Kritiky.cz > 2024 > Březen > 15

Připoutaná

„Připoutaná“ od spi­so­va­tel­ky Adele Parksové mi doslo­va pěk­ně zamo­ta­la hla­vu a chví­le­ma jsem si říka­la, zda by tohle vůbec bylo mož­né, aby se něco tako­vé­ho moh­lo někdy někde něko­mu doo­prav­dy... Read more »

Vládcové nebes - Spielbergova minisérie o válečných pilotech (recenze)

Dnes na stre­a­mo­va­cí služ­bě při­stá­la posled­ní epi­zo­da mini­sé­rie Vládcové nebes (Masters of the Air), kte­rá si odby­la pre­mi­é­ru začát­kem roku a během deví­ti dílů odvy­prá­vě­la sku­teč­ný pří­běh tak­zav­né „krva­vé stov­ky“,... Read more »

Ingrid Bergmanová triumfuje na Oscarech za roli ve filmu „Plynové lampy“ a její cesta k úspěchu

V ten­to den roku 1945 byla Ingrid Bergmanová na 17. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů vyhlá­še­na nej­lep­ší hereč­kou za roli ve fil­mu „Plynové lam­py“ (1944). Přestože jí role nako­nec vel­mi při­rost­la k srd­ci... Read more »

Vládcové nebes

Seriálová kanonáda roku 2024 pokračuje a tentokrát přihazuje ruku k dílu Apple s dost možná nejlepší záležitostí z druhé světové, kterou letos uvidíme, pač nejspíš ani žádná jiná konkurence... Read more »
Stránka načtena za 2,39020 s | počet dotazů: 181 | paměť: 48332 KB. | 21.05.2024 - 22:45:53