masterpiece alá všechny filmové korejské trumfy narvané do 8 hodinového seriálu. Hlavní hrdina během jednoho dne příjde absolutně o vše ( o vysněnou práci, o přítelkyni, je vyhozen... Read more »

SEKTA aneb POSLEDNÍ DOPIS NEZVĚSTNÝCH

„SEKTA aneb POSLEDNÍ DOPIS NEZVĚSTNÝCH. Valerie.“ je kni­ha, kte­rou autor­ka napsa­la s věno­vá­ním pro všech­ny nezvěst­né a jejich rodi­ny, a to s vel­kou úctou. Sekta je tak tro­chu detek­tiv­ní a vel­mi napí­na­vý thriller, kte­rý... Read more »

Pojízdná čajovna splněných snů-domov může být, kdekoli zastavíte

Milujete ces­to­vá­ní? Hledáte pří­jem­né čte­ní plné voňa­vé­ho čaje a výteč­ných zákus­ků? Právě vám je urče­na novin­ka s názvem Pojízdná čajov­na spl­ně­ných snů, kte­rá před­či­la moje oče­ká­vá­ní a její čte­ní jsem si moc... Read more »

Out of Darkness

První letošní hororová vlaštovka, která si odnáší 4 hvězdy. Out of Darkness patřilo dá se říci k černým koňům letoška a sice nejde o žádnou velkou pecku, na kterou... Read more »

Duna: Část druhá

Paul Atreides (Timothée Chalamet) se spo­jí s Chani (Zendaya) a Fremeny a vydá­vá se na váleč­nou stezku pomsty pro­ti spik­len­cům, kte­ří zni­či­li jeho rodi­nu. Čelí vol­bě mezi svou život­ní lás­kou a osu­dem zná­mé­ho... Read more »

Tisíc polibků-román o neskutečné lásce a oddanosti

Hledáte román, při kte­rém vám bude pří­jem­ně mra­zit v zádech, ale záro­veň vám mož­ná vyhrk­nou slzy? Chcete zažít vel­mi emo­tiv­ní pří­běh o jed­né lás­ce dvou mla­dých lidí? Tillie Coleová je autor­kou romá­nu,... Read more »

ZAJÍMAVÝ BESTSELLER: Gerhard Klügl, Tom Fritze: Aura chirurgie

Je to, jako kdy­bys­te byli svěd­ky zázra­ku. Kdosi si nad paci­en­tem hra­je s chi­rur­gic­ký­mi nástro­ji - a ejhle, paci­ent je vylé­čen. Aura chi­rur­gie s nástro­ji je vzác­ným typem alter­na­tiv­ní­ho léče­ní, kte­ré stá­le... Read more »

STVOŘITEL

Akčně ladě­né sci-fi STVOŘITEL je film, kte­rý niko­ho neu­ra­zí a nao­pak pří­jem­ně nala­dí na skvě­le strá­ve­ný večer. Pokud však oče­ká­vá­te thriller plný napě­tí, bojo­vých scén, kde jste neu­stá­le na trní,... Read more »

Manželé Stodolovi – Recenze – 50 %

Film Manželé Stodolovi nato­čil jako svůj celo­ve­čer­ní hra­ný debut zku­še­ný doku­men­ta­ris­ta Petr Hátle, jenž na jeho scé­ná­ři spo­lu­pra­co­val s Tomášem Hrubým, kte­rý je záro­veň pro­du­cen­tem fil­mu. Příběh dvo­ji­ce zná­mých čes­kých... Read more »

Dabing českých herců českými herci

Česko je dabin­go­vou vel­mo­cí, jmé­na jako František Filipovský nebo Miroslav Moravec mlu­ví za vše. Jen v málo­kte­ré zahra­nič­ní zemi běží na tele­viz­ních obra­zov­kách zahra­nič­ní fil­my a seri­á­ly s dabin­gem mís­to titul­ků. Častokrát... Read more »

