Kritiky.cz > 2024 > Březen > 26

MRTVÁ Z CHARLOTTENBURGU

Pokud jste si oblí­bi­li sym­pa­tic­ké­ho komi­sa­ře Lea Wechslera i jeho před­cho­zí vyře­še­né pří­pa­dy v kni­hách Leo Berlin a Smrt v mod­ré, a rádi bys­te se s ním zno­vu pus­ti­li do řeše­ní dal­ší­ho nové­ho zapekli­té­ho pří­pa­du,... Read more »

Zprávy ze Survivor Česko & Slovensko: Epizoda 9

Dnešní večer na Voyo bude ve zna­me­ní 9. epi­zo­dy rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko. Vyřazování a Souboj: V posled­ním kme­no­vém sou­dě muse­li čle­no­vé Titánů vyřa­dit jed­no­ho ze svých vlast­ních -... Read more »
Stránka načtena za 2,42466 s | počet dotazů: 185 | paměť: 47579 KB. | 23.05.2024 - 15:01:30