1600 TIPŮ, KAM VYRAZIT PO ČESKU. VÝLETY (nejen) S DĚTMI

Už nám to všem brzy vypuk­ne! Ano, jaro kle­pe už poma­lu a jis­tě na dve­ře a sezó­na plná výle­tů a dob­ro­druž­ství se nezá­vrat­nou rych­los­tí blí­ží. Než se však poča­sí pořád­ně umoud­ří, proč... Read more »

Brave Citizen

Anyone can be Hero! Nečekaná pecka z Jížní Koreje na jejich oblíbené téma šikana ve školách a je to paráda ve všech směrech. Hlavní hrdinka je sympatická Shin Hye-sun,... Read more »

Desperado

Desperádo se v trailerech jevil jako nabušený akční nářez z Číny, jenže výsledný dojem je uspokojivý jen krajně. Hlavní hrdina sice má nějaký hitman background, ale po propuštění z... Read more »

Cold Meat

Šílená nuda! Konverzačka v autě dvou nesympatických postav o hovně. Jediný Survival bylo ten film dosledovat. Kdyby tam aspoň ten Wendigo řádil, ale nic. Levné, nezajímavé, nuda! 3/10. Read more »

Red Right Hand

Za mě úplně v pohodě koukatelná akční béčková žánrovka se sympatickým Bloomem a skvělou Andie MacDowell, která mafiánskou kmotru hrála výborně. Je to napínavé, došlo i na torture (... Read more »

S tebou nikdy

Romcoms are back! Vemte 2 velmi sympatické a mladé vycházející hvězdy Hollywoodu, kde bude výborná chemie, nacpěte to humorem, ať to není jen citová romantická vydíračka a tenhle recept... Read more »

Nejhvězdnější noc popu

Člověk by si řekl, “Taková hloupost a kolik to dalo práce”. Jako laický milovník hudby mě tento dokumentární film o vzniku jedné pětiminutové písně velmi potěšil. Píseň samozřejmě znám,... Read more »

Není slůvko jako slůvko-logopedické hrátky po děti od tří let

Pracujete s dět­mi? Hledáte zají­ma­vé pra­cov­ní lis­ty nejen na logo­pe­dic­kou pre­ven­ci? Kateřina Slezáková je autor­ka pří­ruč­ky s názvem Není slův­ko jako slův­ko a věř­te, že vám bude vel­kou inspi­ra­cí i stud­ni­cí nápa­dů.  Read more »

Řemeslné pohádky-čtení pro prvňáčky

Hledáte zají­ma­vé čte­ní pro prv­ňáč­ky? Chcete poznat zapo­me­nu­tá řemes­la? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Řemeslné pohád­ky, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou bam­book v Praze.  Read more »

Italská dcera-odváží se následovat své srdce?

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Italská dce­ra, kte­rou vyda­la Euromedia Group, Ikar v roce 2023. Zážitek z kni­hy je oprav­du úžas­ný. Pohodlně se posaď­te a pusť­te se do čte­ní.  Read more »

Here for Blood

Koukatelné, ale nic extra. Nabouchaný hlavní hrdina je sympaťák a dát mu roli babysitterky je celkem vtipné, ale přišlo to vhod, protože do domu vtrhne maskovaný kult vetřelců a... Read more »

Zóna zájmu

Zóna nezájmu. Jeden z těch filmů, který učitel pustí na hodině dějepisu, ale 80% žáků radši vytáhne mobil a bude scrollovat instáč, protože je to obdobně nezáživná nuda jako... Read more »

Mu zhong wu ren 2

Martial arts historická pecka z Číny! Slepý Bounty hunter je zpátky v dokonalé formě. Už jednička byla výborná a tohle je na podobné úrovni. Miu Tse je opravdu frajer... Read more »

Femme

Film lákal na britský Queer Revenge Thriller s nadšenými ohlasy, výsledkem je však Queer Drama, kde na Revenge vlastně vůbec nedojde. Na můj vkus to celé bylo až moc... Read more »

Kill Bill

Moje první setkání s tvorbou Quentina Tarantina dopadlo tak, jak jsem si přál - výborně. Kill Bill je přehlídkou čiré brutality a surovosti, jež je přitom krásná. Nebo tedy... Read more »

Double Blind

Mohl to být první letošní povedený hororový zářez, ale bohužel vůbec mě to nebavilo. Přitom izolované prostředí, testovací subjekty, boj o čas, experimentální droga je téma, které mám hodně... Read more »

Einstein a bomba

Netflix pokračuje ve svých hraných dokumentech, které zkrátka dělat neumí. Nevím zda je ode mne i správné tento dokumentární film hodnotit, protože jsem to zkrátka nebyl schopný, i přes... Read more »

Slovo pacana

Přesná reprezentace ztracené generace. Nečekaná pecka z Ruska na konci 80. let z drsné Kazaně, kde probíhá boj mladých sígrů o teritorium a celý seriál je protkaný spirálou násilí... Read more »

Láska, stalking, vražda

Zatím nejlepší True Crime letoška, který je zvraty tak narvaný, za což by se nestyděl ani ten nejspletitější Thriller. Kdyby se jednalo o film, tak by málokdo uvěřil, že... Read more »

Land of Bad

Milé překvapení. Od Land of Bad jsem nečekal zázraky, ale jde o solidní military akční záležitost s áčkovým rozpočtem a fajn herci, která si drží výborné tempo a je... Read more »

Jeden gól

Sympatická feel-good Waititiho sportovní žánrovka se sympatickými postavami a dobře hrajícím Fassbendrem. Příběhově je to sice ohraný příběh, ale až tak to nevadí, jelikož příjemně pozitivní nálada se nese... Read more »

MEZI DOBREM A ZLEM

Trochu mě zasko­či­lo, že kni­ha „Mezi dob­rem a zlem“ nese stej­ný název již jiné­ho čes­ké­ho auto­ra z Olomouce, tak­že by moh­lo dojít hned na začát­ku k leh­ké mýl­ce, což by však byla... Read more »

Sofiin svět – dějiny filosofie formou příběhu

Také vám filo­so­fie při­pa­dá slo­ži­tá a pří­liš obsáh­lá? Líbilo by se vám pře­číst si její ději­ny psa­né zábav­nou a čti­vou for­mou? Je mož­né pro­po­jit výklad s pří­bě­hem? Norský spi­so­va­tel Jostein Gaarder se... Read more »

Alexandr Veliký: Zrození boha

Po konečném shlédnutí všech 6 epizod opravdu netuším, jak toto dílko správně pojmout. Je to hraný dokument s prvky legend a mýtů o Alexandrově životě a v neposlední míře... Read more »

Bláznivý Petříček (Pierrot le Fou)

Během svých vysokoškolských studií jsem opravdu hodně času věnoval filmům. Chodil jsem na spoustu klubových představení hned do několika filmových klubů, o tom hlavním z nich - na pražském... Read more »

Madam Web

Cassandra Webb (Dakota Johnson), zdra­vot­ni­ce z Manhattanu, zjiš­ťu­je, že mož­ná vidí do budouc­nos­ti. Tváří tvář tajem­stvím minu­los­ti navá­že Cassandra přá­tel­ství se tře­mi mla­dý­mi žena­mi (Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced),... Read more »

Sucho

Dva sou­sed­ské kla­ny a dva růz­né pří­stu­py k živo­tu. Co se sta­ne, když do napja­tých vzta­hů dvou domi­nant­ních otců zasáh­ne lás­ka vlast­ních dětí? Zatímco Josef (Martin Pechlát) nutí svou rodi­nu ke... Read more »

Hráči (Rounders): Mistři pokeru a jejich legendární cesta ve filmu z prostředí kasina

V člán­ku se bude­me věno­vat fil­mo­vé kla­si­ce Hráči (Rounders) z pro­stře­dí kasi­na, hlav­ním posta­vám a nej­dů­le­ži­těj­ším scé­nám fil­mu, a uká­že­me si, jak film navždy ovliv­nil svět poke­ru. Úvod do světa Hráči (Rounders)... Read more »

Auta v Československu – pro milovníky veteránů

Nová pub­li­ka­ce Jana Tučka, auto­ra mno­ha knih o moto­ris­mu, potě­ší všech­ny, kte­ří mají rádi osob­ní vozy z let 1945–1990. Mě nadchla od prv­ní strán­ky a je prav­da, že jsem se od ní... Read more »

Ty jsi můj králíček- Citlivé vyprávění králičí maminky o tom, co by se stalo kdyby..

Hledáte krás­ný pří­běh pro vaše spo­leč­né čte­ní s dět­mi? Kniha Ty jsi můj krá­lí­ček je ide­ál­ní kni­ha na vaše spo­leč­né chví­le. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat.  Read more »

PROROK a LADY KOSICE

Pokud máte ve svém oblí­be­ném reper­toá­ru kni­hy, kte­ré nejen skvě­le zaba­ví na dlou­hé hodi­ny, ale i donu­tí k hlub­ší­mu zamyš­le­ní, urči­tě si nenech­te ujít str­hu­jí­cí kni­hu od Ondřeje Kunovského „PROROK a LADY... Read more »

Od obrazovky k streamování: Navigace kariérními cestami v digitálním světě zábavy

V éře, kdy digi­tál­ní tech­no­lo­gie pře­tvá­ří kaž­dý aspekt naše­ho živo­ta, se svět zába­vy dra­ma­tic­ky mění. Od tra­dič­ních tele­viz­ních obra­zo­vek po svět stre­a­mo­vá­ní, mož­nos­ti, jak se zaba­vit nebo vyprá­vět pří­běhy, jsou... Read more »

Psychologie pro každý den – co nás ve škole neučili

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, Csc., zná­mý psy­cho­log a eko­nom, se v této pub­li­ka­ci zamě­řu­je na prak­tic­ké strán­ky psy­cho­lo­gie. Právě z toho­to důvo­du jsem se na kni­hu těši­la. Dělí se na 8... Read more »

Železní bratři

Těšil jsem se, ale jsem zklamaný. Sportovní Dramata mívám obvykle hodně rád, jenže tohle mě minulo. Jde o divácky nevděčný Slowburn, který má jen 2 hodiny, ale pocitově má... Read more »

Zvěrolékařem z Yorkshiru-všechny VELKÉ i MALÉ bytosti mého života

Máte rádi romá­ny Petera Wrighta? Chcete si užít pří­jem­né a nos­tal­gic­ké vyprá­vě­ní jed­no­ho vel­mi úspěš­né­ho zvě­ro­lé­ka­ře? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem Zvěrolékařem z Yorkshiru-všechny VELKÉ i MALÉ bytos­ti mého živo­ta,... Read more »

Manuál běžce - pro všechny, co zajímá běh

Pokukujete po běhá­ní jako po něčem, co chce­te zku­sit? Případně jste již tomu­to spor­tu plně pro­pad­li či s ním stá­le začí­ná­te? Pak vás tře­ba zaujme kni­ha Manuál běž­ce. Ať už jsou vaše ambi­ce... Read more »

Last minute zájezdy do turecka: Úplný průvodce pro spontánní cestovatele

Toužíte po dob­ro­druž­ství na posled­ní chví­li? Last minu­te zájezdy do Turecka nabí­zí vzru­šu­jí­cí pří­le­ži­tost pro­zkou­mat ten­to jedi­neč­ný kle­not, kde se snou­bí vli­vy Evropy a Asie. Zde je váš prů­vod­ce, jak na... Read more »

Škoda ve světě kinematografie-Poznejte výjimečný model, který dobýval velké plátno

Automobily již dlou­ho nejsou jen pro­střed­ky dopra­vy, ale také objek­ty kul­tu­ry, kte­ré inspi­ru­jí fil­mo­vé tvůr­ce. Mezi nimi se Škoda 110 Super Sport vymy­ká jako model, kte­rý si zís­kal zvlášt­ní... Read more »

Het Gouden Uur

Neskutečnéj MASAKR!! Holanďané jakožto outsideři na filmové scéně tímhle seriálem naprosto šokují, drtí konkurenci a vyhrávají na plné čáře.  Amsterdam zachvátí organizované teroristické útoky muslimských šmejdů a je to... Read more »
Stránka načtena za 3,49498 s | počet dotazů: 256 | paměť: 49600 KB. | 19.04.2024 - 18:41:56